Östra Nylands välfärdsområde ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna från och med 1.1.2023.

Aktuella meddelanden om social- och hälsovårdstjänster publiceras på välfärdsområdets webbplats ostranyland.fi. Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns än så länge på Lovisa stads webbplats. Nya telefonnummer: Lovisa hälsovårdscentral tfn 019 5600 300, munhälsovården tfn 019 5600 301. Servicerådgivning för hela Östra Nylands välfärdsområde tfn 019 5600 111.
ostranyland.fi

Sjukhusets avdelning

På sjukhusets avdelning sköter vi akuta patienter, till exempel patienter med olika infektionssjukdomar, patienter som överflyttats från rehabiliterande- och specialsjukvården samt patienter som behöver palliativ vård.

Avdelningen har 25 patientplatser. Lämpligaste besökstiden på avdelningen är klockan 13–19, övriga tider enligt överenskommelse. Lunch serveras kl. 11.30 och middag kl. 16.30.

Avdelningen finns på Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa. Ingång via gården, dörr C1. Det är tillåtet att kortvarigt parkera på innergården, exempelvis om du hämtar hem din anhöriga från avdelningen. I övrigt är innergården reserverad för myndighetsfordon.

Besök på sjukhusets avdelning (uppdaterat 19.12.2022)

  • Du enbart komma på besök om du är frisk och symptomfri. Besökare får inte ha blivit exponerade för coronavirus inom de senaste fem dygnen.
  • Besökare får ett munskydd, munskyddet används under hela besöket.
  • Händerna desinficeras då man kommer in på enheten, samt då man går in och avlägsnar sig från sin närståendes rum.
  • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.
  • Högst två besökare åt gången.

Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland

Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård. Hemsjukhusvård utförs hemma hos kunden eller i en annan boplats såsom serviceboende. Hemsjukhusets verksamhetsställen finns på Borgå sjukhus samt vid hälsovårdscentralerna i Lovisa och Sibbo.

 

 
Share This