Patient- och socialombudsman

Ombudsmännen berättar för dig om dina rättigheter och ger svar på dina frågor kring social- och hälsovård.

Patientombudsman

Patientombudsmannens uppgift är att ge råd och hjälp om du är missnöjd med din vård eller hur du blivit bemött i anknytning till vården.

Om du är missnöjd eller om något är oklart med vården:

  • Försök till först reda ut ärendet i din egen vårdenhet med den vårdande läkaren, skötaren eller annan yrkesutbildad person inom hälsovården. De flesta frågor klargörs snabbast där de uppstått.
  • Kontakta patientombudsmannen ifall ärendet förblir oklart.

Socialombudsman

Det lönar sig att kontakta socialombudsmannen då du

  • är osäker på om du fått den socialvårdsservice som du har rätt till
  • som anhörig funderar om din närstående har fått behövlig service och stödtjänster
  • anser att en person inom socialvården eller personens förman har uppträtt osakligt
  • inte förstår beslut, avtal eller uträkningar som är gjorda för dig
  • använder privata socialtjänster och funderar över din egen ställning
  • vill ha neutral information om tillämpning av olika lagar och praxis inom socialvården i din egen kommun
  • vill veta dina rättigheter som klient.