Jour

Dagtid på vardagarna kan invånarna i Lovisa och Lappträsk ringa Lovisa hälsovårdscentals telefonservice. På kvällar och veckoslut finns jouren vid Borgå sjukhus och Kymmenedalens centralsjukhus.

Hälsovårdens samjour

Vid en nödsituation, ring nödnumret 112! Nödsituationer är till exempel medvetslöshet, hård bröstsmärta, förlamningssymptom (ensidig domning eller kraftlöshet, hängande mungipa och/eller talstörning) eller en olycka.

Då det handlar om annat insjuknande som kräver brådskande vård:

Invånare i Lovisa

  • Vardagar kl. 8–16: ring Lovisa hälsovårdscentrals telefonservice, tfn 019 505 1300.

Vårdpersonalen bedömer vårdbehovet och styr dig vidare till ändamålsenlig mottagning. Telefonservicen styr dig också vid behov direkt till jouren.

  • Vardagar efter kl. 16, veckoslut och helger: ta dig till Borgå sjukhus jour (du behöver inte ringa på förhand) eller ta kontakt med Kymmenedalens centralsjukhus jour (ring alltid på förhand, tfn 010 633 1000).

Invånare i Lappträsk

  • Vardagar kl. 8–16: ring Lovisa hälsovårdscentrals telefonservice, tfn 019 505 1300.

Vårdpersonalen bedömer vårdbehovet och styr dig vidare till ändamålsenlig mottagning. Telefonservicen styr dej också vid behov direkt till jouren.

  • Vardagar efter kl. 16, veckoslut och helger: ta dig till Borgå sjukhus jour (du behöver inte ringa på förhand).

Pilotprojektet Borgå jourhjälp

I Borgå sjukvårdsområde inleds 9.10.2017 pilotprojektet telefontjänst Jourhjälp.

Jourhjälpen är hälsorådgivning via telefon för medborgare och yrkespersoner.Tjänsten fokuserar på jourärenden. Utbildade skötare ger telefonrådgivning i jouren vid Borgå sjukhus. Vid behov konsulterar de läkare och hänvisar kunden till rätt mottagning eller ger råd samt anvisningar för vård hemma.

Målet med tjänsten är att förbättra servicen för patienterna, minska besöken på jouren och uppgifterna för akutsjukvården. Målet är också att styra samtal som inte hör till nödnumret till rätt adress.

Telefonnumret till jouren på Borgå sjukhus överförs automatiskt till numret 116117. I tjänsten ingår ett återringningssystem som ser till att alla samtal tas om hand.

Pilotprojektet pågår 9.10–31.12.2017. Om erfarenheterna av projektet är bra, finns det planer på att stegvis ta tjänsten i bruk i hela HNS-området.

Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117.

Samjour för munhälsovård

Munhälsovårdens samjour kvällar, veckoslut och helgdagar

Ring först nummer 044 5494 3198!

Måndag–fredag:

Tidsbeställning kl 15–21
Öppet kl. 16–21

 

Veckoslut och helgdagar:

Tidsbeställning kl. 8–21
Öppet kl. 9–21

Adress:
Attendo Hammaslääkäri Kamppi
Sanduddsgatan 6,
00100 Helsingfors

Nattjour för munsjukdomar

Nattjour för munsjukdomar finns kl. 21.00−8.00 på Tölö sjukhus olycksfallsstation i anslutning till mun- och käkkirurgiska jouren, Tölögatan 40, 00260 Helsingfors.

Nattjouren vårdar endast patienter som är i behov av akut vård, dvs. patienter vars vård inte på medicinska grunder kan skjutas fram till följande dag kl. 8.00 på den egna hälsovårdscentralens jourmottagning.

Nattjouren arbetar i enlighet med medicinsk skyndsamhetsprincip. Patienten bör ringa om behovet av vård till Tölö olycksfallsstation, tfn 040 621 5699.

Veterinärjour

Veterinärtjänsterna i Lovisa sköts av miljöhälsovården i Borgå. Mer information om veterinärjouren hittar du på Borgå stads webbplats.