Seniorer

Vår viktigaste uppgift är att främja äldre personers välbefinnande genom att ge dem möjlighet att självständigt kunna bo hemma och ha ett bra liv.

Till seniortjänsterna hör:

  • rådgivning
  • servicehandledning
  • organiserande av fortsatt vård
  • hembesök som främjar välmåendet
  • hälsoträffar
  • minnesrådgivning
  • styrning av närståendevården.

Servicerådgivning för seniorer, SENNI
tfn 040 575 3147 vardagar kl 9-14
senni.helppi@loviisa.fi

 

Läs mera om servicerådgivning för seniorer