Grupper

Vi ordnar olika gruppverksamheter för seniorer i Lovisa, kom med!

Gymnastikgrupper för seniorer

  • seniorgymnastik i Isnäs 13.9 – 29.11 onsdagar kl 10, Idegransvägen 3 bostad 1
  • stolgymnastik i Tessjö 5.9 – 12.12.2017 tisdagar kl. 10, Taasigårdens konditionssal, Notkolavägen 1
  • stolgymnastik i Forsby 3.11-15.12.2017 jämna veckors fredag kl 10, Mikaelsstugan, Jorvasvägen 1

Verksamhetsstunder hösten 2017

Grupperna träffas en gång i månaden, cirka åtta gånger i året. Verksamhetsstunden räcker ett par timmar. Vi börjar med kaffe/te och fortsätter med olika program, exempelvis frågesport, bingo, boccia, skivråd osv. Även stolgymnastik, sittdans eller balansövningar ingår i programmet. Verksamhetsstunden kostar 7 €/gång.

  • Virböe servicecenter kl 12-14 (finskspråkig grupp) torsdag 28.9, 19.10, 30.11. Ledare Tarja Mettälä tfn 050 582 7501
  • Brukets församlingshem kl 10-12 (finskspråkig grupp) tisdag 5.9, 3.10, 7.11, 5.12. Ledare Tarja Mettälä puh 050 582 7501
  • Sarvsalö Byagård kl 10-12 (svenskspråkig grupp) måndag 4.9, 2.10, 30.10, 27.11. Ledare Katja Marttila-Meriaho, puh 0440 555 470