Frivilligverksamhet

Åldringarna i Lovisa önskar stöd och hjälp av frivilliga, för att få glädje och omväxling i sin vardag.

Frivilligverksamheten erbjuder dig möjlighet att delta, påverka och hjälpa till. Du kan delta i verksamheten enligt dina egna resurser och intresse, du får hjälp och stöd av personalen. Du kan fungera som frivillig exempelvis inom närståendevården eller på Lovisa sjukhus avdelning, flere alternativ finns på blanketten.

Är du intresserad av att fungera som utevän?

En utevän vistas utomhus med nämnd åldring enligt överenskommelse och utgående från sin egen tidtabell. Det kan vara fråga om en liten promenad i näromgivningen, eller bara en stund i parken med trevlig diskussion. Gemensam utomhusvistelse medför omväxling och uppmuntran i åldringens vardag, stöder och upprätthåller den fysiska konditionen, och motiverar åldringen att röra på sig även då det inte finns intresse eller förutsättningar för att röra sig på egenhand.

Närmare information får du av serviceansvarig Monica Sund, tfn 0440 555 380 eller konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470.