Fysioterapins elektroniska tjänster

Via webbportalen kan du:

  • boka ett icke brådskande engångsbesök till fysioterapeuten för handledning utan läkarremiss
  • få en påminnelse per textmeddelande om en tid som du beställt
  • uppdatera dina kontaktuppgifter
  • ändra eller avbeställa tider som du har beställt elektroniskt vie eHälsan (senast dagen innan)

Handledning ges t.ex. vid besvär av stöd – och rörelseorganen samt vid behov av råd gällande motion.

I andra fall, kontakta fysioterapins tidsbeställning vardagar kl 8–8.30 och kl 12–13 tel. 044 4555301.