Munhälsovård

Munhälsovården sker i Lovisa under vardagarna, samt i Lappträsk några dagar i veckan. Utanför tjänstetid ordnas vården i Helsingfors.

Vi ber att du undviker att reservera tid på plats och ställe. Kontakta oss elektroniskt dygnet runt via e-tjänsten Klinik, eller per telefon 019 505 1340 (019 5600 301 från och med 1.1.2023) vardagar klockan 8–15. Du kan inte skicka SMS meddelande till detta nummer. En del av tiderna kan även reservas via munhälsovårdens elektroniska tidsbeställning. 

Ring genast på morgonen om du ska reservera en brådskande tid.

Vi ber att du ombokar din tid, om du har luftvägssymptom, eller om du blivit utsatt för coronavirus inom senaste två veckor. Vi sköter patienter med tandvärk även om de har luftvägssymptom eller om de blivit utsatta för coronavirus, vi behöver dock få veta om detta på förhand för att kunna vidta behövliga skyddsåtgärder.

Om du har herpes på läpparna eller omkring munnen ber vi att du ombokar din tid, såvida du inte är i behov av brådskande vård. I samband med tandvård kan herpes smitta till en annan del av ditt ansikte, även vårdpersonalen kan få smitta.

Om du har en sjukdom som smittar via blod, ber vi att du nämner detta då du bokar tid, vi ber även att du bokar tid enbart per telefon.

Jouren utanför tjänstetiden ordnas i Helsingfors (se närmare Jour).

Du kan avboka en beställd mottagningstid dygnet runt via e-tjänsten Klinik eller genom att ringa till nummer 019 505 1340 (019 5600 301 från och med 1.1.2023) och lämna ett röstmeddelande. Det går inte att skicka SMS meddelande till detta nummer. Du måste göra din avbokning senast dagen innan mottagningstiden. Vi tar ut av 15 år fyllda en avgift på 51,50 euro för mottagningstider som inte är avbokade.

Du kan också reservera tid via munhälsovårdens elektroniska tidsbeställning. Via webbportalen kan vuxna reservera tid för granskning, reservera tid på grund av sprucken tand, eller reservera tid för borttagning av tandsten (om du tidigare fått en vårdplan med datum för följande borttagning av tandsten). Vårdplaner som är uppgjorda från och med år 2018 ser du på Mina Kanta -sidorna. Tider för barns tandkontroller skickas automatiskt per post, dessa tider kan du inte reservera via webbportalen.

Fyll i blanketten för förhandsuppgifter och ta med dig den till mottagningen. Tandläkaren behöver uppgifterna om dina eventuella sjukdomar eller medicineringar för att kunna ge dig säker vård.

Kontroller

Att sköta tänderna

Födan och tänderna

Anvisningar för dem som använder protes

Problem med bettet

Anvisning för dem som använder bettskena