Närståendevård

Närståendevård innebär att en anhörig eller annan närstående person vårdar en sjuk person i hemmet. Personen ska vara i behov av kontinuerlig vård. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialtjänst som ordnas av kommunen.