Sjukhusets avdelning

Sjukhusets avdelning sköter patienter som behöver akut vård.

På avdelningen sköter vi akuta patienter, till exempel

  • patienter med olika infektionssjukdomar
  • patienter som överflyttats från rehabiliterande- och specialsjukvård
  • patienter som behöver palliativ vård.

Avdelningen har 25 patientplatser. Lämpligaste besökstiden på avdelningen är kl. 13–19, övriga tider enligt överenskommelse. Lunch serveras kl. 11.30 och middag kl. 16.30.

Besök på sjukhusets avdelning från och med 1.5.2021

  • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
  • Vi rekommenderar att högst två nära anhörig i gången kommer på besök inomhus, och att besöket räcker högst 30 minuter. Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
  • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
  • Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga patienter och till personal.
  • Besöken inomhus ordnas i patientens eget rum. Gå direkt till patientens eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
  • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland har inlett sin verksamhet 1.4.2020 i Borgå sjukvårdsområde

Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård. Hemsjukhusvård utförs hemma hos kunden eller i en annan boplats såsom serviceboende. Hemsjukhusets verksamhetsställen finns på Borgå sjukhus samt vid hälsovårdscentralerna i Lovisa och Sibbo.

 

 
Share This