Vårdgaranti och väntetider

Kommunen publicerar uppgifter om väntetider med fyra månaders mellanrum (55 § i hälso- och sjukvårdslagen).

Tillgång till vård år 2017

jan feb mars april maj jun juli aug sept okt nov dec
Väntetid till läkare (dygn) 8 11 6  8
Väntetid till skötare (dygn)  2 3 1 2
Väntetid till tandläkare (dygn)  92  69  65
Väntetid till munhygienist (dygn)  73 58  90

 

Väntetider till socialtjänster

Kommunen ska inom utsatta tidsfrister erbjuda sina invånare de socialtjänster som föreskrivs i socialvårdslagen (socialvårdslagen 710/1982, lagen om utkomststöd 1412/1997, barnskyddslagen 417/2007).

I brådskande fall ska socialtjänster och anstaltvård ordnas även för personer som vistas tillfälligt i kommunen. I alla brådskande fall ska åtgärder vidtas omedelbart.

Bedöming av servicebehovet för äldre inom 7 vardagar
Bedömning av servicebehovet för personer med funktionsnedsättning inom 7 vardagar
Utredning om behovet av barnskydd inom 7 vardagar
Möjlighet att samtala med socialarbetare eller socialhandledare inom 7 vardagar