Missnöje med vård eller service

Så här går du tillväga om du är missnöjd med servicen, vården eller bemötandet.

  • Försök i första hand reda ut ärendet med personalen på den vårdande enheten eller deras förman.
  • Du har rätt att göra en skriftlig anmärkning till grundtrygghetscentralen.
  • Du har även rätt att göra ett klagomål till regionförvaltningsverket.
  • Som klient inom socialvården kan du dessutom söka ändring på beslut. Vi skickar i samband med beslutet anvisningar för begäran om omprövning.

Socialombudsmannen och patientombudsmannen hjälper dig vid behov att lösa konfliktsituationer, ger råd för begäran om omprövning och klagomål samt hjälper dig vid behov med anmärkningsförfarandet.

På grund av datasekretess svarar vi inte per e-post på klienternas eller patienternas anmärkningar.

Du har dock möjlighet att elektroniskt ge fritt formulerad respons. Detta används mera på allmän nivå, till exempel om du vill framföra förbättringsförslag eller anmärka på väntetider. Du får meddelande till din e-post om att responsen kommit fram till grundtrygghetscentralen och information om vem som behandlar responsen.