Utdelning av vårdmaterial

Den centraliserade utdelningen av vårdmaterial sker i Lovisa hälsovårdscentral. På hälsogårdarna i Forsby och Lappträsk sköter personalen om utdelningen av vårdmaterial.

Via utdelningen av vårdmaterial kan du beställa till exempel katetrar och tillbehör till insulinpumpar.

  • Kontakta hälsovårdaren och gör beställningen senast då du har material kvar för tre veckor framåt.
  • Du kan avhämta materialet från hälsocentralens centrallager.
  • Du kan avhämta endast det vårdmaterial som du beställt genom hälsovårdaren – vi delar inte ut övrigt material.
  • Avhämtningen sker tisdagar och torsdagar kl. 8–121 och kl. 13–15 (Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, Lovisa, innergården, dörr C1).

Stomiartiklarna har hittills avhämtats från hälsocentralens centrallager. Vi övergår till utdelning till hemmet, vilket betyder att artiklarna i fortsättningen levereras direkt hem till klienten. Klienterna informeras om det nya förfarandet i samband med deras följande beställning.