Jour

Vid en nödsituation, ring nödnumret 112! Nödsituationer är till exempel medvetslöshet, hård bröstsmärta, förlamningssymptom (ensidig domning eller kraftlöshet, hängande mungipa och/eller talstörning) eller en olycka.

Hälsovårdens samjour

Vardagar kl. 8–16: ring Lovisa hälsovårdscentrals telefonservice, tfn 019 505 1300 (019 5600 300 från och med 1.1.2023), telefonservicen har öppet vardagar klockan 8–15.  Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand! Lovisa hälsovårdscentral har öppet vardagar klockan 8–16.

Vardagar efter kl. 16, veckoslut och helger finns jouren på Borgå Sjukhus. Ring Jourhjälpen tfn 116 117 innan du tar dig till jouren (samtalet är avgiftsfritt).

Jourhjälpen erbjuder hälsorådgivning och bedömning av vårdbehov. Tjänsten fokuserar på jourärenden och är öppen dyget runt. Bedömningen av vårdbehovet görs under samtalet. Om ditt tillstånd inte kräver besök på jouren, får du anvisningar för hemvård, du kan också bli hänvisad till Lovisa hälsovårdscentral följande dag. Mera information om Jourhjälpen

Jourhjälpen hjälper inte i följande ärenden som gäller corona:

  • tidsbokningar för coronavirustest
  • förfrågningar om resultat av coronavirustest
  • intyg om sjukledighet eller karantänbeslut
  • tidsbokningar för coronavaccin
  • förfrågningar om coronapass

Som lovisabo kan du även uppsöka jouren på Kymmenedalens centralsjukhus, ring Jourhjälpen tfn 116 117 innan du tar dig till jouren (samtalet är avgiftsfritt).

Munhälsovårdens samjour kvällar, veckoslut och helgdagar

Jour ordnas på Haartmanska sjukhuset. Ring alltid först tfn 09 471 71110!

Måndag–fredag:
Tidsbeställning kl. 14–21
Mottagning kl. 16–21
Veckoslut och helgdagar:
Tidsbeställning kl. 8–21
mottagning kl. 9–21
Parksjukhuset, C-dörren, Stenbäcksgatan 11, 00290 Helsingfors

 

Nattjour för munsjukdomar

Nattjour för munsjukdomar finns på Tölö sjukhus olycksfallsstation i anslutning till mun- och käkkirurgiska jouren, Tölögatan 40, 00260 Helsingfors.

Betjäningstider: måndag-söndag klockan 21–8

Innan du söker dig till vård, ring Jourhjälpen tfn 116 117 för bedömning av vårdbehovet. Jour för munsjukdomar arbetar i enlighet med medicinska skyndsamhetsprincipen.