Preventivrådgivningens elektroniska tjänster

Användningen av elektronisk kommunikation förutsätter tidigare kontakt med preventivrådgivningen. Om du inte ännu är en klient hos preventivrådgivningen ska du kontakta rådgivningen per telefon.

Som klient hos preventivrådgivningen kan du elektroniskt

  • beställa tid till hälsovårdare
  • skicka webb-meddelande till hälsovårdare
  • få en påminnelse per textmeddelande om en tid som du beställt och om ett webbmeddelande som kommit
  • uppdatera dina kontaktuppgifter
  • ändra eller avbeställa tider som du beställt via eHälsa (bör göras senast dagen innan den beställda tiden).