Social- och hälsovårdens nyhetsbrev

Bekanta dej med grundtrygghetscentralens nyhetsbrev!

Januari 2021

Coronavaccinationer

Vaccinationerna inleds i Finland stegvis efter årsskiftet. Vaccineringarna av den personal som vårdar coronaviruspatienter i kommuner i östra Nyland inleds 11.1.2021, vaccinationerna utförs på Näse hälsostation i Borgå.

Lovisa stad informerar senare om tidpunkt och plats för de olika befolkningsgruppernas coronavaccinationer.

Genom en så omfattande vaccinationstäckning som möjligt får vi det bästa resultatet med tanke på att förebygga coronavirussmittor. Det är fortfarande viktigt att se till god handhygien, iaktta säkerhetsavstånd och använda munskydd enligt rekommendationerna! Mera information om coronavaccinet finns på THL:s webbplats.

Kampanjen Julpost till åldringar samlade in 1066 julkort!


Kampanjen ordnades samtidigt på mer är 100 orter tillsammans med samfundet för kreativ omsorg, Siskot ja Simot, och andra samarbetspartner.

I Lovisa delades julkorten ut till stadens serviceboende-enheter, klienterna inom hemservice, pensionärshusen och sjukhusavdelningen.

Ett varmt tack till alla som deltog i kampanjen!

Läkar/vårdarmottagningens verksamhetsmodell förnyas

Under januari månad tar vi i bruk en ny, teambaserad verksamhetsmodell inom hälsovårdscentralens mottagningsverksamhet.

Målsättningen är att koncentrera patientens ärenden till en yrkesutbildad person inom hälsovården, på detta sätt kan patienten snabbare och lättare uträtta sina ärenden. Patientens alla hälsorelaterade ärenden sköts i mån av möjlighet av ett vårdteam, teamet består av sjukskötare / hälsovårdare samt en eller flera läkare.

Vi informerar närmare om den nya verksamhetsmodellen under januari månad.

Coronavirussituationen i Lovisa

koronavirus coronavirusLovisas kommunvisa coronarekommendationer och –begränsningar är i kraft fram till 10.1.2021. Efter detta förlängs rekommendationerna och begränsningarna enligt coronasituationen i enhet med den regionala koordinationsgruppen i Nylands rekommendationer.

Regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda alla offentliga evenemang inom- och utomhus är i kraft fram till 10.1.2021.

Kom ihåg: undvik närkontakter och kom ihåg säkerhetsavståndet, sköt om din hand- och
hosthygien, använd ansiktsmask då du inte kan undvika närkontakt!  

 

December 2020

Grundtrygghetscentralens verksamhet i december

Lappträsk hälsogård är stängd vecka 52 och 53, under denna tid koncentreras verksamheten till huvudhälsocentralen i Lovisa. Till övriga delar fungerar social- och hälsovården normalt vid årsskiftet.

Influensavaccination

Du kan ännu få influensavaccination i samband med besök hos hälsovårdare samt via tidsbeställning så länge vaccinet räcker till.

Coronavirusepidemin sprids inom Nyland, även Lovisa befinner sig i epidemins spridningsfas

 • Regionförvaltningsverket förbjuder alla offentliga evenemang inom- och utomhus under tiden 30.11–10.01.2021. Det är dock möjligt att ordna absolut nödvändiga tillställningar med högst 10 personer förutsatt att man följer säkerhetsföreskrifterna från Institutet för hälsa och välfärd samt från Undervisnings- och kulturministeriet. Med nödvändiga tillställningar avses exempelvis företags och samfunds stadgeenliga och lagstadgade möten.
 • Hobbyverksamheten för vuxna (över 18 år) som ordnas i lokaler som Lovisa stad förvaltar avbryts. Staden rekommenderar även att övriga som ordnar hobbyverksamhet i grupp för vuxna avbryter verksamheten.

Noggrannare information om det aktuella coronaläget samt ikraftvarande rekommendationer hittar du på stadens webbplats (loviisa.fi/social- och hälsovård/aktuellt om coronaviruset covid-19).

Fem trumfkort för att skydda dig själv och dina närstående mot coronaviruset (THL)

 1. Om du får symptom, sök dig till coronatest och stanna annars hemma – det är viktigt att du söker dig till coronavirustest om du har ens lindriga symptom som tyder på coronavirussmitta.
 2. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1-2 meter till andra människor – det är viktigt också för friska människor att minska närkontakterna, eftersom spridningen av epidemin på så sätt blir långsammare.
 3. Sköt om din hand- och hosthygien.
 4. Använd ansiktsmask när du inte kan hålla avstånd – ansiktsmasken förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder ansiktsmask skyddar du andra mot smitta.
 5. Ladda ner appen Coronablinkern.

Grundtrygghetscentralen önskar alla en Fridfull Jul!

 

November 2020

Vaccinering mot säsonginfluensa

Avgiftsfri vaccinering erbjuds alla som har fyllt 65 år, barn i åldern 6 månader – 6 år, gravida kvinnor, närstående till personer som löper risk att insjukna i influensa, värnpliktiga som inträder i beväringstjänst samt alla som på grund av sjukdom är berättigade till gratis influensavaccinering.

Vaccinering utan tidsbeställning

 • Lovisa hälsovårdscentral 9–27.11.2020 vardagar klockan 8–15
 • Forsby hälsogård 11.11.2020 klockan 8–12
 • Lappträsk hälsogård 10.11.2020 klockan 8–15, 17.11.2020 klockan 8–15 samt 24.11.2020 klockan 8–15
 • Barn vaccineras på Lovisa rådgivning 16.11.2020 klockan 8–15.30

Du kan även få influensavaccin efter klockan 16, vi vaccinerar både vuxna och barn utan tidsbeställning på Lovisa hälsovårdscentrals brådskande mottagning 12.11.2020 och 17.11.2020 klockan 16–18.

Ifall dessa tider inte passar, beställ tid för vaccinering hos hälsovårdare (telefontid vardagar klockan 12.30–13). Massvaccineringarna ordnas enligt THLs pandemidirektiv, man köar till vaccinering med tillräckliga säkerhetsmellanrum. Kom frisk till vaccinering, ta med näs-munskydd!

Användning av ansiktsmask i grundtrygghetscentralens lokaler

På grund av rådande pandemisituation i Lovisa rekommenderar vi att du alltid använder ansiktsmask då nu uträttar ärenden inom social- och hälsovården.

Du kommer väl ihåg att ta egen ansiktsmask med och vara noga med handhygienen!

Kompanjonskapshuset Hörnans program i november

 • Hörnans kaffestuga är under hösten öppen fredagar klockan 10–12 fram till 18.12.2020.
 • Digirådgivning på finska onsdagar klockan 11–14 fram till 16.12.2020. Rådgivningen erbjuds av projektet Digitutorit aktiivisen kansalaisen apuna –hanke (STEA 2018-2020). Du kan ta med din egen utrustning eller öva på husets apparater. Rådgivningen är kostnadsfri.
 • Bröstcancerföreningen Europa Donna Finland ordnar kamratstödskväll onsdag 18.11.2020 klockan 17.30–19.30. Lymfagymnastik klockan 16.45. Som ledare i de öppna kamratstödskvällarna fungerar två skolade kamratstödledare.
 • Under Svenska veckan kan du träna dina muntliga kunskaper i svenska i trevligt sällskap på språkcafeét onsdag 4.11.2020 klockan 14–16.

Välkommen till Kompanjonskapshuset Hörnan!  

Oktober 2020

Nationell friluftsdag för äldre 8.10.2020

Gå ut med den äldre –kampanjen kulminerat i en nationell friluftsdag för äldre, låt oss ge alla äldre en möjlighet till utomhusvistelse!

Motionsinriktad naturstig i Kapellparken 8.10.2020 klockan 11. Vi träffas vid Kapellparkens bro, hjärtligt välkommen med!

Verksamheten på munhälsovården har huvudsakligen återgått till det normala, vi effektiverar städning samt anvädningen av skyddsutrustning

Vi har förnyat munhälsovårdens tidsbeställning via internet, du hittar den nya tidsbeställningssidan på adressen munsuu.loviisa.mediatri.fi. Via internet kan vuxna reservera tid för en tandgranskning, reservera tid på grund av en sprucken tand eller reservera tid för borttagning av tandsten enligt tidigare vårdplan.

Du kan även kontakta oss via e-tjänsten Klinik, samt naturligtvis per telefon vardagar klockan 8–15, tfn 019 505 1340. Du kan inte komma till mottagningen, om du under de senaste två veckorna haft symptom på luftvägsinfektion, eller om du blivit exponerad för coronavirus.

