Munhälsovård

Munhälsovården sker i Lovisa under vardagarna, samt i Lappträsk några dagar i veckan. Utanför tjänstetid ordnas vården i Helsingfors.

Tidsbeställningen är öppen från måndag till fredag klockan 8–16, tfn 019 505 13 40 (samma telefonnummer används både för dem som bor i Lovisa och i Lappträsk). Ring genast på morgonen om du ska reservera en brådskande tid.

Jouren utanför tjänstetiden ordnas i Helsingfors (se närmare Jour).

Fyll i blanketten för förhandsuppgifter och ta med dig den till mottagningen. Tandläkaren behöver uppgifterna om dina eventuella sjukdomar eller medicineringar för att kunna ge dig säker vård.

Du kan avboka en beställd mottagningstid också då telefontjänsten är stängd genom att ringa till nummer 019 505 1340 och lämna ett meddelande. Du måste göra din avbokning senast dagen innan mottagningstiden. Vi tar ut av 15 år fyllda en avgift på 50,80 euro för mottagningstider som inte är avbokade och som patienten inte har kommit till.

Kontroller

Att sköta tänderna

Födan och tänderna

Anvisningar för dem som använder protes

Problem med bettet

Anvisning för dem som använder bettskena