Sjukhusets avdelning

På sjukhusets avdelning sköter vi akuta patienter, till exempel patienter med olika infektionssjukdomar, patienter som överflyttats från rehabiliterande- och specialsjukvården samt patienter som behöver palliativ vård.

Avdelningen har 25 patientplatser. Lämpligaste besökstiden på avdelningen är klockan 13–19, övriga tider enligt överenskommelse. Lunch serveras kl. 11.30 och middag kl. 16.30.

Avdelningen finns på Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa. Ingång via gården, dörr C1. Det är tillåtet att kortvarigt parkera på innergården, exempelvis om du hämtar hem din anhöriga från avdelningen. I övrigt är innergården reserverad för myndighetsfordon.

Besök på sjukhusets avdelning, uppdaterat 8.10.2021

  • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
  • Vi rekommenderar att besöket varar högst en timme. Anhöriga avtalar skilt om besök hos till patienter i livets slutskede eller övriga allvarligt sjuka patienter.
  • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
  • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Vi rekommenderar att besökare använder munskyddet under hela besöket!
  • Besöken inomhus ordnas i patientens eget rum. Gå direkt till patientens eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
  • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland har inlett sin verksamhet 1.4.2020 i Borgå sjukvårdsområde

Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård. Hemsjukhusvård utförs hemma hos kunden eller i en annan boplats såsom serviceboende. Hemsjukhusets verksamhetsställen finns på Borgå sjukhus samt vid hälsovårdscentralerna i Lovisa och Sibbo.

 

 
Share This