Världsdagen för psykisk hälsa 10.10.2020 – ”Grönt ljus för att lyssna!”

Kom med och fira världsdagen för psykisk hälsa lördag 10.10.2020 klockan 10–14 på Lovisa Klubbhus, Mariegatan 31, Lovisa. Väinö Honkanen uppträder klockan 11 och klockan 13. Dessutom fotoutställning, diskussion, prat och lyssnande, vi bjuder även på grillkorv.

I evenemanget deltar bland annat Navigatorn, Lovisas uppsökande ungdomsarbete, Kompanjonskapshuset Hörnan.

Forsby hälsogård stängs tillfälligt från och med 28.9.2020

På grund av rådande pandemisituation måste vi omorganisera vår verksamhet. Till en följd av detta stängs Forsby hälsogård tillfälligt från och med 28.9.2020. Läkar/vårdarmottagningen samt rådgivningsverksamheten överflyttas till Lovisa hälsocentral. HUSLAB provtagning på måndagar ordnas fortfarande på hälsogården i Forsby.

Du kommer väl ihåg att du inte kan komma till mottagningen om du har förkylningssymptom!

Du kan inte uträtta dina ärenden personligen på grundtrygghetscentralen, om du eller nån i din familj har förkylningssymptom. I dessa fall ber vi dej kontakta oss via e-tjänsten Klinik, du kan även ringa till telefonservicen, tfn 019 505 1300.

September 2020

Utdelning av ansiktsmasker till invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånvare i Lovisa och Lappträsk har inletts vecka 35.

Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

 

Ansiktsmasker delas ut till invånare i Lovisa och Lappträsk på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 9–10, utdelningsplatser

 • Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, Lovisa, vuxensocialarbetet, ingång via innergården, dörr C2
 • Lappträsk hälsogård, Lappträskvägen 25, Lappträsk.

Obs! Om du har förkylningssymptom, kan du inte komma till utdelningsplatsen för att avhämta dina ansiktsmasker. I dessa fall ber vi dej kontakta vuxensocialarbetets servicehandledning, tfn 040 667 1798.

Äldre personer som inte kan ta sig till en utdelningsplats ombeds kontakta seniorservicens servicehandledning tfn 040 575 3147.

Kom med i stödfamiljsverksamheten!

 

Lovisa stads socialtjänst ordnar skolning för nya stödfamiljer och stödpersoner under hösten 2020.

 

Skolningen hålls över tre onsdagskvällar samt en träff med andra stödfamiljer och stödpersoner. Träffarna ordnas 16.9, 30.9 och 14.10 klockan 17–19 samt onsdag 11.11 klockan 17–19.

En stödfamilj är en vanlig familj som har

 • stabila familje- och människorelationer
 • tid och plats för andra barn
 • förutsättningar att möta barns behov och acceptera olikheter
 • positiv livsattityd
 • samarbetsförmåga.

Ta kontakt, vi berättar gärna mera!

Nina Lindblom 0440 555 335 eller nina.lindblom@loviisa.fi

 

Augusti 2020

Coronaepidemin pågår fortfarande, det är bra att komma på test även om dina symptom är lindriga! Förutom infektionssymptom kan även magsymptom eller förlust av smak- och luktsinne tyda på smitta.

Om du misstänker coronavirussmitta:

 • Gör en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik. Vi svarar på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag.
 • Du kan också ringa Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16.
  • Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117
  • Nödnummer 112

Observera att hälsocentralens brådskande mottagning fungerar enbart via tidsbeställning, tidsbeställningen stänger en timme före stängningsdags.

Grundtrygghetscentralens verksamhet sommaren 2020

De begränsningar i verksamheten sommaren medförde är till största delen avslutade, servicen inom grundtrygghetscentralen fungerar normalt med beaktande av pandemisituationen.

 • För munhälsovårdens del fortsätter begränsningarna så att bedömning av vårdbehov och tidsbeställningen under tiden 29.6.–16.8. är öppen må–to kl. 8–15 och fre kl. 8–13.30, tfn 019 505 1340. Lappträsk tandvårdsenhet är stängd fram till 16.8.

 

Juni 2020

Coronavirus – gör så här om du misstänker smitta!

Om du misstänker coronavirussmitta:

 • Gör en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik. Vi svarar på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag.
 • Du kan också ringa Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–18 (från och med 8.6 klockan 8–16)
  • Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117
  • Nödnummer 112

Grundtrygghetscentralens verksamhet sommaren 2020

Sommaren medför vissa begränsningar i grundtrygghetens verksamhet under juli månad.

Kom ihåg att förnya dina recept i god tid!

 • Grundtrygghetscentralens läkar/vårdarmottagningsverksamhet enbart i Lovisa centrum under
  tiden 29.6.–2.8.2020. Bedömning av vårdbehov samt tidsbeställning vardagar klockan 8–18 (från och med 8.6 klockan 8–16) tfn 019 505 1300.
 • Lappträsk hälsogård är stängd 29.6.–2.8.2020, under denna tid koncentreras mottagningsverksamheten till hälsocentralen i Lovisa. På grund av pandemisituationen har klientmottagningen på Forsby hälsogård har redan tidigare koncentrerats till hälsocentralen i Lovisa.
 • Munhälsovården på Lovisa hälsocentral är öppen hela sommaren. Bedömning av vårdbehov och tidsbeställningen 29.6.–16.8. må–to kl. 8–15 och fre kl. 8–13.30, tfn 019 505 1340. På grund av pandemisituationen är Lappträsk tandvårdsenhet stängd fram till 16.8.

Den övriga servicen inom grundtrygghetscentralen fungerar normalt med beaktande av de begränsningar pandemin medför.        

Öppethållningstiderna på Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning ändras från och med 8.6.2020

Covid-19 epidemin framskrider i lugn takt i Lovisa. Av denna orsak kommer brådskande mottagningens förlängda öppethållningstid vardagar, som tillfälligt varit i bruk på grund av pandemin, att avslutas från och med 8.6.2020.

Från och med 8.6.2020 har brådskande mottagningen på Lovisa hälsocentral öppet vardagar klockan 8–16. Övriga tider Jourhjälp 116 117, nödnummer 112.

Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, tidsbeställningen stänger en timme före stängningsdags. Öppethållningstiderna utvidgas vid behov, om epidemisituationen så kräver.

Mars 2020

Kom med i stödfamiljsverksamheten!

Lovisa stads socialservice ordnar skolning för nya stödfamiljer och stödpersoner under våren 2020.

Skolningen hålls över två lördagar samt en träff med andra stödfamiljer och -personer. Träffarna sker på lördag 21.3 och 4.4.2020 klockan 10-15 samt onsdag 6.5.2020 klockan 17-19.

En stödfamilj är en vanlig familj som har

 • stabila familje- och människorelationer
 • tid och plats för andra barn
 • förutsättningar att möta barns behov ooch acceptera olikheter
 • positiv livsattityd
 • samarbetsförmåga.

Ta modigt kontakt! Nina Lindblom, tfn 0440 555 335, nina.lindblom@loviisa.fi

Observera att det är förbjudet att parkera på hälsocentralens innergård!

Fordon parkerade på hälsocentralens innergård orsakar problem, ambulans och övriga myndighetsfordon kommer inte alltid åt att stanna på innergåden då de hämtar/avhämtar klienter.

Parkeringsförbudet gäller både hälsocentralens klienter och arbetstagare.

För klienter och anhöriga är en kort parkering (max. 15 minuter) tillåten, exempelvis då du hämtar/avhämtar din anhöriga till/från avdelningen, eller då du avhämtar hjälpmedel från fysioterapienheten.

Kompanjonskapshuset Hörnans program i mars

 • måndag 9.3.2020 klockan 16-17.30 ordnas en föreläsning om kroppens kontroll och balans, föreläsare fysioterapeut Anne Seppälä. Föreläsningen ordnas på finska, arrangör Loviisan nivelpiiri.
 • Kamratstödscafé torsdag 19.3.2020 klockan 10.30 – 12 för alla som hjälper en anhörig!
  Vid en kopp kaffe pratar vi om närståendevård och om hur det är att hjälpa en anhörig. Vi grubblar, frågar, utbyter åsikter – du bestämmer. Ingen anmälan behövs, det är bara att komma med!
  Arrangör Itä-Uudenmaan Omaishoitajat ja läheiset – Östra Nylands Närståendevårdare och Vänner ry. Mera information tfn 044 236 8214.

