Sjukhusets avdelning

Sjukhusets avdelning sköter patienter som behöver akut vård.

På grund av pandemisituationen tillåts besök på avdelningen enligt följande:

  • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand med vårdpersonalen (dörren till avdelningen är fortfarande låst).
  • Högst 1-2 besökare hos patienten per gång, besökets längd max halv timme.
  • Anhöriga får ett munskydd, händerna desinficeras både när man kommer och går. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
  • Om du har några som helst infektionssymptom, kan du inte komma på besök!

På avdelningen sköter vi akuta patienter, till exempel

  • patienter med olika infektionssjukdomar
  • patienter som överflyttats från rehabiliterande- och specialsjukvård
  • patienter som behöver palliativ vård.

Avdelningen har 25 patientplatser. Lämpligaste besökstiden på avdelningen är kl. 13–19, övriga tider enligt överenskommelse. Lunch serveras kl. 11.30 och middag kl. 16.30.

Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland har inlett sin verksamhet 1.4.2020 i Borgå sjukvårdsområde

Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård. Hemsjukhusvård utförs hemma hos kunden eller i en annan boplats såsom serviceboende. Hemsjukhusets verksamhetsställen finns på Borgå sjukhus samt vid hälsovårdscentralerna i Lovisa och Sibbo.