Effektiverat serviceboende

Vi erbjuder dygnetruntvård efter att all service som stöder hemmaboendet har använts och hemmaboendet inte längre är ett förnuftigt alternativ. Vi vill ge varje äldre person en värdig och högklassig vård i livets slutskede.

Besök på boende-enheter (uppdaterat 19.12.2022)

För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid enheter med heldygnsomsorg ordnas en trygg möjlighet att träffa anhöriga.

  • Du enbart komma på besök om du är frisk och symptomfri. Besökare får inte ha blivit exponerade för coronavirus inom de senaste fem dygnen.
  • Besökare får ett munskydd, munskyddet används under hela besöket.
  • Händerna desinficeras då man kommer in på enheten, samt då man går in och avlägsnar sig från sin närståendes rum.
  • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Klientavgifter för serviceboende med heldygnsomsorg från och med 1.7.2021

Läs mera om de nya klientavgifterna för serviceboende med heldygnsomsorg från webbtjänstens Social- och hälsovårdens klientavgifter -avsnitt.

Bra att veta då du ansöker om en omsorgsplats

  • Vårdbehovet till omsorgsplats bedöms av en mångprofessionell styrgrupp för service. Beslutet om omsorgsplatsen fattas i samarbete med den sökande, de anhöriga och den vårdpersonal som sköter den sökandes fall.
  • Du ansöker till serviceboende med blanketten ”Ansökan om dygnetruntvård”. Bifoga hemvårds- och läkarutlåtanden samt minnestest och bedömning enligt funktionsförmågemätaren RAVA.
  • Klientens behov av vård dygnet runt bestäms alltid utgående från en helhetsbedömning. Klientvalet avgörs av servicebehovet och inte av till exempel hög ålder eller sjukdomar.
  • Klienten ska ta emot den anvisade omsorgsplatsen omedelbart. Om klienten avböjer den erbjudna platsen, återvänder klienten till sitt hem, vid behov med hjälp av hemvårdens tjänster.