 

Februari 2020

Välkommen med i seniorservicens gruppverksamhet!

Seniorernas gruppverksamhet fortsätter, vi erbjuder bland annat stolgymnastik i Tessjö, samt gymnastik- och balansgrupper i Forsby och Isnäs.

Dessutom ordnar vi verksamhetsstunder en gång i månaden på Brukets församlingshem (finskspråkig grupp), Byagården på Sarvsalö (svenskspråkig grupp) och i Rosenkulla (tvåspråkig grupp). Verksamhetsstunderna består exempelvis av frågesport, bingo, skivråd, även stolgymnastik, sittdans eller balansövningar ingår i programmet.
Verksamhetsstunden kostar 7 €/gång, vi bjuder på kaffe.

Vi ordnar även konditionssalsgrupper i Taasiagårdens konditionssal, samt i konditionssalen på Servicehuset Esplanad.

Mera information om seniorservicens gruppverksamhet får du genom att ringa till servicerådgivningen vardagar klockan 9-12 tfn 040 575 3147, eller till konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470.

Öppen avslappningsgrupp arrangerad av missbrukarvården fortsätter

Avslappningsgruppen träffas onsdagar klockan 11-12, första träffen 12.2.2020, vårens sista träff 29.4.2020. Programmet består turvis av magneter, handledd avslappning, akupunktur samt avslappningsmassage.

Gruppen är öppen för alla. Vi träffas på Lovisa hälsocentral, vuxensocialarbetets grupprum, 2:a våningen, ingång via gården dörr C2. Mera information fås av sjukskötare Päivi Kanervio, paivi.kanervio@loviisa.fi, tfn 040 751 8566. Gruppen är finskspråkig. Välkommen med!

Mammografiscreening

Suomen Radiologikeskus Oy arrangerar lagstadgad mammografiscreening i Lovisa (omfattar även Lappträsk) från och med 18.2.2020. Undersökningarna ordnas i mammografivagnen på Lovisa hälsocentrals gårdsplan, Öhmansgatan 4, Lovisa.
Undersökningen bekostas av kommunen och erbjuds kvinnor födda 1952, -54, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68 och -70. Kallelse skickas till hemadressen med information gällande tidsförändringar eller avbokningar. Med Lovisa hälsocentrals remiss är priset för undersökningen 95 €. Med privat remiss kan man också beställa tid, priset för undersökningen är då 136 € + 12 €. Obs! Betalning sker på undersökningsstället med bank- eller kreditkort. Närmare information vardagar klockan 10-14 tfn 020 728 9980.

Influensaperioden har startat

Under december och i januari har man konstaterat enskilda influensafall, enligt prognosen baserat på tidigare år inträffar de flesta influensafall dock först i februari.

Om du ännu inte tagit influensavaccin, lönar det sig således absolut att ännu ta vaccinet! Influensavaccinationerna ingår i den lagstadgade bekämpningen av smittsamma sjukdomar och patientsäkerhet. Fäst även uppmärksamhet vid handhygienen!

 

Kompanjonskapshuset Hörnans program i februari

 • Måndag 10.2.2020 klockan 16-17.30 info om munhygienens inverkan på hälsan. Föreläsare är munhygienist Maaret Sandberg, föreläsningen genomförs huvudsakligen på finska. Arr. Loviisan nivelpiiri.

 

Januari 2020

Välkommen att bekanta dig med tandvårdsenheten!

Har du eller din anhöriga tandläkarskräck? Vill du veta mera om vad som händer på tandläkarens eller munhygienistens mottagning?

Välkommen att bekanta dig med våra utrymmen, vår utrustning och med oss som jobbar på Lovisa tandvård onsdag 29.1 klockan 8-9. Vi presenterar vår verksamhet, du kan även ställa frågor om tandvård. Vi granskar inte tänder eller ger tandvård vid detta tillfälle, men du kan samtidigt reservera tid för granskning eller vård.

Lovisa tandvård finns på Lovisa hälsocentral, Öhmansgatan 4, 1:a våningen (genast till höger vid huvuddörren), välkommen!

Veteranrehabilitering

Målet med rehabilitering är att upprätthålla och förbättra veteranernas funktionsförmåga, stöda hemmaboende samt att förbättra veteranernas livskvalitet.

Följande rehabiliteringsperiod inleds 1.4.2020. Under början av året besöker närvårdare Mona Lindlöf varje veteran i Lovisa och Lappträsk i deras hem. I samband med besöket kartläggs livssituationen och behovet av hjälp, dessutom ifylls en rehabiliteringsansökan för nästa rehabiliteringsperiod.

Vi vill aktivt samarbeta även med veteranens anhöriga! Kontakta serviceansvarig Monica Sund, monica.sund@loviisa.fi, tfn 0440 555 380 om ni har något att fråga om eller om ni vill framföra önskemål gällande rehabilitering eller stödtjänster.

Kundförfrågan

Under höstens lopp har vi genomfört kundförfrågan både inom hemvården och för invånare på vårdenheterna och för deras anhöriga. Vi vill tacka alla som deltagit i förfrågan! Vi använder oss av resultaten då vi utvecklar verksamheten, era svar är således verkligen viktiga för oss!

VI fick många fina svar, till vår stora glädje kan vi konstatera att exempelvis vårdenheternas klienter till största delen är nöjda med sin tillvaro, helhetsmedeltal för förfrågan blev 4,27 (skala 1-5). I de svar som anhöriga gav framkom även oro över hur klienten trivs, man önskade mera stimulans och program, samtidigt tackade man dock vårdpersonalen för väl utfört arbete och omsorg.

Även hemvårdens klienter var nöjda med kvaliteten och pålitligheten inom hemvården, samt med personalens sätt att bemöta sina klienter. Klienterna uppmanades bedöma vården med hjälp av skolvitsord, medeltalet blev 9 på en skala mellan 4-10.
I förfrågan framkom tyvärr även ensamhet, ungefär 61% av hemvårdens klienter tycker att de ofta eller ibland känner sig ensamma.

Kompanjonskapshuset Hörnans program i januari

 • Idrottsinstruktör Fanny Stam-Ravi berättar om de nya motionsdirektiven från UKK-instituutti
  måndag 13.1 klockan 16–17.Föreläsningen ordnas av Loviisan nivelpiiri.

 

December 2019

Du kommer väl ihåg att ta vaccin mot säsonginfluensa!

Vuxna vaccineras utan tidsbeställning

 • Lovisa hälsocentral 2 – 13.12.2019 vardagar kl. 8 -15
 • Forsby hälsogård 2.12.2019 samt 9.12.2019 kl. 8-11.30 samt kl. 12-15
 • Lappträsk hälsogård 3.12.2019 samt 10.12.2019 kl. 8-11.30 samt kl. 12-15.

Barn vaccineras utan tidsbeställning på Lovisa hälsocentral, i rådgivningens utrymmen torsdag 28.11 klockan 8-11, tisdag 3.12 klockan 8-11 och klockan 13-15.

Nytt! Du kan även få influensavaccin efter klockan 15, vi vaccinerar både vuxna och barn utan tidsbeställning på brådskande mottagningen 11.12.2019 klockan 16-17.30.

Om ovanstående tider inte passar, beställ tid för vaccinering hos egen hälsovårdare.

Öppethållningstider vid årsskiftet

 • Läkarmottagningen koncentreras till hälsocentralen i Lovisa vecka 51, 52 och vecka 1.
 • Hälsovårdarmottagningen koncentreras till hälsocentralen i Lovisa vecka 52 och vecka 1, dessa båda veckor är Forsby hälsogård och Lappträsk hälsogård stängda.

Förändringar inom munhälsovårdens jour

Samjourens adress ändras från och med 7.12.2019, den nya adressen är Haartmanska sjukhuset, byggnad 12, Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors. Tidsbeställning, tfn 09 471 71110 vardagar klockan 14-21, veckoslut och helgdagar klockan 8-21.

Munhälsovårdens jour ytterom tjänstetid är avsedd för patienter som behöver brådskande förstahjälp. Vårdbehovet bedöms per telefon. Du kommer till tandläkarjouren genom att ringa till tidsbeställningen, tfn 09 471 71110, ring alltid på förhand!

Kompanjonskapshuset Hörnans program i december

 • shindoterapeut Elisabeth Lobbas presenterar en japansk tänjnings- och avslappningsbehandling 9.12.2019 klockan 16-17.30, arrangör Loviisan nivelpiiri

Grundtrygghetscentralen önskar alla en God och Fridfull Jul!

