Patientsäkerhet

Grundtrygghetscentralen strävar efter att säkerställa en säker vård i sin verksamhet. Ur patientens perspektiv innebär god vård att du får den rätta medicinska vård som du behöver.

Målet med patientsäkerheten är att vården och vårdmiljön inte utsätter dig för fara eller olägenhet som inte tillhör vården. Skadliga händelser kan vara exempelvis infektioner i anslutning till vården, felaktig eller fördröjd diagnos, fel vid läkemedelsbehandling eller fel i apparater.

God patientsäkerhet förutsätter samarbete mellan de olika aktörerna. Här är du som patient i en central roll. Patienten och patientens anhöriga tas med i arbetet att främja patientsäkerheten, bland annat genom respons och i öppen diskussion om patientens vård.