Grupper

Vi ordnar olika gruppverksamheter för seniorer i Lovisa, kom med!

Gruppverksamhet år 2020

  • Styrke- och balansgrupp i Forsby tisdagar klockan 10-11, första träffen 14.1.2020, vårens sista träff 31.3.2020, Mikaelsstugan, Jorvasvägen 1, Forsby. Ledare fysioterapeut Sissel Fredriksson, tfn 040 662 9718
  • Styrke- och balansgrupp i Isnäs onsdagar klockan 10-11, första träffen 8.1.2020, vårens sista träff 15.4.2020, Solbacka, Edövägen 38, Isnäs. Ledare konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470
  • Stolgymnastik i Tessjö tisdagar klockan 10-11 i Taasiagårdens konditionssal, Notkolavägen 1. Som ledare fungerar konditionsskötare Katja Merttila-Meriaho, tfn 0440 555 470 samt Lovisa seniorers frivilligarbetare.

Verksamhetsstunder år 2020

Grupperna träffas en gång i månaden, åtta gånger i året. Verksamhetsstunden räcker ett par timmar. Vi börjar med kaffe/te och fortsätter med olika program, exempelvis frågesport, bingo, boccia, skivråd osv. Även stolgymnastik, sittdans eller balansövningar ingår i programmet. Verksamhetsstunden kostar 7 €/gång.

  • Brukets församlingshem kl 10-12 (finskspråkig grupp) 14.1, 18.2, 17.3 och 21.4.2020, ledare Tarja Mettälä tfn 050 582 7501
  • Sarvsalö Byagård kl 13-15 (svenskspråkig grupp) 28.1, 25.2, 24.3 och 21.4.2020, ledare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470
  • Rosenkulla onsdagar kl. 10-14 (tvåspråkig grupp). För mera information kontakta Rosenkulla/Pamela Backman, tfn 0444 555 324 eller Kerstin Krokfors-Julkunen, tfn 040 570 7150

Kom och bekanta dig med seniorkonditionssalarna!

Konditionssalsgrupperna är avsedda för personer som vill bekanta sig med konditionssalsträning, eller som behöver råd för att fortsätta träna. Deltagaren deltar 1-3 gånger i konditionssalsgruppen och fortsätter sedan på egen hand.

  • Servicehuset Esplanads konditionssal – måndagar från och med 13.1.2020 klockan 15-16, ledare fysioterapeut Sissel Fredriksson, tfn 040 662 9718
  • Taasiagårdens konditionssal – torsdagar från och med 16.1.2020 klockan 14-15, ledare fysioterapeut Anne Seppälä, tfn 040 628 1643
  • 10 veckors konditionssalsträning för äldre måndagar klockan 14-15 under tiden 9.3 – 18.5.2020. Gruppen träffas på Esplanads konditionssal, Drottninggatan 7, Lovisa. Anmäl dig till gruppen via servicehandledning Senni, tfn vardagar kl. 9-12 040 5753147. Ledare fysioterapeut Anne Seppälä.