Rosenkulla

Rosenkulla erbjuder individuellt och tryggt serviceboende för minnessjuka personer

Rosenkulla erbjuder serviceboende dygnet runt för personer med minnessjukdom, vi har 14 boendeplatser. Vårt syfte är att skapa en god och angenäm hemlik boendemiljö tillsammans med klienterna, och att erbjuda möjlighet till att delta i stimulerande verksamhet som upprätthåller verksamhetsförmågan.

Vi har inga fastställda besökstider och vi hoppas att anhöriga, släkt och vänner aktivt håller kontakten med boende och personal. Rosenkulla finns i Liljendal, cirka 20 kilometer från Lovisa centrum.