Minnespolikliniken

Minnespoliklinikens uppgift är att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka och diagnostisera minnessjukdomar. Verksamheten är i första hand riktad till över 65-åringar.

  • Vi erbjuder stöd och rådgivning till dig och dina anhöriga.
  • Vi ordnar olika stödgrupper.
  • Minnesskötaren gör även hembesök.