Sjukhusets avdelning

Sjukhusets avdelning sköter patienter som behöver akut vård.

Besöksförbund på sjukhusets avdelning på grund av pandemisituationen

Besök på hälsocentralens avdelning utsätter både personal och patienter för eventuell coronavirussmitta. För att garantera våra patienters och arbetstagares trygghet har vi beslutat om besöksförbud på hälsocentralens avdelning, förbudet är i kraft fram till 28.2.2021. Besöksförbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård, om dessa besök kommer man skilt överens om med vårdpersonalen.

På avdelningen sköter vi akuta patienter, till exempel

  • patienter med olika infektionssjukdomar
  • patienter som överflyttats från rehabiliterande- och specialsjukvård
  • patienter som behöver palliativ vård.

Avdelningen har 25 patientplatser. Lämpligaste besökstiden på avdelningen är kl. 13–19, övriga tider enligt överenskommelse. Lunch serveras kl. 11.30 och middag kl. 16.30.

Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland har inlett sin verksamhet 1.4.2020 i Borgå sjukvårdsområde

Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård. Hemsjukhusvård utförs hemma hos kunden eller i en annan boplats såsom serviceboende. Hemsjukhusets verksamhetsställen finns på Borgå sjukhus samt vid hälsovårdscentralerna i Lovisa och Sibbo.

 

 
Share This