eHälsa

eHälsa är Lovisa stads grundtrygghetscentrals skyddade elektroniska service

eHälsotjänsterna omfattar tidsbeställning, webbmeddelanden, sms-påminnelser om reserverad tid samt om webbmeddelanden och blanketter. eHälsa är inte avsedd för brådskande vård.

Lovisa stads eHälsa erbjuder tjänster för

Så här tar du i bruk eHälsan

De elektroniska tjänsterna används via en webbportal. För att du ska kunna använda tjänsterna och kunna logga in dej på webbportalen, bör du ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

För att kunna använda eHälsan behöver du ett serviceavtal. Det finns flera sätt att ingå avtalet:

  • genom att fylla i serviceavtalet elektroniskt via webportalen eHälsan
  • genom att fylla i blanketten i samband med ett mottagningsbesök ELLER
  • genom att fylla i en blankett i pappersform som du returnerar till din hälsostation.

Om du företräder någon annan behöver du personens samtycke.

Uppgifterna från den elektroniska kommunikationen lagras i den elektroniska hälsoberättelsen och utgör en del av grundtrygghetscentralens personregister för hälsovården på samma sätt som klientens övriga uppgifter.

Skicka e-post till adressen eterveyspalvelut@loviisa.fi vid eventuella tekniska problem med den elektroniska kommunikationen, vid övriga frågor som anknyter till den elektroniska kommunikationen eller om du önskar ge respons.