Social- och hälsovårdens elektroniska tjänster

Elektronisk ärendehantering via e-tjänsten Klinik

Lätt och snabb service inom Lovisa stads social- och hälsovårdstjänster med e-tjänsten Klinik. Läs mera om servicen!

eHälsa och eTjänst

eHälsa och eTjänst är Lovisa stads grundtrygghetscentrals skyddade elektroniska service.

eHälsotjänsterna omfattar tidsbeställning, webbmeddelanden, sms-påminnelser om reservade tider samt webbmeddelanden, samt blanketter. Läs mera om servicen!

eTjänst är socialvårdens elektroniska tjänst, där du exempelvis kan ansöka om kompletterande utkomststöd eller handikappservice. Läs mera om servicen!

Munhälsovårdens elektroniska tjänster

Via munhälsovårdens webbportal kan du exempelvis reservera tid för granskning, reservera tid på grund av sprucken tand eller för borttagning av tandsten. Läs mera om servicen!

Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor kan du se dina egna hälsouppgifter och recept, begära att få ett recept förnyat samt spara din donationsvilja och ditt livstestamente. Läs mera om servicen!