Social- och hälsovårdens klientavgifter

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på Lovisa stads webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs under våren ut med grundläggande information om tjänsterna.

Klientavgifter inom Lovisa grundtrygghetscentral, i kraft fram till 31.12.2022

Östra Nylands välfärdsområdes klientavifter, i kraft från och med 1.1.2023

Östra Nylands välfärdsområde, klientavgifter inom social- och hälsovården från och med 1.1.2023