November 2019

Vaccinering mot säsonginfluensa

Avgiftsfri vaccinering erbjuds alla som har fyllt 65 år, barn i åldern 6 månader – 6 år, gravida kvinnor, närstående till personer som löper risk att insjukna i influensa, värnpliktiga som inträder i beväringstjänst samt alla som på grund av sjukdom är berättigade till gratis influensavaccinering.

Vuxna vaccineras utan tidsbeställning

 • Lovisa hälsocentral 2 – 13.12.2019 vardagar klockan 8 -15
 • Forsby hälsogård 12.2019 samt 9.12.2019 kl. 8-11.30 samt klockan 12-15
 • Lappträsk hälsogård 12.2019 samt 10.12.2019 kl. 8-11.30 samt klockan 12-15.

Barn vaccineras utan tidsbeställning på Lovisa hälsocentral, i rådgivningens utrymmen torsdag 28.11 klockan 8-11, tisdag 3.12. klockan 8-11 och klockan 13-15.

Ifall dessa tider inte passar, beställ tid för vaccinering hos er egen hälsovårdare.


Vinterns halka kan överraska!

Du får information om hur förebygga halkolyckor måndag 4.11.2019 klockan 14.00, Servicehuset Esplanad.

Fysioterpeut Sissel Fredriksson och Anne Seppälä från Lovisa stads seniorservice närvarar tillsammans med representanter från judoföreningen Arashi, dessutom presenteras olika modeller av halkskydd för skor.  Kaffeservering, välkommen!

Du kan lätt kontakta hälsovårdscentralen på webben precis då det passar dig bäst via Klinik e-tjänsten

Beskriv dina symptom i e-tjänsten, skicka informationen till oss elektroniskt när som helst, även kvällar och veckoslut, du behöver inte längre köa per telefon! Läs mera om social- och hälsovårdens elektroniska tjänster på stadens webbplats, du kan även be vårdpersonalen berätta mera.

Kompanjonskapshuset Hörnans program i november

 • Kraniosakralterapeut Katja Puolakka berättar om CST vårdmetoden 11.11.2019 klockan 16-17.30, föreläsningen ordnas av Loviisan nivelpiiri
 • Östra Nylands Psoriasisförening ordnar en föreläsning om huden 14.11.2019 klockan 18
 • Loviisan Seudun Hengitysyhdistys ordnar en föreläsning om COPD 20.11.2019 klockan 17.30, föreläsare Petra Ranta, biträdande avdelningsskötare på Borgå Sjukhus.

Välkommen till Kompanjonskapshuset! 

Oktober 2019

Gå ut med den äldre –kampanj 10.9 – 10.10.2019

Naturen bjuder på allehanda sinnesintryck som får en att må bra. Redan en liten stund i naturen får en på bättre humör, sänker blodtrycket och ger bättre sömn. Dra ut i naturen med någon äldre som behöver hjälp för att kunna röra sig ute!

Skriv in utevistelsen på www.vievanhusulos.fi och låt den gemensamma potten växa!

De gamlas vecka

Den nationella de gamlas vecka firas 6 – 13.10.2019, temat för detta år är ”Gardera dig för ålderdomen”.

Under veckans lopp ordnar Lovisa stad olika evenemang, huvudfesten firas onsdag 9.10.2019 i bollhallen från och med klockan 13.30. Grundtrygghetsdirektör Carita Schröder hälsar alla välkomna, som festtalare professor Harriet Finne-Sover. Kaffebjudning, välkommen med!

Dessutom ordnar vi ett föreläsningstillfälle 7.10.2019, Åldras tryggt, finskspråkig föreläsning klockan 14-15, svenskspråkig föreläsning klockan 15-16.
Föreläsningen behandlar ärenden som åldrandet för med sig, intressebevakningsfullmakt, vårdvilja, omvårdnadsvilja, bankarrangemang och dylikt. Talare Arno Wirzenius, Kotka svenska pensionärer. Föreläsningen ordnas av Lovisa stad på servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa.

Mera information om programmet under de gamlas vecka kommer att finnas i lokaltidningarna samt på stadens webbplats.

Kompanjonskapshuset Hörnan, program under oktober månad

 • Rosa bandet-månaden, allmän föreläsning tisdag 1.10.2019 klockan 17.30. Du får information om Europa Donna Finland –verksamheten, dessutom får du veta om vikten av hälsosam kost för dem som insjuknat i bröstcancer. Som föreläsare Anu Niemi, verksamhetsledare på Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry. Välkommen med!
 • Avslappning, stresskontroll, hjärnans välfärd och koncentrationsförmåga – hur kan naturen hjälpa till? Föreläsning torsdag 17.10.2019 klockan 17-18, föreläsare Anne Saarnio-Jokinen och Katriina Mähönen. Kom redan klockan 16 till Kompanjonskapshuset om du vill delta i en kort naturstig!
 • Loviisan Reumayhdistys ordnar stol gymnastik fredag 11.10.2019 klockan 11, kom med!
 • Lovisanejdens svenska cancerförening ordnar en öppen föreläsning onsdag 9.10.2019 klockan 18, neuro-onkolog Merja Kallio föreläser om trötthet i samband med cancer och cancerbehandlingar. Välkommen med!


Förhandsinformation om höstens influensavaccineringar

Vi vaccinerar vardagar utan tidsbeställning på Lovisa hälsocentral 2.12-13.12.2019, på Forsby hälsogård 2.12 och 9.12.2019 samt på Lappträsk hälsogård 3.12 och 10.12.2019.

Vi informerar närmare om vaccinationerna i slutet av året via tidningsannonser, i nyhetsbrevet samt på stadens webbplats.

September 2019

Gå ut med den äldre –kampanj 10.9 – 10.10.2019

Naturen bjuder på allehanda sinnesintryck som får en att må bra. Redan en liten stund i naturen får en på bättre humör, sänker blodtrycket och ger bättre sömn. Dra ut i naturen med någon äldre som behöver hjälp för att kunna röra sig ute!

Skriv in utevistelsen på www.vievanhusulos.fi och låt den gemensamma potten växa!

Seniorservicens gruppverksamhet startar igen efter sommaren, kom med!

 • Styrke- och balansgrupp i Forsby tisdagar klockan 10-11, första träffen 10.9.2019, årets sista träff 10.12.2019, Mikaelsstugan, Jorvasvägen 1, Forsby. Ledare fysioterapeut Sissel Fredriksson, tfn 040 662 9718
 • Styrke- och balansgrupp i Isnäs onsdagar kl. 10-11, första träffen 11.9.2019, årets sista träff 4.12.2019, Idegransvägen 3 bostad 1. Ledare konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470
 • Stolgymnastik i Tessjö: varje vecka tisdag klockan 10-10.45 i Taasiagårdens konditionssal, Notkolavägen 1. Som ledare fungerar konditionsskötare Katja Merttila-Meriaho, tfn 0440 555 470 samt Lovisa seniorers frivilligarbetare.
 • Konditionssalsgrupper – Grupperna är avsedda för personer som vill bekanta sig med konditionssalsträning eller som behöver råd för att fortsätta träna. Deltagaren deltar 1-3 gånger i konditionssalsgruppen och fortsätter sedan på egen hand.
  • Konditionssalen på Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa. Gruppen träffas på måndagar från och med 2.9.2019 klockan 15-16, ledare fysioterapeut Sissel Fredriksson, tfn 040 662 9718
  • Konditionssalen på Taasiagården, Notkolavägen 1, Tessjö. Gruppen träffas på torsdagar från och med 5.9.2019 klockan
   14-15, ledare fysioterapeut Anne Seppälä, tfn 040 628 1643

Som en ny verksamhet ordnar vi en 10 veckors konditionssalsträning måndagar klockan 14-15 under tiden 28.10.2019 – 20.1.2020. Gruppen träffas på Esplanads konditionssal, Drottninggatan 7, Lovisa. Sex deltagare ryms med, anmäl dig senast 21.10.2019 till konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470.

Babyklubben fortsätter på hösten

Höstens babyklubb börjar måndag 2.9.2019 klockan 9.30-11.30, Lovisa hälsocentral, rådgivningens utrymmen, Öhmansgatan 4, Lovisa, 3 vån, ingång via dörr A1. Babyklubben fungerar som en träffpunkt för familjerna, klubben är avsedd för barn under 1 år  med föräldrar. Gruppen är avgiftsfri, ingen förhandsanmälning behövs. Välkommen med!

Kompanjonskapshuset Hörnan, program under september månad

 • Diabetesföreningen ordnar en fotvårdskväll 5.9.2019 klockan 18, fotvårdare Jaana Antas och Beatrice Grandell föreläser. Du får tips om fotvård hemma och information om sambandet mellan diabetes och fotvård. Bland de närvarande utlottas en fotvårdsbehandling. Välkommen!
 • Nivelpiiri ordnar en föreläsning, Minnessjukdom? 9.9.2019 klockan 16. Minneslots Henrietta Janhonen presenterar minneslotsverksamheten, hur främja minnessjukas jämnställdet. . Tillställningen är öppen för alla, välkommen!

Augusti 2019

Grundtrygghetscentralens verksamhet sommaren 2019

Efter sommarstängningen i juli har verksamheten återgått till det normala, vissa begränsningar fortgår ännu under augusti månad. Forsby hälsogård öppnar 5.8.2019. Tandvårdens tidsbeställning har kortare öppethållningstid fram till 11.8.2019: måndag-torsdag klockan 8–15, fredag klockan 8–13.30. Tandvården i Lappträsk öppnar 12.8.2019.

Serviceavbrott 20.8.2019 i grundtrygghetscentralens klient- och patientdatasystem

Under avbrottet sköter vi enbart brådskande ärenden gällande hälsa och socialvård. Serviceavbrottet påverkar i hög grad verksamheten på läkar/vårdarmottagningar och socialvård, samt även verksamheten på hälsocentralens avdelning, vårdenheter och hemvård.

Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet fortsätter efter sommarpausen

 • Öppen morgongrupp träffas en gång i veckan på tisdagar klockan 10-11, första träffen efter sommarpausen är på tisdag 13.8.2019. Finsk grupp.
 • Grupp för personer med spelberoende träffas efter sommarpausen 17.9.2019 klockan 16.30-18.  Finsk grupp.
 • Svensk öppen grupp för personer med beroende och/eller för deras anhöriga. Gruppen träffas efter sommarpausen 17.9.2019 klockan 13.30-15.

Gruppverksamheten sker på Lovisa grundtrygghetscentral, i mental- och missbrukarvårdens utrymmen, Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, Lovisa. Ingång från gårdssidan, dörr C2, 2:a vån.

 VideoVisit – hemvårdens virtuella vårdtjänst

Vi har inom hemvården tagit i bruk VideoVisit – bildtelefontjänsten, det är alltså fråga om en tablett med pekskärm som har bild- och ljudförbindelse. Avsikten är att stöda och handleda klienter, för största delen av klienterna fungerar tjänsten som ett tillägg till hemvårdens fysiska besök.

Bildtelefontjänsten ökar trygghetskänslan när klienten ser vårdarens ansikte på bildskärmen under pratstunden. Videosamtalen tar cirka 10-15 minuter/klient, samtalen förverkligas utgående från klientens behov exempelvis en gång per dag, eller två-tre gånger i veckan.

För tillfället har cirka 20 klienter en VideoVisit –tablett hemma hos sig. Verksamheten har börjat bra,
klienterna har varit nöjda och upplevt att det är enkelt att använda tabletten. Bildtelefontjänsten används också för distansrehabilitering av seniorservicens fysioterapeuter och konditionsskötare. Under höstens lopp kommer virtualvården att utvidgas både för hemvårdens och för distansrehabiliteringens del.

Juni 2019

Grundtrygghetscentralens verksamhet sommaren 2019

Sommaren medför vissa begränsningar i grundtrygghetens verksamhet under juli månad. Vi sköter brådskande sjukvårds- och socialärenden, gravida kvinnors mödrarådgivning samt rådgivningsbesök för barn under fem månader, men du kan exempelvis inte komma på årskontroll i juli.

Kom ihåg att förnya dina recept i god tid!

 • Läkarnas och skötares mottagningar koncentreras 1.7 – 28.7.2019 till huvudhälsocentralen i Lovisa.
 • Forsby hälsogård är stängd 1.7- 4.8.2019, Lappträsk hälsogård är stängd 1.7 – 7.2019
 • Tandvården i Lovisa är öppen hela sommaren, tidsbeställning 1.7 – 11.8 måndag-torsdag klockan 8–15, fredag klockan 8–13.30. Tandvården i Lappträsk är stängd 1.7 – 11.8.2019.
 • Socialservice: både familjecentralens och vuxensocialarbetets verksamhet är begränsad 15.7– 28.7.2019. Under denna tid sköts enbart brådskande ärenden, kontakt via stadens telefonväxel.
 • Mental- och missbrukarservicen är stängd 1.7 – 28.7.2019. Under denna tid sköts akuta ärenden via brådskande mottagningen.

Förändringar i vuxensocialarbetets servicerådgivning

Du kan ringa till servicerådgivningen vardagar klockan 9-11 tfn 040 667 1798. Brådskande ärenden sköts inom vuxensocialarbetet vardagar klockan11-12. Brådskande ärenden kan exempelvis vara akut behov av socialt arbete eller socialhandledning, akut behov av mediciner, vräkning eller att elen är avstängd.

Hälsovårdarnas telefontid

Från och med 17.6.2019 ändras hälsovårdarnas telefontid så att telefontiden är klockan 12.30-13.00 vardagar. Förändringen gäller vårdarmottagningen i Lovisa, Lappträsk och Forsby. OBS! förändringen gäller inte hälsovårdare inom servicen för barn och unga (rådgivningar).

Föräldragrupp

Är du orolig över att ditt 3-6 år gamla barn år inte lyder? Eller att barnet inte kan behärska sig? Blir du lätt nervös på ditt barn? Känns vardagen tung och glädjelös?
Familjecentralen ordnar en föräldragrupp på hösten 2019, gruppen träffas åtta gånger från och med 4.9.2019. Vi erbjuder praktiska färdigheter för föräldraskap och stöd för den egna orken. Vi intervjuar intresserade föräldrar per telefon innan gruppen börjar, cirka 10 föräldrar ryms med i gruppen.

Mera information om gruppen och anmälan till intervju:
Miia Felin, familjehandledare, tidigt stöd för barnfamiljer, tfn 044 505 1092, miia.felin@loviisa.fi
Päivi Saarhelo, psykiatrisk sjukskötare, tidigt stöd för barnfamiljer, tfn 040 5445 7085, paivi.saarhelo@loviisa.fi
Sari-Sisko Veppling, socialhandledare, tfn 0440 555 923, sari-sisko.veppling@loviisa.fi

Följande nyhetsbrev publiceras i augusti 2019

Maj 2019

Lagstadgad mammografiscreening

Mammografiscreeningen inleddes i Lovisa 24.4.2019 (omfattar även Lappträsk). Mammografivagnen finns på Lovisa grundtrygghetscentrals gård, Öhmansgatan 4, Lovisa.

Undersökningen bekostas av kommunen och erbjuds kvinnor  födda 1951, -53, -55, -57, -59, -61, -63, -65, -67 och -69. Kallelse skickas till hemadressen med information gällande tidsförändringar eller avbokningar. Du kan även delta i screeningen som självbetalande, fråga mera av din hälsovårdare!

Förändringar inom munhälsovårdens samjour

Attendo och Terveystalo sammanslås, det betyder att samjourens adress ändras från och med 15.5.2019. I övrigt fortsätter servicen så som tidigare kvällar, veckoslut och helgdagar.  Ring alltid först, tfn 044 494 3198!

Måndag-fredag Veckoslut och helgdagar Ny adress
Tidsbeställning kl. 15-21 Tidsbeställning kl. 8-21 Terveystalo Rautatientori
Öppet kl. 16-21 Öppet kl. 9-21 hammaslääkäripalvelut
Kaisaniemigatan 4 A, Helsingfors

Höstens byakvällar

Stadens ordnar tillsammans med byaföreningarna årligen återkommande byakvällar, följande kväll planeras till hösten 2019. Det är viktigt att invånarna i Lovisa byar deltar! Önskar du att byakvällen ordnas just i din by? Vilka ärenden tycker du att ska diskuteras på byakvällen? Framför dina idéer till välfärdskoordinator Päivi Heikkilä, tfn 0440 555 882, paivi.heikkila@loviisa.fi.

Förebyggandet av olyckor och fallolyckor

Förebyggandet av fallolyckor berör all verksamhet i kommunen, från och med underhåll av vägar till bra belysning samt upprätthållandet av rörelseförmåga och bra balans. HUS startar i juni 2019 ett projekt som söker gemensamma arbetssätt för att förebygga fallolyckor. Lovisa deltar i projektet, seniorservicens fysioterapeut samt välfärdskoordinatorn deltar i utvecklingsarbetet.

Kompanjonskapshuset Hörnans kommande program

 • Åldras tryggt – föreläsning måndag 6.5.2019, svenskspråkig föreläsning kl. 17, finskspråkig föreläsning kl. 19.Föreläsningen behandlar ärenden som åldrandet för med sig, intressebevakningsfullmakt, vårdvilja, omvårdnadsvilja, bankarrangemang och dylikt. Talare Arno Wirzenius, Kotka svenska pensionärer. Föreläsningen ordnas av Lovisa stad på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa. Kaffebjudning, välkommen!

 

April 2019

Du kommer väl ihåg att använda Jourhjälpen!

Ring alltid till Jourhjälpen tfn 116 117 innan du tar dig till jouren på Borgå Sjukhus! När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen. Utbildade sjukskötare och hälsovårdare svarar i Jourhjälpens telefon, vid behov konsulterar de läkare. Bedömning av vårdbehovet görs under samtalet. Om ditt tillstånd inte kräver besök på jouren, får du anvisningar för hemvård, du kan också bli hänvisad till Lovisa hälsovårdscentral följande dag.

Jourhjälpen upprätthålls av HUS.

Som lovisabo kan du även uppsöka jouren på Kymmenedalens centralsjukhus, ring alltid på förhand tfn 020 633 1000.

OBS! Ring alltid nödnummer 112 vid en nödsituation! Nödsituationer är till exempel medvetslöshet, hård bröstsmärta, förlamningssymptom eller en olycka.

Förhandsmeddelande om lagstadgad mammografiscreening

 Mammografiscreeningen inleds i Lovisa 24.4.2019 (omfattar även Lappträsk). Mammografivagnen finns på Lovisa grundtrygghetscentrals gård, Öhmansgatan 4, Lovisa.

Undersökningen bekostas av kommunen och erbjuds kvinnor  födda 1951, -53, -55, -57, -59, -61, -63, -65, -67 och -69. Kallelse skickas till hemadressen med information gällande tidsförändringar eller avbokningar. Du kan även delta i screeningen som självbetalande, fråga mera av din hälsovårdare!

Vi informerar i ett senare skede närmare om screeningen via annonser i lokaltidningarna samt via stadens webbplats.


Kompanjonskapshuset Hörnans kommande program

 • Lovisa stads välfärdskoordinator Päivi Heikkilä berättar om livräddande förstahjälp, samt hur man använder en hjärtstartare (defibrillator) torsdag 11.4.2019 kl 17, Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa. TIllställningen ordnas av Nivelyhdistys.
 • Åldras tryggt – föreläsning måndag 6.5.2019, svenskspråkig föreläsning kl. 17, finskspråkig föreläsning kl. 19. Föreläsningen behandlar ärenden som åldrandet för med sig, intressebevakningsfullmakt, vårdvilja, omvårdnadsvilja, bankarrangemang och dyligt. Talare Arno Wirzenius, Kotka svenska pensionärer. Föreläsningen ordnas av Lovisa stad på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa. Kaffebjudning, välkommen!


Mars 2019

Hälsovårdscentralens klientavgifter har förändrats

Från och med den 1.2.2019 är besök hos vårdare på hälsovårdscentralen avgiftsbelagt.

Avgift uppbärs för de tre första besöken under kalenderåret, efter det är besöken avgiftsfria.

Klientavgift för besök på vårdares mottagning är 11,40 euro (gäller inte rådgivningstjänster).

Vårdarbesöken är avgiftsfria för

 • personer under 18 år
 • krigs- och frontmannaveteraner
 • besök som ingår i vaccinationsprogrammet
 • hälsogranskningar
 • besök hos vårdare i samband med Marevan behandling
 • behandlingar i enhet med lagen om smittsamma sjukdomar

Övriga klientavgifter förblir oförändrade.

Remisser och vårdrespons arkiveras i Patientdataarkivet

Från och med 24.1.2019 arkiverar vi remisser och remissernas vårdrespons i Patientdataarkivet. Detta betyder att du på Min Kanta –sidorna förutom dina övriga hälsouppgifter även hittar för dej uppgjorda elektroniska remisser till olika vårdställen, samt remissernas vårdrespons. Tack vare arkiveringen finns dokumenten lätt tillhanda för att stöda din vård oberoende av var du vårdas!

Fysioterapins nya verksamhetsutrymmen

Du kommer väl ihåg att fysioterapin har flyttat till nya verksamhetsutrymmen! Ingång via hälsocentralens innergård, dörr C1. Det är inte tillåtet att parkera på innergården, men om du exempelvis hämtar eller avhämtar hjälpmedel kan du kortvarigt parkera din bil på innergården.

 

Februari 2019

Har du redan bekantat dig med eHälsa -tjänsterna?

eHälsa är Lovisa grundtrygghetscentrals skyddade elektroniska service. Servicen omfattar bland annat tidsbeställning, webbmeddelanden och elektroniska blanketter.

Via servicen kan du exempelvis

 • reservera icke-brådskande mottagningstid till vårdares mottagning, eller ett handledningsbesök till fysioterapeutens mottagning. Du kan även ändra eller avbeställa tider som du beställt via eHälsan (senast dagen innan reserverad tid).
 • sköta ditt barns ärenden i skolhälsovården eller reservera en rådgivningsuppföljningstid till hälsovårdaren
 • reservera en icke-brådskande mottagningstid till munhälsovården, exempelvis på grund av en sprucken tand
 • få sms-påminnelse (textmeddelande) om reserverad tid.

Så här tar du i bruk eHälsan

De elektroniska tjänsterna används via en webbportal. För att du ska kunna använda tjänsterna bör du ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

För att kunna använda eHälsan behöver du ett serviceavtal. Det finns olika sätt att ingå avtalet

 • Genom att fylla i serviceavtalet elektroniskt via webbportalen eHälsan.
 • Genom att fylla i blanketten i samband med ett mottagningsbesök.
 • Genom att fylla i en blankett i pappersform som du returnerar till din hälsostation.

Läs mera om eHälsan!

Kompanjonskapshuset Hörnan, program i februari

 • Nivelpiiri ordnar14.2.2019 kl. 17-18.30 en föreläsning om naturens och växternas inverkan på välmående, som gäst trädgårdsmästare Tarja Tupamäki.
 • Kost som främjar hälsan, föreläsninbg 28.2.2019 kl. 17, föreläsare näringsterapeut Maija Soljanlahti, Gery ry.

Föreläsningarna ordnas på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa. Välkommen med!

Januari 2019

Mental- och missbrukarvården informerar

Mental- och missbrukarvården erbjuder lätt tillgängliga tjänster för dig som har behov av att diskutera ärenden gällande mental hälsa eller beroende. Du behöver ingen skild remiss, vi är anträffbara per telefon vardagar kl.  8-16. Vi utvärderar ditt stödbehov och genomför individuella stödsamtal, dessutom ordnar vi olika stödgrupper.

Tag kontakt! e-post: förnamn.efternamn@loviisa.fi

Laila Hurmerinta
socialarbetare
tfn 040 721 7565
Cecilia Grönqvist
sjukskötare
tfn 040 574 0312
Päivi Kanervio
sjukskötare
tfn 040 751 8566
Anne Santaharju
psykiatrisk sjukskötare
tfn 01444 555 345

Kom med i gruppverksamheten!

Missbrukarvårdens gruppverksamhet fortsätter år 2019

 • Svensk öppen grupp för personer med beroende och/eller deras anhöriga, gruppen träffas 5.2, 5.3, 2.4 och 14.5.2019 kl. 13.30-15.
 • Öppen morgongrupp träffas från och med 8.1.2019 alltid tisdagar kl. 10-11 tillsammans med erfarenhetsexperten Antti och Jonte. Finsk grupp.
 • Grupp för personer med spelberoende träffas onsdagar kl. 16.30-18 tillsammans med erfarenhetsexperten Mattias 15.1, 19.2, 19.3, 16.4 och 21.5.2019. Finsk grupp.
 • Öppen avslappningsgrupp fortsätter att träffas på onsdagar kl. 10.30-11.30 från och med 9.1.2019 fram till 22.5.2019. Finsk grupp.

Gruppverksamheten sker på Lovisa grundtrygghetscentral, i mental- och missbrukarvårdens utrymmen, Öhmansgatan 4, Lovisa. Ingång via dörr C2, 1:a våningen.

