Rehabiliterande korttidsvård

Vi ordnar vid behov rehabiliterande korttidsvård för att stöda den äldres möjligheter att bo i sitt eget hem. Målet är att stöda och upprätthålla klientens funktions- och rörelseförmåga samt initiativförmåga.

Korttidsvård används också som hjälp och stöd för närståendevårdare, så att de ska orka med sitt värdefulla arbete.

För rehabiliterande korttidsvård tas det ut 32 euro per dygn. Avgiften innefattar omsorg, rehabilitering och mat. För närståendevårdares lagstadgade vårddagar tas det ut 11,60 euro per dygn. Klienten ska ha egna mediciner med då han eller hon kommer till korttidsvården.

Rosenkulla

Vi ordnar rehabiliterande korttidsvård i samband med serviceboende. Rosenkullas trivsamma gårdsområde möjliggör avkoppling och rehabilitering. Klienterna har också bastumöjlighet. Rosenkulla har sex platser för rehabiliterande korttidsvård.

Rosenkulla finns i Liljendal, ungefär 20 kilometer från Lovisa centrum.

Lilja

Lilja är en avdelning på Taasiagården där vi erbjuder rehabiliterande korttidsvård. Taasiagårdens trivsamma gårdsområde stöder klientens möjligheter till avkoppling och rehabilitering. De som bor på Liljan kan använda gymmet som har konditionsapparater avsedda för seniorer. Klienterna har också möjlighet att bada bastu. Lilja har åtta platser för rehabiliterande korttidsvård.

Lilja finns på Taasiagården, ungefär fem kilometer från Lovisa centrum.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är avsedd för äldre som bor hemma och lider av minnessjukdom eller upplever otrygghet. Dagverksamheten är förebyggande och stöder rehabilitering. Med servicen främjar man äldre personers funktionsförmåga, själslig vitalitet och sociala förhållanden.

Grupptransport mellan hemmet och dagverksamheten hör till servicen. En servicetaxi avhämtar klienterna från deras hem.

Dagverksamhet ordnas på Servicehuset Esplanad i Lovisa centrum. För dagverksamhet tas det ut 23 euro per dag, inkluderar morgonmål, lunch och dagskaffe.