Seniorer

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på Lovisa stads webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs under våren ut med grundläggande information om tjänsterna.

Vår viktigaste uppgift är att främja äldre personers välbefinnande genom att ge dem möjlighet att självständigt kunna bo hemma och ha ett bra liv.

Till seniortjänsterna hör:

  • rådgivning
  • servicehandledning
  • organiserande av fortsatt vård
  • hembesök som främjar välmåendet
  • hälsoträffar
  • minnesrådgivning
  • styrning av närståendevården.


Servicerådgivning för seniorer, SENNI (Luona från och med 1.1.2023)
tfn 019 5600 111 vardagar klockan 9–12

 

Läs mera om servicerådgivning för seniorer

Via e-tjänsten Klinik kan du vilken tid på dygnet som helst uträtta dina ärenden elektroniskt via webbtjänsten, du kan lämna en kontaktbegäran till seniorservicen. Vi strävar till att svara på meddelanden som skickas senast kl. 15 inom samma arbetsdag. Vi kommer att svara på alla meddelanden som skickas efter detta inom nästa arbetsdag. När det gäller social-, mental- och missbruksvård strävar vi efter att svara senast under följande vardag.

E-tjänsten fungerar dygnet runt på adressen www.loviisa.fi/24hbetjäning.

Mera information om social- och hälsovårdens elektroniska tjänster hittar du på sidan www/loviisa.fi/sv/social- och hälsovård/social- och hälsovårdens elektroniska tjänster.