HUS psykiatriska poliklinik

HUS psykiatriska poliklinik flyttar under vårens lopp från nuvarande verksamhetsutrymmen på Mannerheimgatan till Lovisa grundtrygghetscentral.
Barnpsykiatrin kommer att finnas på 2:a våningen, bredvid Familjecentralen, ingång via dörr C1. Ungdoms- och vuxenpsykiatrin kommer att flytta till före detta fysioterapins utrymmen på 1:a våningen, ingång via dörr D1 (huvuddörren).

December 2018

Vaccinering mot säsonginfluensa

Influensaperioden har inte ännu ordentligt börjat, du hinner fortfarande vaccinera dig avgiftsfritt mot säsonginfluensa! Beställ tid till din egen hälsovårdare för vaccinering.

Hälsogårdarna är stängda

Hälsogårdarna i Forsby och Lappträsk är stängda vecka 52, torsdag 27.12 samt fredag 28.12.2018. Under denna tid betjänar vi dig på Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, Lovisa.

Öppet hus

Välkommen att bekanta dig med familjecentralens, fysioterapins och förvaltningens nya verksamhetsutrymmen tisdag 4.12.2018 kl. 13-16!

De nya verksamhetsutrymmena finns på Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, Lovisa.

Familjecentralen: ingång via dörr A1, 2:a våningen eller via dörr C1, 2:a våningen. Fysioterapi: ingång via dörr C1, bottenvåningen. Grundtrygghetscentralens förvaltning finns på 2:a våningen, ingång via dörr C2.

Funderar du på att sluta röka?

Reservera tid för personlig handledning och stöd, tillsammans hittar vi en metod som fungerar för dig!

“Alla sätt är bra utom dom dåliga”

Hälsovårdare Cecilia Grönqvist, cecilia.gronqvist@loviisa.fi, tfn 040 574 0312

 

Grundtrygghetscentralen önskar alla en God och Fridfull Jul!

 


November 2018

Är du intresserad av frivilligarbete?

Har du överlopps fritid, vill du hjälpa till, är du intresserad av att bekanta dig med något nytt? Via frivilligverksamheten kan du delta, påverka och hjälpa till!

Registrera dig som frivillig och kom med i verksamheten!

 • Du kan söka dig till ett uppdrag som intresserar dig utan att du förbinder dig att delta i fortsättningen.
 • Du behöver inte ha specialkunskaper, vihandleder dig till uppdragen och hjälper vid behov.
 • Det finns olika sorters uppdrag!

Frivilligarbete.fi är en allmännyttig, icke-kommersiell, ideell webbplats för frivilligarbete. Lovisa stad använder sig av frivilligarbete.fi -tjänsten, bland annat församlingen är också med. Allmännyttiga samfund och föreningar kan unta avgift registrera sig till tjänsten.

Mera information om frivilligverksamheten:
välfärdskoordinator Päivi Heikkilä, tfn 0440 555 882, paivi.heikkila@loviisa.fi

Vaccinering mot säsonginfluensa

Avgiftsfri vaccinering erbjuds alla som har fyllt 65 år, barn i åldern 6 månader – 6 år, gravida kvinnor, närstående till personer som löper risk att insjukna i influensa, värnpliktiga som inträder i beväringstjänst samt alla som på grund av sjukdom är berättigade till gratis influensavaccinering.

Vuxna vaccineringas utan tidsbeställning

 • Lovisa hälsocentral 5 – 16.11.2018 vardagar kl. 8-15
 • Forsby hälsogård 5.11.2018 och 12.11.2018 kl. 8-15
 • Lappträsk hälsogård 6.11.2018, 13.11.2018 coh 14.11.2018 kl. 8-15

Ifall dessa inte inte passar, beställd tid för vaccinering hos egen hälsovårdare.

NYTT! Vaccinering mot säsonginfluensa för barn utan tidsbeställning

Walk in vid Lovisa barnrådgivning, Öhmansgatan 4, Lovisa. Ingång via dörr A1, 2 vån.

 • 5.11.2018 kl. 13-15
 • 12.11.2018 kl. 8-11

Övriga tider vaccineras barn hos den egna hälsovårdaren via tidsbeställning.

 

Oktober 2018

Fysioterapins nya verksamhetsutrymmen är klara!

Vi flyttar till nya verksamhetsutrymmen i oktober, flytten är planerad till tisdag 9.10 och onsdag 10.10.2018. De nya verksamhetsutrymmena finns på hälsocentralens nedre våning, ingång via innergården, dörr C1.

Det har skett en hel del förändringar under sommarens lopp på Lovisa hälsocentral

Från ritningen nedan ser du var de olika funktionerna finns. Vi kommer att förnya skyltningen både inom- och utomhus under höstens lopp.

September 2018

HUSLAB laboratoriets provtagning i Lovisa

Laboratoriets provtagning ordnas förutom på Lovisa hälsocentral även i Forsby, Lappträsk, Liljendal och Bruket.  Från och med vecka 33 har det skett en förändring i tidtabellen, jämna veckor ordnas inte mera provtagning i Liljendal.

Provtagning ordnas enligt följande

 • måndagar – Forsby hälsogård
 • tisdagar – Lappträsk hälsogård
 • onsdagar (ojämn vecka) – Rosenkulla servicehus, Liljendal
 • onsdagar (jämn vecka) – Lappträsk hälsogård
 • torsdagar – byaföreningens bibliotek, Bruket

HUSLAB laboratorium i Lovisa, förfrågningar och tidsbeställning tfn 019 505 1239

Förhandsinformation om höstens influensavaccinering

Vi vaccinerar utan tidsbeställning på Lovisa hälsocentral 5-16.11 vardagar
kl. 8-15, på Forsby hälsogård måndag 5.11 och 12.11, på Lappträsk hälsogård tisdag 6.11 och 13.11 samt onsdag 14.11. Övriga tider med tidsbeställning.  Vi informerar noggrannare om vaccinationerna senare på stadens webbplats samt via tidningsannonser.

Hälsningar från välfärdsarbetet!

Inom välfärdsarbetet ordnas och koordineras bland annat olika hälsotillställningar.

 • Sluta röka – stödgrupp börjar 19.9.2018 kl. 18 på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa. Gruppen träffas en gång i veckan sammanlagt sju gånger. Cirka 10 deltagare ryms med, anmäl dig till Nina Johansson tfn 050 536 3818. Gruppen är finskspråkig och ordnas av Loviisan Seudun Hengitysyhdistys.
 • Välfärd genom att andas rätt! Föreläsning 20.9.2018 kl. 17.30-19.30 på Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa. Föreläsare osteopat Kirsi Vaalio. Föreläsningen är finskspråkig och ordnas av Loviisan Seudun Hengitysyhdistys.
 • Loviisan Nivelpiiri ordnar torsdag 13.9.2018 kl. 17 en föreläsning om fötternas hälsovård på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa. Föreläsare fotterapeut Reeta Mäkelä. Föreläsningen är finskspråkig.

Hösten är här och babyklubben fortsätter!

Vi träffas måndagar från och med 3.9 kl. 9-11 i rådgivningens utrymmen, Öhmansgatan 4, Lovisa, ingång via dörr A1. Babyklubben är en träffpunkt för föräldrar och barn under 1 år. Klubben är en plats för att träffa andra barnfamiljer och diskutera vardagens frågor. Verksamheten är avgiftsfri, ingen förhandsanmälning behövs. Välkommen med!

 

Augusti 2018

Grundtrygghetscentralens verksamhet sommaren 2018

Efter sommarstängningen i juli återgår verksamheten till det normala, vissa begränsningar fortgår dock ännu under augusti månad.

Lappträsk hälsogård är stängd 2.7 – 12.8.2018

Munhälsovårdens bedömning av vårdbehov och tidsbeställning, tfn 019 505 1340 har kortare öppethållningstid fram till 19.8: må–to kl. 8–15, fre kl. 8–13.30

Förändringar inom grundtrygghetens verksamhetslokaler   

Under vårens lopp har verksamhetslokaler i hälsocentralen sanerats för nya behov!  

