Servicesedel

Servicesedlar är kommunens sätt att alternativt producera social- och hälsovårdstjänster. Servicesedeln ökar kundernas valfrihet, gör serviceproduktionen mångsidigare och främjar samarbetet mellan kommunen och privata serviceproducenter.

Vi använder servicesedel inom:

  • personlig assistans inom handikappservice
  • hemvård för äldre
  • närståendevård
  • frontveteraners öppenvårdsrehabilitering
  • frontveteraners kommunala stödtjänster i hemmet.

Vår servicehandledare bedömer dina behov och gör beslut om servicesedel. Du kan välja serviceproducent bland de privata producenter som kommunen har godkänt.

Du betalar inte klientavgift till kommunen. Serviceproducenten debiterar dock eventuell självriskandel av dig.

Du kan inte kräva att få servicesedel, men du har alltid rätt att vägra ta emot den. Du får inte hushållsavdrag för tjänster som produceras med servicesedel. Servicen är mervärdesskattefri.

Från och med 1.1.2022 har Lovisa stad övergått till att använda Palse.fi ärendehanteringskanal för servicesedel. Palse.fi upprätthålls av Polycon Ab.