Grupper

Vi ordnar olika gruppverksamheter för seniorer i Lovisa, kom med!

Gruppverksamhet hösten 2022

Handledning i konditionssalsträning måndagar klockan 15–16 under tiden 12.9–12.12.2022, servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa. Som handledare fungerar fysioterapeut Sissel Frediksson.

Styrke- och balansgrupp i Solbacka, Edövägen 48, Isnäs. Gruppen träffas torsdagar klockan 10–11 under tiden 29.9–15.12.2022. Som handledare fungerar konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho.