Certifikattjänster

På registreringsstället (RA-stället) kan du avhämta/beställa ett certifikatkort som är av befolkningsregistercentralen utfärdat kort för stark autentisering och elektroniska signaturer (yrkeskort).

Då du sköter kortrelaterade ärenden i registreringsstället (avhämtning av reservkort, beställning av nytt kort, avhämtning av kort, beställning av PUK-kod), ta med dig ett gällande, av polisen beviljat officiellt identitetsbevis (pass eller efter 1.3.1999 beviljat identitetskort). Körkort går inte att använda som identifieringsverktyg! Ytterligare information fås från Befolkningsregistercentralen på e-postadressen varmennemyynti@vrk.fi.

Andra än Lovisa stads anställda

Ett av befolkningsregistercentralen utfärdat certifikatkort kan beställas vid registreringsstället i Lovisa också för yrkesutbildade personer inom hälso-och sjukvården inom den privata sektorn. Yrkeskortet för hälso- och sjukvården används av alla de yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som hör till Valviras register Terhikki.

Beställning av certifikatkort för andra än Lovisa stads anställda är avgiftsbelagd service. Beställning av ett kort kostar 56,00 euro. Vid registreringsstället i Lovisa kan man endast beställa kort utan foto. En yrkesutbildad person som behöver ett certifikatkort bokar en lämplig tid från Lovisa registreringsställe, betalar serviceavgiften på förhand och skriver ut bankens verifikat för avgiften. Om man har verifikatet och identitetsbeviset med, kan man beställa kortet i 15 minuter, och kortet skickas till kundens hemadress.

Anvisningar för en yrkesutbildad person utanför Lovisa grundtrygghetscentral som behöver ett certifikatkort

  1. Boka en tid vid registreringsstället i Lovisa.
  2. Betala serviceavgiften 56,00 €. Betalningsmottagaren är Lovisa stad och kontonumret är FI77 5557 0520 0337 50. Skriv i betalningens meddelandefält: L306/VRK-kort/ ditt eget namn. Skriv ut bankens verifikat för avgiften, ur vilket bankens arkiveringskod bör framgå.
  3. Kom till registreringsstället vid den tidpunkt du bokat och bevisa med verifikatet till den som registrerar att du betalt avgiften. Samtidigt identifiera dig med ett gällande identitetsbevis. Om verifikatet eller ett gällande identitetsbevis saknas, avbryts servicesituationen. Avgiften återbetalas inte.
  4. Den som registrerar beställer kortet till hemadressen och skriver ut en beställningsbekräftelse till dig.

Yrkespersoner inom social- och hälsovården kan förnya sitt giltiga certifikatkort också via Befolkningsregistercentralens elektroniska web-tjänst, WebVartti.