Emil-hemmet

Emil-hemmet är en hemlik enhet som producerar boendeservice för personer med minnesstörningar

Vi arbetar för att skapa en trygg, lugn och rofylld miljö för de boende. Den bekanta personalen är genuint närvarande, lyssnar och bemöter den andra människan.

Till våra principer hör klientcentrerat arbete, i vilket vi speciellt beaktar upprätthållande av en god livskvalitet, respekt för självbestämmanderätt, stöd av egen aktivitet samt rättvist och jämlikt bemötande. Vi respekterar och uppfyller i mån av möjlighet de boendes individuella önskemål.

Genom verksamheten strävar vi efter att stöda, säkerställa och främja de boendes fysiska, psykiska och sociala välmående. Personalen sporrar de boende till egen aktivitet. Vårt arbetsgrepp inom vården och omsorgen upprätthåller verksamhetsförmågan och stöder rehabiliteringen samtidigt som det beaktar de boendes krafter.

Vi har inga fastställda besökstider och vi hoppas att anhöriga, släkt och vänner aktivt håller kontakten med de boende och personalen.

Emilhemmet har plats för nio boende. Emilhemmet finns nära Taasiagården i Tessjö, ungefär fem kilometer från Lovisa centrum. Vi ordnar även rehabiliterande korttidsvård på Emilhemmet.