Servicerådgivning och servicehandledning

Servicerådgivning Senni (Luona från och med 1.1.2023)

Vi erbjuder servicerådgivning för seniorer! Vår målsättning är att äldre personer ska kunna bo tryggt och bekvämt i sitt eget hem.

“Kan jag få städhjälp? Ordnar staden gymnastikgrupper för seniorer? Hur kan min anhöriga komma till servicehus? Varifrån kan jag få hjälp i hemmet?”


Om du inte vet var du ska hitta rätt service,
kontakta SENNI, servicerådgivning för seniorer,

(Luona från och med 1.1.2023)

 

  • du kan ringa oss vardagar klockan 9–12, tfn 019 5600 111 (Luona från och med 1.1.2023)

Rådgivning

Tjänsten strävar efter att vara förebyggande, främja välbefinnande, stöda resurserna och att hänvisa till de tjänster som klienten behöver. Rådgivningen är avgiftsfri.

Dessutom ger vi rådgivning vid flyttningar enligt lagen om hemkommun till en annan ort eller från en annan ort till Lovisa.

Servicehandledaren ger klienten information om

  • tjänster som ges i hemmet
  • närståendevård
  • serviceboende
  • servicesedlar
  • privata och offentliga tjänster
  • organisationers tjänster
  • frågor som gäller boende, rehabilitering och förmåner
  • idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Servicebehov som kräver utredning

Äldre har en lagstadgad rätt till bedömning av servicebehovet, men bedömningen ger inte en ovillkorlig rätt till tjänsterna. Bedömningen är en avgiftsfri tjänst.

Alla 75 år fyllda och/eller de som får FPA:s specialvårdsbidrag har rätt till bedömning av behovet av socialtjänster inom sju dagar av att man tagit kontakt. I brådskande fall ska behovet av tjänster bedömas genast. Då klienten eller en anhörig tar kontakt kartlägger vi situationens brådskandegrad och behovet av hembesök samt kommer överens om hur vi ska gå tillväga.

Att bli änka eller änkling är en av de svåraste kriserna för många

Vi har gjort en guide för dem som har förlorat sin make/make. I guiden finns samlad information om saker du behöver veta när din make aller maka avlider och du blir änka eller änkling: lagstade skyldigheter och rättigheter, samt hurudant stöd som finns tillgängligt. Du kan ladda ner guiden från denna länk, eller be om den via seniorservicen eller från Agricola församlingens kansli.

Du kan även kontakta oss för hjälp – seniorservicens socialhandledare tfn 040 480 6669, eller servicehandledning Senni (Luona från och med 1.1.2023), tfn 019 5600 111 vardagar klockan 9–12.