Servicesedel

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på Lovisa stads webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs under våren ut med grundläggande information om tjänsterna.

Servicesedlar är ett alternativt sätt producera social- och hälsovårdstjänster. Servicesedeln ökar kundernas valfrihet, gör serviceproduktionen mångsidigare och främjar samarbetet mellan kommunen och privata serviceproducenter.

Vi använder servicesedel inom:

  • personlig assistans inom handikappservice
  • hemvård för äldre
  • närståendevård
  • frontveteraners öppenvårdsrehabilitering
  • frontveteraners kommunala stödtjänster i hemmet.

Vår servicehandledare bedömer dina behov och gör beslut om servicesedel. Du kan välja serviceproducent bland de privata producenter som kommunen har godkänt.

Du betalar inte klientavgift till kommunen. Serviceproducenten debiterar dock eventuell självriskandel av dig.

Du kan inte kräva att få servicesedel, men du har alltid rätt att vägra ta emot den. Du får inte hushållsavdrag för tjänster som produceras med servicesedel. Servicen är mervärdesskattefri. Från och med 1.1.2022 har Lovisa stad övergått till att använda Palse.fi ärendehanteringskanal för servicesedel. Palse.fi upprätthålls av Polycon Ab.