Grupper

Vi ordnar olika gruppverksamheter för seniorer i Lovisa, kom med!

Gruppverksamhet hösten 2021 – våren 2022

Handledning i konditionssalsträning måndagar klockan 15–16, servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa. Handledning under hösten 4.10 – 13.12.2021, samt på våren 10.1–11.4.2022. Som handledare fungerar fysioterapeut Sissel Frediksson.

Styrke- och balansgrupp i Solbacka, Edövägen 48, Isnäs torsdagar klockan 10–11. Gruppen träffas 23.9–9.12.2021 samt 13.12.2021–21.4.2022. Som handledare fungerar konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho.