Mina Kanta-sidor

I Kanta lagras de uppgifter som har antecknats om dig inom hälso- och sjukvården och på apoteken, i framtiden även inom socialvården. På Mina Kanta-sidor kan du själv se de här uppgifterna.

Om du ger ditt samtycke kan också yrkesutbildade personer som vårdar dig se dina uppgifter. När de har tillgång till uppgifter om undersökningsresultat och läkemedel som du blivit ordinerad kan överlappande undersökningar undvikas. Med hjälp av Kanta-tjänsterna får vårdpersonalen mer tid över för att sköta dina ärenden.

På Mina Kanta-sidor ser du

  • dina recept
  • anteckningar som rör din vård
  • laboratorie- och röntgenundersökningar
  • uppgifter om barn under 10 år som du har vårdnaden om.