Läkar- och vårdarmottagningar

Inom hälso- och sjukvården sker bedömning av vårdbehovet alltid utgående från det medicinska behovet av brådskande vård.

När du behöver hälso- och sjukvårdstjänster, kontakta telefonservicen tfn 019 505 1300 vardagar kl 8–16. Vårdpersonalen bedömer vårdbehovet och styr dig vidare till ändamålsenlig mottagning. Telefonservicen styr dig också vid behov direkt till jouren.

 

Ring 112 i nödsituationer! Om det är fråga om till exempel hård bröstsmärta, förlamningssymptom, medvetslöshet, ett svårt olycksfall eller misstanke om förgiftning, ska du omedelbart ringa till nödnumret 112 och följa direktiven du får därifrån.

Läkarens mottagning

Typiska ärenden som sköts på mottagningen är

  • årskontroller gällande kroniska sjukdomar
  • körkorts- och övriga intyg.

Förnya dina recept i första hand via Mina Kanta-sidorna.

Sjuksköterskans/hälsovårdarens mottagning

Typiska ärenden som sköts på vårdarmottagningen är

  • olika ingrepp bland annat injektioner, sårvård, öronspolningar och hörselundersökningar
  • akuta infektioner, så som förkylning eller ögoninflammation (vid behov skriver sköterskan ett sjukintyg till arbetsgivaren).

Uppföljning och vård av kroniska sjukdomar sker enligt din individuella vårdplan.

Du kan reservera en icke-brådskande tid till vårdares mottagning via eHälsa -servicen, läs mera!

Hälsorådgivning för resenärer

Planerar du att resa utomlands?

Goda råd och tillräckliga förebyggande åtgärder är viktiga för alla resenärer. Kontakta hälsovårdaren i god tid (minst 2 månader innan resan) om du misstänker att ditt vaccinationsskydd behöver uppdateras!

Hygienskötare

Hygienskötarens uppgifter omfattar

  • hygienärenden
  • förebyggande och uppföljning av infektioner
  • förebyggande och utredningar av smittosamma sjukdomar
  • samarbete med övriga inrättningar inom området (både privata och kommunala)
  • ordnandet av utbildningar.

Fysioterapeutens direktmottagning

Om du har problem i nedre ryggen eller i axlarna (med undantag för trauma eller vid tecken på infektion) kan du efter att vi har bedömt vilken vård du behöver styras direkt till fysioterapeutens mottagning. Kontakta telefonservicen, tfn 019 505 1300, för bedöming av vårdbehovet. Läs mera om vår fysioterapiverksamhet!