eTjänst

eTjänst är socialvårdens skyddade elektroniska service. Via servicen kan du exempelvis ansöka om kompletterande utkomstöd eller om service för handikappade.

De elektroniska tjänsterna används via en webbportal. För att du ska kunna använda tjänsterna och logga in på webbportalen bör du ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.