Munhälsovård

Munhälsovården sker i Lovisa under vardagarna, samt i Lappträsk några dagar i veckan. Utanför tjänstetid ordnas vården i Helsingfors.

Under sommaren sköts huvudsakligen patienter som behöver brådskande tandvård. Det är möjligt utgående från bedömning att få tider till icke-brådskande tandvård från och med augusti, med beaktande av epidemisituationen.
Vi ber att du undviker att reservera tid på plats och ställe. Kontakta oss elektroniskt dygnet runt via e-tjänsten Klinik, eller per telefon 019 505 1340 måndag-torsdag klockan 8–15, fredag klockan 8–13.30.
Kom ihåg att berätta då du beställer tid om du haft symptom på luftvägsinfektion, eller om du under de senaste två veckorna varit i kontakt med en coronapatient.  

Tidsbeställningen är öppen från måndag till fredag klockan 8–15, tfn 019 505 1340 (29.6 – 16.8 må-to klockan 8–15, fre klockan 8–13.30). Ring genast på morgonen om du ska reservera en brådskande tid.

Jouren utanför tjänstetiden ordnas i Helsingfors (se närmare Jour).

Du kan avboka en beställd mottagningstid dygnet runt genom att ringa till nummer 019 505 1340 och lämna ett meddelande. Du måste göra din avbokning senast dagen innan mottagningstiden. Vi tar ut av 15 år fyllda en avgift på 50,80 euro för mottagningstider som inte är avbokade och som patienten inte har kommit till.

Du kan också reservera tid elektroniskt. Via webbportalen kan du reservera tid för granskning (vuxna och studerande), reservera tid på grund av sprucken tand, eller reservera tid för borttagning av tandsten (om du tidigare fått en vårdplan med datum för följande borttagning av tandsten). Vårdplaner som är uppgjorda från och med år 2018 ser du på Mina Kanta -sidorna.

Tider för barns tandkontroller skickas automatiskt per post, dessa tider kan du inte reservera via webbportalen.

Fyll i blanketten för förhandsuppgifter och ta med dig den till mottagningen. Tandläkaren behöver uppgifterna om dina eventuella sjukdomar eller medicineringar för att kunna ge dig säker vård.

Kontroller

Att sköta tänderna

Födan och tänderna

Anvisningar för dem som använder protes

Problem med bettet

Anvisning för dem som använder bettskena