Klientens och patientens ställning och rättigheter

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på Lovisa stads webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs under våren ut med grundläggande information om tjänsterna.

Som patient och klient inom socialvården har du rätt till korrekt och högklassig socialvård och hälso- och sjukvård. Vi berättar öppet och lättförståeligt om olika vård- och behandlingsalternativ. Vi bemöter dig med respekt och utan att kränka ditt människovärde, din övertygelse eller integritet.