Social- och hälsovårdens klientavgifter

Staden tar bland annat ut avgifter för mottagning på hälsostationen, munhälsovård, hemvård, hemsjukvård, boendetjänster, sjukhus- och institutionsvård samt läkarintyg.

Exempel på klientavgifter inom Lovisa grundtrygghetscentral:

  • Avgift för läkarbesök 20,90 euro/besök. Avgift uppbärs för de tre första läkarbesöken under kalenderåret.
  • Ett besök hos en munhygienist kostar 10,30 euro/besök, ett besök hos tandläkare kostar 13,30 euro/besök. Dessutom uppbärs avgifter för olika åtgärder.
  • Fysioterapins besöksavgift är 11,60 euro / besök för individuell fysioterapi och lymfterapi.

Du kommer väl ihåg att avboka din reserverade mottagningstid, om du inte kan gå på mottagningen! För en mottagningstid som inte använts eller avbokats i tid uppbärs 51,50 euro. Den reserverade tiden ska avbokas senast 24 timmar innan reserverad tid. Avbokningen kan göras per telefon under öppethållningstid eller elektroniskt dygnet runt via e-tjänsten Klinik.