Läkar- och vårdarmottagningar

Kontroll av långvariga sjukdomar samt ärenden gällande recept, vaccinationer och intyg sköts på läkar/vårdarmottagningarna med tidsbeställning

  • Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa. Ingång via dörr D2, 2 våningen. Öppet vardagar klockan 8-16, tfn 019 505 1305.
  • Lappträsk hälsogård, Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk. Öppet måndag-torsdag klockan 8-16, fredag klockan 8-14, tfn 019 505 1560.
  • Forsby hälsogård, Storåkersvägen 2, 07700 Forsby Såg. Öppet måndag-torsdag klockan 8-16, fredag klockan 8-14, tfn 019 505 1550.

Brådskande vård samt ärendet gällande nya sjukdomar

Brådskande vård samt ärendet gällande nya sjukdomar behandlas utan tidsbeställning på Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa. Ingång via dörr D1, 1 våningen. Du kan ringa tfn 019 505 1300, eller komma till mottagningen och ta ett könummer. Om du kontaktar oss innan klockan 15, behandlar vi ditt ärende inom samma dag. Kontakter som sker efter klockan 15 behandlas huvudsakligen följande vardagsmorgon (om ärendets brådskandegrad så tillåter).

Du kan även använda elektronisk bedömning av vårdbehovet, kontakta hälsovårdscentralen på webben precis då det passar dig bäst med e-tjänsten Klinik. Mera information om elektronisk ärendehantering!

Sjuksköterskans/hälsovårdarens mottagning

Typiska ärenden som sköts på vårdarmottagningen är

  • olika ingrepp bland annat injektioner, sårvård, öronspolningar och hörselundersökningar
  • akuta infektioner, så som förkylning eller ögoninflammation (vid behov skriver sköterskan ett sjukintyg till arbetsgivaren).

Uppföljning och vård av kroniska sjukdomar sker enligt din individuella vårdplan. Du kan reservera en icke-brådskande tid till vårdares mottagning via eHälsa -servicen, läs mera!

Hälsorådgivning för resenärer

Planerar du att resa utomlands?

Goda råd och tillräckliga förebyggande åtgärder är viktiga för alla resenärer. Kontakta hälsovårdaren i god tid (minst 2 månader innan resan) om du misstänker att ditt vaccinationsskydd behöver uppdateras!

Hygienskötare

Hygienskötarens uppgifter omfattar

  • hygienärenden
  • förebyggande och uppföljning av infektioner
  • förebyggande och utredningar av smittosamma sjukdomar
  • samarbete med övriga inrättningar inom området (både privata och kommunala)
  • ordnandet av utbildningar.