Sjukhusets avdelning och hemsjukhuset

Sjukhusets avdelning sköter patienter som behöver akut vård. Hemsjukhuset ordnar avdelningsliknande vård hemma hos patienten.

Sjukhusets avdelning

Avdelningen sköter akuta patienter, till exempel

  • patienter med olika infektionssjukdomar
  • patienter som överflyttats från rehabiliterande- och specialsjukvård
  • patienter som behöver palliativ vård.

Avdelningen har 25 patientplatser. Lämpligaste besökstiden på avdelningen är kl. 13–19, övriga tider enligt överenskommelse. Lunch serveras kl. 11.30 och middag kl. 16.30.

Hemsjukhus

Hemsjukhuset förverkligar avdelningsliknande vård hemma hos patienten.

Hemsjukhusets uppgifter:

  • vi sköter patienter med olika akuta besvär så som infektioner och hjärtsvikt, och som behöver intravenös medicinering för sin sjukdom
  • vi kan också förverkliga intravenös vätskebehandling och utföra blodtransfusioner hemma hos patienten
  • vi ansvarar för vården av palliativa patienter i området och ger terminalvård hemma hos patienten.

Vi sköter i första hand den äldre befolkningen, men även övriga åldersklasser beroende på sjukdomens allvarlighet och patientens funktionsförmåga. Då det gäller palliativ och terminalvård är åldersgränsen 18 år.

Till hemsjukhuset kommer klienten alltid med läkarremiss, endera från den egna hälsocentralen eller från specialsjukvården. Det är alltid hemsjukhusets läkare eller skötare som avgör vilka patienter hemsjukhuset tar emot.

Vården i hemsjukhuset är frivillig – patienten kan alltså istället välja avdelningsvård på hälsocentralens avdelning om han eller hon så önskar. Hemsjukhuset samarbetar med Lovisa sjukhus avdelning.

  • Om klienten har regelbunden hemsjukvård och betalar en månadsavgift för detta, räknas hemsjukhusets vårdarbesök med till denna avgift.
  • De som enbart har hemvård betalar klientavgifter för tillfällig hemsjukhusvård.
  • Hemsjukhusets klientavgifter tas inte i beaktande då man räknar ut avgiftstak för social- och hälsovård.