Grupper

Vi ordnar olika gruppverksamheter för seniorer i Lovisa, kom med!

Gruppverksamhet hösten 2018

  • Styrke- och balansgrupp i Forsby varannan fredag (jämna veckor) kl. 10-11, första träffen 7.9.201, Mikaelsstugan, Jorvasvägen 1, Forsby. Ledare fysioterapeut Sissel Fredriksson, tfn 040 662 9718
  • Styrke- och balansgrupp i Isnäs onsdagar kl. 10-11, första träffen 12.9.2018, Idegransvägen 3 bostad 1. Ledare konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470
  • Stolgymnastik i Tessjö: under augusti månad tisdagar kl. 12-13 i Ehtookartanos gård, från och med september tisdagar kl. 10-11 i Taasiagårdens konditionssal, Notkolavägen 1. Som ledare fungerar konditionsskötare Katja Merttila-Meriaho, tfn 0440 555 470 samt Lovisa seniorers frivilligarbetare.

Verksamhetsstunder hösten 2018

Grupperna träffas en gång i månaden, cirka åtta gånger i året. Verksamhetsstunden räcker ett par timmar. Vi börjar med kaffe/te och fortsätter med olika program, exempelvis frågesport, bingo, boccia, skivråd osv. Även stolgymnastik, sittdans eller balansövningar ingår i programmet. Verksamhetsstunden kostar 7 €/gång.

  • Virböle servicecenter kl 12-14 (finskspråkig grupp) torsdag 13.9, 11.10, 15.11 och 13.12.2018. Ledare Tarja Mettälä tfn 050 582 7501
  • Brukets församlingshem kl 10-12 (finskspråkig grupp) tisdag 11.9, 9.10, 27.11 och 11.12.2018. Ledare Tarja Mettälä tfn 050 582 7501
  • Sarvsalö Byagård kl 10-12 (svenskspråkig grupp) måndag 10.9, 8.10, 5.11 och 3.12.2018. Ledare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470
  • Rosenkulla onsdagar kl. 10-14 (tvåspråkig grupp). För mera information kontakta Rosenkulla/Pamela Backman, tfn 0444 555 324 eller Kerstin Krokfors-Julkunen, tfn 040 570 7150

Kom och bekanta dig med seniorkonditionssalarna!

  • Servicehuset Esplanad – måndagar från och med 10.9.2018 kl. 15-16, ledare fysioterapeut Sissel Fredriksson, tfn 040 662 9718
  • Taasiagården – torsdagar från och med 13.9.-2018 kl 14-15, ledare fysioterapeut Anne Seppälä, tfn 040 628 1643