Grupper

Vi ordnar olika gruppverksamheter för seniorer i Lovisa, kom med!

Gruppverksamhet år 2019

  • Styrke- och balansgrupp i Forsby onsdagar kl. 10-11 under tiden 13.2 – 24.4.2019. OBS! 20.3 och 3.4 ingen grupp, Mikaelsstugan, Jorvasvägen 1, Forsby. Ledare fysioterapeut Sissel Fredriksson, tfn 040 662 9718
  • Styrke- och balansgrupp i Isnäs onsdagar kl. 10-11, från och med 9.1.2019, vårens sista träff 17.4.2019, Idegransvägen 3 bostad 1. Ledare konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470
  • Stolgymnastik i Tessjö: tisdagar kl. 10-11 från och med 8.1.2019 i Taasiagårdens konditionssal, Notkolavägen 1. Som ledare fungerar konditionsskötare Katja Merttila-Meriaho, tfn 0440 555 470 samt Lovisa seniorers frivilligarbetare.

Verksamhetsstunder år 2019

Grupperna träffas en gång i månaden, cirka åtta gånger i året. Verksamhetsstunden räcker ett par timmar. Vi börjar med kaffe/te och fortsätter med olika program, exempelvis frågesport, bingo, boccia, skivråd osv. Även stolgymnastik, sittdans eller balansövningar ingår i programmet. Verksamhetsstunden kostar 7 €/gång.

  • Brukets församlingshem kl 10-12 (finskspråkig grupp) 29.1, 12.2, 12.3 och 9.4.2019. Ledare Tarja Mettälä tfn 050 582 7501
  • Sarvsalö Byagård kl 10-12 (svenskspråkig grupp) 14.1, 11.2, 11.3 och 8.4.2019. Ledare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470
  • Rosenkulla onsdagar kl. 10-14 (tvåspråkig grupp). För mera information kontakta Rosenkulla/Pamela Backman, tfn 0444 555 324 eller Kerstin Krokfors-Julkunen, tfn 040 570 7150

Kom och bekanta dig med seniorkonditionssalarna!

  • Servicehuset Esplanad – måndagar från och med 7.1.2019 kl. 15-16, ledare fysioterapeut Sissel Fredriksson, tfn 040 662 9718
  • Taasiagården – torsdagar från och med 10.9.2019 kl 14-15, ledare fysioterapeut Anne Seppälä, tfn 040 628 1643