Klientens och patientens ställning och rättigheter

Som patient och klient inom socialvården har du rätt till korrekt och högklassig socialvård och hälso- och sjukvård. Vi berättar öppet och lättförståeligt om olika vård- och behandlingsalternativ. Vi bemöter dig med respekt och utan att kränka ditt människovärde, din övertygelse eller integritet.