Serviceavgifter för vård i hemmet

Klientavgiften som tas ut för fortlöpande och regelbunden service i hemmet bestäms enligt klientavgiftslagen, 10 f §

Bestämmelsen för fortlöpande och regelbunden service i hemmet har ändrats så att i försättningen bestäms maximiprocenten för avgifterna mer exakt än hittills enligt antalet timmar.

För servicen tas ut en månadsavgift som bestäms enligt antalet servicetimmar som antecknas i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Klientens servicetimmar bestäms enligt individuellt servicebehov.