Grupper

Vi ordnar olika gruppverksamheter för seniorer i Lovisa, kom med!

Gruppverksamhet år 2021

Höstens gruppverksamhet planeras för tillfället, denna sida uppdateras genast då information finns att tillgå.