Minnespolikliniken

Minnespoliklinikens uppgift är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka och diagnostisera minnessjukdomar. Verksamheten är i första hand riktad till över 65-åringar.

Vi erbjuder stöd och rådgivning till dig och dina anhöriga, vi ordnar även olika stödgrupper. Minnesskötaren gör även hembesök.