Lyckan

Lyckan erbjuder boende för personer som inte längre klarar sig i sina egna hem med hjälp av stödtjänster och hemvård

Vi erbjuder boende i egen lägenhet eller rum, och du får hjälp med det du behöver.

Lyckan finns i Pernå kyrkby, cirka 13 kilometer från Lovisa centrum. Vår tillbyggnaden blev klar i december 2020 och alla de andra utrymmena renoverades våren 2021, så nu finns det 13 bostäder och 15 rum, samt stora gemensamma utrymmen för vistelse och mat. Vi har utbildad personal på plats dygnet runt.

Bostäderna är cirka 43 m², omfattande stugkök, sovrum och rymligt badrum. Bostäderna lämpar sig utmärkt för par. Rummen är cirka 25 (kvadrat) och har egen wc och dusch. Den egna bostaden/rummet inreds med egna möbler och gardiner, samt eventuellt eget husgeråd och andra personliga saker.

All mat serveras från köket, men du får också gärna ha egna godsaker på rummet. Städning och byk sköts av husets personal. Frisör och fotvårdare besöker oss regelbundet och betalas själv. Vi hjälper dig med din medicinering. Bastun är varm flera gånger i veckan. Du kan också delta i det program som ordnas, till exempel bakning, bingo, utflykter, läs- och diskussionsstunder samt mycket annat beroende på årstid eller helg.

Vi gör upp vård- och rehabiliteringsplaner i samarbete med boende och/eller den boendes anhöriga. De är viktigt för oss att respektera den boende och ta i beaktande individuella behov och resurser. Alla boende har en egenvårdare. Grundtanken i verksamheten är att upprätthålla en meningsfull vardag!

Läkaren besöker oss varannan vecka och alltid vid behov. Vi samarbetar också med hemsjukhuset. Vi vill ge en värdig och högklassig vård även i livets slutskede.

Vi har inga fastställda besökstider och vi hoppas att anhöriga, släkt och vänner aktivt håller kontakten med de boende och personalen.

Behöver du hjälp eller vill du ha sällskap, så finns vi nära!