Sjukhusets avdelning

På sjukhusets avdelning sköter vi akuta patienter, till exempel patienter med olika infektionssjukdomar, patienter som överflyttats från rehabiliterande- och specialsjukvården samt patienter som behöver palliativ vård.

Avdelningen har 25 patientplatser. Lämpligaste besökstiden på avdelningen är klockan 13–19, övriga tider enligt överenskommelse. Lunch serveras kl. 11.30 och middag kl. 16.30.

Avdelningen finns på Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa. Ingång via gården, dörr C1. Det är tillåtet att kortvarigt parkera på innergården, exempelvis om du hämtar hem din anhöriga från avdelningen. I övrigt är innergården reserverad för myndighetsfordon.

Besök på sjukhusets avdelning

Besöksförbudet på sjukhusets bäddavdelning i Lovisa upphör den 19.8.2022. Efter det är det tillåtet att ta emot högst två besökare åt gången. Besökare rekommenderas använda munskydd under hela besöket, vara noggranna med handhygien och hålla avstånd.

Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland

Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård. Hemsjukhusvård utförs hemma hos kunden eller i en annan boplats såsom serviceboende. Hemsjukhusets verksamhetsställen finns på Borgå sjukhus samt vid hälsovårdscentralerna i Lovisa och Sibbo.

 

 
Share This