Dygnet runt-vård

Vi erbjuder dygnet runt-vård efter att all service som stöder hemmaboendet har använts och hemmaboendet inte längre är ett förnuftigt alternativ.

Vi vill ge varje äldre person en värdig och högklassig vård i livets slutskede. Vi aktiverar och rehabiliterar äldre enligt deras egna resurser. Läkaren besöker våra omsorgsenheter varannan vecka eller vid behov oftare. Det är också möjligt att vid behov få hemsjukhustjänster.

Anhöriga är en viktig del av de äldres liv. Vi önskar att anhöriga håller kontakt och besöker den äldre. Vi önskar också att anhöriga aktivt kontaktar vårdpersonalen. Varje äldre person har en egenvårdare. Ett bra samarbete mellan egenvårdaren och den anhöriga ger det bästa möjliga vårdresultatet.

Äldre i dygnet runt-vård kan använda sina egna kläder. Det är bra att märka kläderna. Den äldre kan ha egna möbler, tavlor och dylikt på sitt rum om de bara får plats. Vi ansvarar inte för pengar och värdeföremål som förvaras i rummen (enheterna har låsbara skåp för värdeföremål). Det är bra att komma överens om de praktiska ärendena med vårdpersonalen före flytten. Du kan besöka den äldre personen när du vill. Vi har inga särskilda besökstider.