Effektiverat serviceboende

Vi erbjuder dygnetruntvård efter att all service stom stöder hemmaboendet har använts och hemmaboendet inte längre är ett förnuftigt alternativ. Vi vill ge varje äldre person en värdig och högklassig vård i livets slutskede.

Besök på boende-enheter (uppdaterat 8.10.2021)

För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid enheter med heldygnsomsorg ordnas en trygg möjlighet att träffa anhöriga.

  • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
  • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
  • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Vi rekommenderar att munskyddet används under hela besöket!
  • Besök inomhus ordnas i klientens eget rum. Gå direkt till rummet, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen. Om vädret och klientens hälsa tillåter, rekommenderar vi att besöket sker utomhus!
  • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Du kan även föra din anhöriga utomhus på exempelvis en promenad. Du bör alltid komma överens om detta på förhand med vårdpersonalen, du bör använda munskydd och desinficera händerna.

Klientavgifter för serviceboende med heldygnsomsorg från och med 1.7.2021

Läs mera om de nya klientavgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg från webbtjänstens Social- och hälsovårdens klientavgifter -avsnitt.

Bra att veta då du ansöker om en omsorgsplats

  • Vårdbehovet till omsorgsplats bedöms av en mångprofessionell styrgrupp för service. Beslutet om omsorgsplatsen fattas i samarbete med den sökande, de anhöriga och den vårdpersonal som sköter den sökandes fall.
  • Du ansöker till serviceboende med blanketten ”Ansökan om dygnetruntvård”. Bifoga hemvårds- och läkarutlåtanden samt minnestest och bedömning enligt funktionsförmågemätaren RAVA.
  • Klientens behov av vård dygnet runt bestäms alltid utgående från en helhetsbedömning. Klientvalet avgörs av servicebehovet och inte av till exempel hög ålder eller sjukdomar.
  • Klienten ska ta emot den anvisade omsorgsplatsen omedelbart. Om klienten avböjer den erbjudna platsen, återvänder klienten till sitt hem, vid behov med hjälp av hemvårdens tjänster.