Stödtjänster

Som stöd för att du ska kunna bo självständigt erbjuder vi vid behov olika stödtjänster.

Stödtjänster av olika slag:

  • trygghetstelefon
  • måltidsservice
  • hjälp med att uträtta ärenden
  • hjälp med bastubad
  • transportservice.

Trygghetstelefon

Du som bor hemma har möjlighet att hyra en trygghetstelefon som stöd för att du ska känna dig trygg. Telefonen är kopplad till en mobiltelefonanslutning. Med trygghetstelefonen kommer en separat larmknapp med vilken du kan larma om hjälp. Du kan ha larmknappen endera på handleden eller kring halsen. Med trygghetstelefonen kan du kalla på hjälp dygnet runt.

Måltidsservice

En mångsidig och regelbunden kost är viktig för att upprätthålla din funktionsförmåga och hälsa. Du har möjlighet att få måltiderna hemtransporterade om du på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan anlita utomstående matservice eller laga din mat själv.

Hjälp med bastubad

Du kan få hjälp med bastubad om du inte har tvättmöjligheter hemma.

Servicelinjen

Linjetaxin är i första hand riktad till äldre personer. Du betalar för resan direkt till chauffören enligt busstaxan. Skjutsen ska beställas senast klockan 16 dagen innan (måndagens skjuts kan även beställas på måndag morgon klockan 7.30–7.45). Linjetaxin hämtar dig från överenskommen adress.