Stödtjänster

Som stöd för att du ska kunna bo självständigt erbjuder vi vid behov olika stödtjänster.

Måltidsservice

En mångsidig och regelbunden kost är viktig för att upprätthålla din funktionsförmåga och hälsa. Du har möjlighet att få måltiderna hemtransporterade om du på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan anlita utomstående matservice eller laga din mat själv.

Trygghetstelefon

Du som bor hemma har möjlighet att hyra en trygghetstelefon som stöd för att du ska känna dig trygg. Telefonen är kopplad till en mobiltelefonanslutning. Med trygghetstelefonen kommer en separat larmknapp med vilken du kan larma om hjälp. Du kan ha larmknappen endera på handleden eller kring halsen. Med trygghetstelefonen kan du kalla på hjälp dygnet runt.

Hjälp med bastubad

Du kan få hjälp med bastubad om du inte har tvättmöjligheter hemma.

Linjetaxi

Linjetaxin är i första hand riktad till äldre personer. Du betalar för resan direkt till chauffören enligt busstaxan. Skjutsen ska beställas senast klockan 16 dagen innan (måndagens skjuts kan även beställas på måndag morgon klockan 7.30–7.45). Linjetaxin hämtar dig från överenskommen adress.

Färdtjänst

Service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen är avsedd för personer som inte självständigt kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak och för vilka stöd för rörligheten är nödvändig för att sköta ärenden som hör till det dagliga livet.

Vi gör en individuell bedömning av ditt servicebehov, vi kartlägger din livssituation, din boendemiljö och de funktionshinder som ditt handikapp eller sjukdom förorsakar. Vi beviljar färdtjänst enligt socialvårdslagen (maximalt åtta enkelriktade resor för rekreation och uträttande av ärenden) i första hand till en person som förutom funktionshinder inte har ekonomiska möjligheter att använda sig av taxiservice.

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Persontransporterna beställs från beställningscentralen, tfn 09 425 623 89. Prissättning enligt lokalnäts- eller mobiltelefonavgift. Kötiden är avgiftsbelagd.

Askolas, Lovisas, Sibbos och Borgås nya beställningscentral för färdtjänst inleder sin verksamhet 1.9.2022

Centralen handhar persontransporter som grundar sig på socialvårdslagen och på lagen om service och stöd på grund av handikapp. I fortsättningen beställer man färdtjänst från den nya beställningscentralen. Taksi Helsinki ansvarar för kommunernas gemensamma beställningscentral. Transporten kan beställas genom att ringa, skicka sms, e-mail eller via applikationen.

Förhandsbeställningar till den nya beställningscentralen kan göras från och med 22.8.2022 klockan 9.

Noggrannare klientanvisningar för beställning av resor och användning av servicen har skickats till de klienter som har färdtjänst. Mera information fås av serviceansvarig Monica Sund.