Elev- och studerandevårdens elektroniska tjänster

Via skolhälsovårdens elektroniska service kan du

 • beställa tid till hälsoundersökning
 • beställa telefontid till skolhälsovårdaren
 • skicka webb-meddelande till skolhälsovårdaren
 • få en påminnelse per textmeddelande om en tid som du beställt och om ett webbmeddelande som kommit
 • uppdatera dina kontaktuppgifter
 • ändra eller avbeställa tider som du har beställt elektroniskt via eHälsan (senast dagen innan).

Inför hälsoundersökningarna för årskurserna 1, 5 och 8 kan du skriva ut och fylla i blanketten som hör till undersökningen. Ta med den ifyllda blanketten till mottagningen. Kontakta hälsovårdaren om det inte går att skriva ut blanketterna.

Skolhälsovårdaren meddelar eleverna och vårdnadshavarna per Wilma då elevens hälsoundersökning är aktuell. Tiden kan beställas elektroniskt. Du kan beställa en telefontid när som helst. Du kan också skicka ett webbmeddelande vilken tid på dygnet som helst.

Via studerandevårdens elektroniska service kan du

 • beställa tid till hälsoundersökning
 • beställa tid till hälsovårdarens mottagning (avsedd för icke-brådskande ärenden, till exempel vaccinationer)
 • beställa telefontid till hälsovårdaren
 • skicka webb-meddelande till hälsovårdaren
 • få en påminnelse per textmeddelande om en tid som du beställt eller om ett webbmeddelande som kommit
 • uppdatera dina kontaktuppgifter
 • ändra eller avbeställa tider som du har beställt elektroniskt via eHälsa (ska göras senast dagen innan den beställda tiden).

Hälsovårdaren meddelar via Wilma då hälsoundersökningen är aktuell och tider kan beställas elektroniskt. Du kan beställa en icke-brådskande tid till mottagningen eller en telefontid enligt ditt behov. Du kan också skicka ett webbmeddelande vilken tid på dygnet som helst.