Veteraner

Målet med rehabilitering är att upprätthålla och förbättra veteranernas funktionsförmåga, stöda hemmaboende samt att förbättra veteranernas livskvalitet.

Veteranerna i Lovisa får rehabilitering i enlighet med lagen om rehabilitering av frontveteraner. Rehabilitering beviljas med Statskontorets anslag enligt Statskontorets direktiv. En person som beviljas rehabilitering ska ha tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

Öppenvårds- och anstaltsrehabilitering

Rehabiliteringsalternativ:

 • anstaltsrehabilitering i vilken även makan eller maken kan delta
 • öppenvårdsrehabilitering
  • fysioterapi högst 20 gånger/år
  • fotvård högst 6 gånger/år
  • massage högst 20 gånger/år.

Stödtjänster i hemmet

Med hjälp av stödtjänster stöder vi på olika sätt veteranens förmåga att kunna bo kvar i sitt eget hem. I Lovisa och Lappträsk används anslagen till stöd- och rehabiliterande tjänster inom hemvården, till exempel

 • städservice
 • rehabilitering i hemmet
 • färdtjänst.

Användningen av anslaget baserar sig på behovsprövning – servicen beviljas till den som behöver den mest.

Veteraner kan söka rehabilitering eller stödtjänster när som helst under året.

Returnera ansökan till:
Lovisa grundtrygghetscentral/veterantjänster
Öhmansgatan 4, PB 89
07901 Lovisa