Mödrarådgivningens elektroniska tjänster

Användningen av elektronisk kommunikation förutsätter att du har varit i kontakt med rådgivningens hälsovårdare under den nuvarande graviditeten. Om du inte ännu har anmält dig till det första besöket till rådgivningen ska du kontakta rådgivningen per telefon.

Via webbportalen kan du

 • beställa en rådgivningsuppföljningstid till hälsovårdare
 • beställa en telefontid till hälsovårdare
 • skicka webb-meddelande till hälsovårdare
 • fylla i web-blanketter som t.ex. förhandsuppgifter för mödrarådgivningen
 • få en påminnelse per textmeddelande om en tid som du beställt och om ett webbmeddelande som kommit
 • uppdatera dina kontaktuppgifter
 • elektroniskt ändra eller avbeställa tider som du beställt per eHälsa (senast dagen innan den beställda tiden).

I graviditetsvecka 16–18 kan du skriva ut och fylla i blanketten Resursmätare för föräldrar som väntar barn. Ta med den till mottagningen. Kontakta hälsovårdaren om det inte går att skriva ut blanketten.

Personer som inte är gifta har under graviditetsvecka 28–30 möjlighet att erkänna faderskap och ingå avtal om samvårdnad innan barnet föds. Bägge kommande förälder ska närvara på mottagningen och de ska ta med giltiga identitetsbevis!

Ett godtagbart identitetsbevis är ett giltigt

 • pass
 • resedokument för flykting eller ett främlingspass beviljat av en myndighet i Finland
 • identitetsbevis beviljat av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av en myndighet i San Marino eller i Schweiz
 • körkort beviljat efter 1.10.1990 av en myndighet i Finland.