Seniorer

Vår viktigaste uppgift är att främja äldre personers välbefinnande genom att ge dem möjlighet att självständigt kunna bo hemma och ha ett bra liv.

Till seniortjänsterna hör:

  • rådgivning
  • servicehandledning
  • organiserande av fortsatt vård
  • hembesök som främjar välmåendet
  • hälsoträffar
  • minnesrådgivning
  • styrning av närståendevården.

Servicerådgivning för seniorer, SENNI
tfn 040 575 3147 vardagar kl 9-12
senni.helppi@loviisa.fi

 

Läs mera om servicerådgivning för seniorer

Via e-tjänsten Klinik kan du vilken tid på dygnet som helst uträtta dina ärenden elektroniskt via webbtjänsten, du kan lämna en kontaktbegäran till seniorservicen. Vi strävar till att svara på meddelanden som skickas senast kl. 15 inom samma arbetsdag. Vi kommer att svara på alla meddelanden som skickas efter detta inom nästa arbetsdag. När det gäller social-, mental- och missbruksvård strävar vi efter att svara senast under följande vardag.

E-tjänsten fungerar dygnet runt på adressen www.loviisa.fi/24hbetjäning.

Mera information om social- och hälsovårdens elektroniska tjänster hittar du på sidan www/loviisa.fi/sv/social- och hälsovård/social- och hälsovårdens elektroniska tjänster.