Jour

Vid en nödsituation, ring nödnumret 112! Nödsituationer är till exempel medvetslöshet, hård bröstsmärta, förlamningssymptom (ensidig domning eller kraftlöshet, hängande mungipa och/eller talstörning) eller en olycka.

Misstänker du coronavirussmitta?

  • Boka en tid för coronaprovtagning på adressen koronabotti.hus.fi
  • Du kan även göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik. Vi strävar till att svara på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag.
  • Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du också ringa Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 telefonservicen har öppet vardagar klockan 8–15. Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand! Mottagningen har öppet klockan 8–16.
    • Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117
    • Nödnummer 112

Boka tid via självbetjäning till coronatest

Boka en tid för coronaprovtagning, servicen finns på adressen koronabotti.hus.fi. 

Servicen är lätt att använda; svara på frågor gällande symptom, identifiera dig med bankkoder eller mobilcertifikat, fyll i förhandsuppgifterna och boka en tid. Du får ett sms-meddelande om bekräftad provtagningstid samt direktiv för att komma på test. Efter att provsvaret är klart, får du ett sms-meddelande om resultatet på coronatestet. Om svaret är positivt, kontaktar kommunens team för smittosamma sjukdomar dig per telefon. Coronatestens resultat syns något fördröjt på Mina Kanta –servicen, om du bokat tid via självbetjäningen. Du kan även boka tid för coronaprovtagning för ditt barn.

Hälsovårdens samjour

Vardagar kl. 8–16: ring Lovisa hälsovårdscentrals telefonservice, tfn 019 505 1300, telefonservicen har öppet vardagar klockan 8–15.  Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand! Lovisa hälsovårdscentral har öppet vardagar klockan 8–16.

Vardagar efter kl. 16, veckoslut och helger finns jouren på Borgå Sjukhus. Ring Jourhjälpen tfn 116 117 innan du tar dig till jouren (samtalet är avgiftsfritt).

Jourhjälpen erbjuder hälsorådgivning och bedömning av vårdbehov. Tjänsten fokuserar på jourärenden och är öppen dyget runt. Bedömningen av vårdbehovet görs under samtalet. Om ditt tillstånd inte kräver besök på jouren, får du anvisningar för hemvård, du kan också bli hänvisad till Lovisa hälsovårdscentral följande dag. Mera information om Jourhjälpen

Som lovisabo kan du även uppsöka jouren på Kymmenedalens centralsjukhus, ring Jourhjälpen tfn 116 117 innan du tar dig till jouren (samtalet är avgiftsfritt).

Munhälsovårdens samjour kvällar, veckoslut och helgdagar

Jour ordnas både på Haartmanska sjukhuset och på Hyvinge sjukhus, patienterna styrs per telefon till någotdera sjukhuset. Ring alltid först tfn 09 471 71110!

Måndag–fredag:
Tidsbeställning kl 14–21
Mottagning kl. 16-21
Veckoslut och helgdagar:
Tidsbeställning kl. 8–21
mottagning kl. 9-21
Haartmanska sjukhuset, byggnad 12
Haartmansgatan 4, 00290 H
elsingfors
ELLER
Hyvinge sjukhus, B -byggnad, 2:a våningen
Sjukhusgatan 1, 05850 Hyvinge

Nattjour för munsjukdomar

Nattjour för munsjukdomar finns kl. 21.00−8.00 på Tölö sjukhus olycksfallsstation i anslutning till mun- och käkkirurgiska jouren, Tölögatan 40, 00260 Helsingfors. Nattjouren vårdar endast patienter som är i behov av akut vård, dvs. patienter vars vård inte på medicinska grunder kan skjutas fram till följande dag kl. 8.00 på den egna hälsovårdscentralens jourmottagning. Nattjouren arbetar i enlighet med medicinsk skyndsamhetsprincip.
Patienten bör ringa om behovet av vård till Tölö olycksfallsstation, tfn 040 621 5699.