Lyckan

Lyckan erbjuder boende för personer som inte längre klarar sig i sina egna hem med hjälp av stödtjänster och hemvård

Vi erbjuder självständigt boende i egen lägenhet, och du får hjälp med det du behöver.

Lyckan har 12 bostäder och stora gemensamma lokaler för vistelse och mat. Lyckan finns i Pernå kyrkby, cirka 13 kilometer från Lovisa centrum. Vi har utbildad personal på plats dygnet runt.

Bostäderna är planerade för personer med nedsatt rörelseförmåga, och bostäderna lämpar sig bra för personer som använder hjälpmedel. Bostäderna är cirka 43 m², omfattande stugkök, sovrum och rymligt badrum. Bostäderna lämpar sig utmärkt för par. Du kan inreda din bostad med egna möbler och gardiner, samt ha med dig enga husgeråd och andra personliga saker.

Du kan köpa lunch eller lätt middag från köket. Städningen kan du sköta själv, med hjälp av anhöriga eller köpa den som tjänst av privata serviceproducenter. Det finns även möjlighet till byktjänst, beställning av varor från butiken samt frisör- och fotvårdstjänster. Vi stöder och hjälper dig också med din medicinering. Bastun är varm flera gånger i veckan. Du kan också delta i det program som ordnas, till exempel bakning, bingo, utflykter, läs- och diskussionsstunder samt mycket annat beroende på årstid eller helg.

Vi gör upp vård- och rehabiliteringsplaner i samarbete med boende och/eller den boendes anhöriga. De är viktigt för oss att respektera den boende och ta i beaktande individuella behov och resurser. Alla boende har en egenvårdare. Grundtanken i verksamheten är att upprätthålla en meningsfull vardag!

Läkaren besöker oss varannan vecka och alltid vid behov. Vi samarbetar också med hemsjukhuset. Vi vill ge en värdig och högklassig vård även i livets slutskede.

Vi har inga fastställda besökstider och vi hoppas att anhöriga, släkt och vänner aktivt håller kontakten med de boende och personalen.

Behöver du hjälp eller vill du ha sällskap, så finns vi nära!