Effektiverat serviceboende

Vi erbjuder dygnetruntvård efter att all service stom stöder hemmaboendet har använts och hemmaboendet inte längre är ett förnuftigt alternativ. Vi vill ge varje äldre person en värdig och högklassig vård i livets slutskede.

Besök på boende-enheter under pandemisituationen (uppdaterat 8.3.2021)

För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid enheter med heldygnsomsorg ordnas en trygg möjlighet att träffa anhöriga. Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum.

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Vi rekommenderar att högst en anhörig i gången kommer på besök, och att besöket inte varar längre än 30 minuter.
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
 • Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga boende och till personal.
 • Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Du kan även föra din anhöriga utomhus på exempelvis en promenad. Du bör alltid komma överens om detta på förhand med vårdpersonalen, du bör använda munskydd och desinficera händerna.

Kostnader

Klienter i effektiverat serviceboende betalar separat för servicen, måltider och boende.

 • Serviceavgiften för vård och omsorg beräknas så att den är 35 procent av den summa som överskrider klientens bruttoinkomster på 573 euro (serviceavgiften bestäms i enlighet med månadsavgiften för regelbunden hemvård).
 • Måltidsavgiften är 13 euro per dygn och innehåller morgonmål, lunch, middag, mellanmål och nattmat.
 • Grundserviceavgiften är 165 euro per månad och innehåller städning, klädvård och larmarmband.
 • Hyran för rummet varierar i de olika serviceboendena.

För klienter inom serviceboendet bestäms ett minimibelopp på 200 euro för personligt bruk. De boende betalar själva sina mediciner, telefonräkningar, frisör- och barberaravgifter precis på samma sätt som när de bodde i sina egna hem.

Vid alla våra enheter beaktar personalen klienternas individuella behov och deras resurser i vardagen. Personalen vill aktivt växelverka med de anhöriga och de anhöriga har också möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av vården för sina närstående.