Grupper

Vi ordnar olika gruppverksamheter för seniorer i Lovisa, kom med!

Gymnastikgrupper för seniorer

  • seniorgymnastik i Isnäs 10.1 – 11.4.2018 onsdagar kl. 10-11, Idegransvägen 3 bostad 1. Ledare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470
  • stolgymnastik i Tessjö tisdagar kl. 10-11, Taasiagårdens konditionssal, Notkolavägen 1. Lovisa seniorers frivilligarbetare fungerar som ledare jämna veckor, ojämna veckor leds gymnastiken av geronom Heli Laitinen från Lovisa stads hemvård. Kontaktperson Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470
  • seniorgymnastik i Forsby jämna veckors fredagar kl. 10-11, Mikaelsstugan, Jorvasvägen 1. Ledare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470

Verksamhetsstunder våren 2018

Grupperna träffas en gång i månaden, cirka åtta gånger i året. Verksamhetsstunden räcker ett par timmar. Vi börjar med kaffe/te och fortsätter med olika program, exempelvis frågesport, bingo, boccia, skivråd osv. Även stolgymnastik, sittdans eller balansövningar ingår i programmet. Verksamhetsstunden kostar 7 €/gång.

  • Virböe servicecenter kl 12-14 (finskspråkig grupp) torsdag 11.1, 8.2, 8.3, 19.4. Ledare Tarja Mettälä tfn 050 582 7501
  • Brukets församlingshem kl 10-12 (finskspråkig grupp) tisdag 23.1, 20.2, 20.3, 24.4. Ledare Tarja Mettälä tfn 050 582 7501
  • Sarvsalö Byagård kl 10-12 (svenskspråkig grupp) måndag 8.1, 5.2, 5.3, 9.4. Ledare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470

Kom och bekanta dig med seniorkonditionssalarna!

Fysioterapeut Tuuli Koponen, tfn 040 628 1643, handledning år 2018 enligt följande:

  • Servicehuset Esplanad – måndag 22.1, 19.2, 26.3, 23.4, 21.5 kl. 15.00
  • Taasiagården – tisdag 23.1, 20.2, 27.3, 24.4, 22.5 kl. 15.00