Effektiverat serviceboende

Vi erbjuder dygnt runt -vård efter att all service stom stöder hemmaboendet har använts och hemmaboendet inte längre är ett förnuftigt alternativ. Vi vill ge varje äldre person en värdig och högklassig vård i livets slutskede.

Kostnader

Klienter i effektiverat serviceboende betalar separat för servicen, måltider och boende.

  • Serviceavgiften för vård och omsorg beräknas så att den är 35 procent av den summa som överskrider klientens bruttoinkomster på 573 euro (serviceavgiften bestäms i enlighet med månadsavgiften för regelbunden hemvård).
  • Måltidsavgiften är 13 euro per dygn och innehåller morgonmål, lunch, middag, mellanmål och nattmat.
  • Grundserviceavgiften är 165 euro per månad och innehåller städning, klädvård och larmarmband.
  • Hyran för rummet varierar i de olika serviceboendena.

För klienter inom serviceboendet bestäms ett minimibelopp på 200 euro för personligt bruk. De boende betalar själva sina mediciner, telefonräkningar, frisör- och barberaravgifter precis på samma sätt som när de bodde i sina egna hem.

Vid alla våra enheter beaktar personalen klienternas individuella behov och deras resurser i vardagen. Personalen vill aktivt växelverka med de anhöriga och de anhöriga har också möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av vården för sina närstående.