 • Familjecentralen (barnfamiljers socialarbete, familjearbetet, barnskyddet) har vecka 30 flyttat från Östra Tullgatan till nya verksamhetslokaler. De nya verksamhetslokalerna finns på hälsocentralens andra våning (före detta Marita-hemmet). Ny adress: Lovisa Grundtrygghetscentral/Familjecentralen, PB 89, Öhmansgatan 4, 07901 Lovisa. Du kommer till Familjecentralen via dörr C1.
 • Grundtrygghetens förvaltning flyttar 1.8 från Degerbygatan till nya verksamhetslokaler i hälsocentralens andra våning (före detta Marita-hemmet). Ny adress: Lovisa Grundtrygghetscentral/förvaltning, PB 89, Öhmansgatan 4, 07901 Lovisa. Du kommer till förvaltningen via dörr C2.
 • Fysioterapins nya verksamhetslokaler i hälsocentralens bottenvåning beräknas vara klara vid medlet på augusti, närmare information om flytten senare.

 Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet

Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet fortsätter under hösten, exempelvis 19.9 kl. 16.30-18 träffas en grupp för personer med spelberoende. Du hittar mera information om olika grupper på stadens webbplats, du kan även ringa till mental- och rusmedeltjänsternas socialarbetare onsdagar kl. 9-10, tfn 040 721 7565.

Ska du bli opererad i höst?

Borgå sjukvårdsområde använder sig av ”Orökt till operation” –verksamhetsmodell. Målsättningen är att avvänja patienten från tobaksprodukter minst 6-8 veckor inför en icke brådskande operation. Genom en intensiv avvänjning före operationen minskar risken för komplikationer i samband med operationen, du återhämtar dig snabbare efter operationen, du har även större möjligheter bestående kunna sluta röka.

Du får mera information om nyttan med att vara orökt av din läkare eller av vårdpersonalen!

Juni 2018

Grundtrygghetscentralens verksamhet sommaren 2018

Sommaren medför vissa begränsningar i grundtrygghetens verksamhet under juli månad. Vi sköter brådskande sjukvårds- och socialärenden, gravida kvinnors mödrarådgivning samt rådgivningsbesök för barn under fem månader, men du kan exempelvis inte komma på årskontroll i juli.

Kom ihåg att förnya dina recept i god tid!

 • Läkarnas och skötares mottagningar koncentreras 2.7 – 29.7.2018 till huvudhälsocentralen i Lovisa.
 • Forsby hälsogård är stängd 2.7- 29.7.2018, Lappträsk hälsogård är stängd 2.7 – 12.8.2018
 • Tandvården i Lovisa är öppen hela sommaren, tidsbeställning 2.7 – 29.7 må-to kl. 8–15, fre kl. 8–13.30. Tandvården i Lappträsk är stängd 2.7 – 12.8.2018.
 • socialservice: både familjecentralen och vuxensocialarbetet har stängt 16.7– 29.7.2018. Under denna tid sköts enbart brådskande ärenden, kontakt via stadens telefonväxel.

Fysioterapin informerar!

Välkommen till fysioterapins elektroniska tjänster

Via webbportalen kan du

 • boka ett icke brådskande engångsbesök till fysioterapeuten för handledning utan läkarremiss. Vi ger handledning bland annat gällande besvär med stöd- och rörelseorgan samt råd gällande motion.
 • ändra eller avbeställa tider som du har beställt via internet (du måste göra din avbokning senast dagen innan beställd tid). Du kan också avboka beställd tid genom att ringa till fysioterapins kansli vardagar kl. 8–9 och kl. 12–13, tfn 044 455 5301, eller genom att dygnet runt skicka ett textmeddelande.

Fysioterapeutens direktmottagning

Har du problem i nedre ryggen eller i axlarna? Kontakta telefonservicen, tfn 019 505 1300 vardagar kl. 8–16. Vi bedömer ditt vårdbehov och styr dig om möjligt direkt till fysioterapeutens mottagning utan läkarkontakt (om dina problem beror på trauma eller vid tecken på infektion styrs du till läkares mottagning).

 • Vi erbjuder råd för egenvård, ergonomi , hälsa och motion.
 • Vid behov kan du sjukskrivas för en kort tid.
 • Vi ordnar också kontrolltid eller telefonkontroll vid behov.

 Följande nyhetsbrev utkommer i augusti 2018 

Maj 2018

Håll vaccinationsskyddet mot stelkramp i kraft!

Vaccinet mot stelkramp ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, du får vaccinet gratis från hälsovårdscentralen. I samband med smutsiga sår är det viktigt att alltid kontrollera att vaccinationsskyddet är ikraft!  

En ny rekommendation gällande stelkrampsvaccination för vuxna har trätt i kraft i mars 2018,
vaccinationsintervallen ökar från 10 till 20 år.

 • Stelkrampsvaccinationens boosterdos ges vid 25, 45 och 65 års ålder (eller åt 30-64 åringar då det gått 20 år sedan senaste boosterdos).
 • Första boosterdosen i vuxen ålder ges vid 25 års ålder med ett vaccin som också innehåller skydd mot kikhosta. Detta skyddar även indirekt små barn, för vilka kikhosta kan vara livsfarligt.
 • Boosterintervallen för över 65 åringar är fortfarande 10 år.

Kortaste intervallen mellan varje tetanus (stelkramp) vaccinationsdos är två år. För täta vaccinationer kan leda till omfattande, smärtsamma lokala reaktioner. I olycksfallssituationer bedöms behovet av stelkrampsvaccination utgående från sårets art.

Kontakta hälsovårdare om du är osäker på ditt eget vaccinationsskydd!
Läs mera på webbplatsen THL.fi

Hälsovårdens samjour

Vardagar kl. 8-16: ring Lovisa hälsovårdscentrals telefonservice, tfn 019 505 1300.
Vardagar efter kl. 16, veckoslut och helger finns jouren på Borgå Sjukhus. Ring Jourhjälpen tfn 116 117 innan du tar dig till jouren! (samtalet är avgiftsfritt).

Jourhjälpen erbjuder hälsorådgivning och bedömning av vårdbehov. Tjänsten fokuserar på jourärenden och är öppen dygnet runt. Bedömningen av vårdbehovet görs under samtalet. Om ditt tillstånd inte kräver besök på jouren, får du anvisningar för hemvård, du kan också bli hänvisad till Lovisa hälsovårdscentral följande vardag.
Som lovisabo kan du även uppsöka jouren på Kymmenedalens centralsjukhus, ring alltid på förhand tfn 020 633 1000.

Utrymmesförändringar inom grundtrygghetscentralen

Under vårens och sommarens lopp fram till hösten pågår renoveringsarbeten på Lovisa hälsocentral. Olika utrymmen saneras för nya behov, tanken är att koncentrera all verksamhet till en enda byggnad. Närmare information om kommande förändringar publiceras senare på hösten.

För tillfället pågår renoveringsarbeten i före detta Marita-hemmets utrymmen i hälsocentralens andra våning. Familjecentralen (nu belägen på Östra Tullgatan 17) samt grundtrygghetens förvaltning (nu belägen på Degerbygatan 21) kommer att flytta till dessa utrymmen under sommarens lopp.

April 2018

Välkommen till Det Goda Livets Hus Gråberg!

 Öppet hus på Bankirvägen 18.4
kl. 15-18, välkommen på kaffe och kaka!

 

 Nu kan du reservera tid till tandläkare eller munhygienist elektroniskt!

Vi har tagit i bruk munhälsovårdens elektroniska tjänster. Via webbportalen kan du  

 • reservera tid för granskning (vuxna och studerande)
 • reservera tid på grund av sprucken tand
 • reservera tid för borttagning av tandsten (om du tidigare fått en vårdplan med datum för följande borttagning av tandsten)
 • avboka (senast dagen innan ) en tid som du har beställt elektroniskt. OBS! Du kan även avboka en beställd mottagningstid dygnet runt genom att ringa till nummer 019 505 1340 och lämna ett meddelande!

Alla lediga tider finns inte att reservera elektroniskt, om du inte hittar en passlig tid lönar det sig att ringa till tidsbeställningen vardagar klo 8-16 tfn 019 505 1340). I brådskande fall lönar det sig att ringa direkt till tidsbeställningen!

Lovisa hemsjukhus söker stödpersoner för vården i livets slutskede

Stödpersonerna för vården i livets slutskede är frivilliga personer, som finns som stöd för den insjuknade personen och personens anhöriga. Av stödpersonerna önskas exempelvis diskussionssällskap, närvaro, trygghet eller hjälp i vardagen. För att bli stödperson krävs ingen utbildning inom vården eller egen erfarenhet av sjukdomar.

Bli även du stödperson – din insats är oersättlig! Anmäl dej senast 21.4.2018 till hemsjukhusets ansvariga sjukskötare Lotte-Marie Uutinen, tfn 0444 555 317, lotte-marie.uutinen@loviisa.fi

Mars 2018

VIPA-mottagning

På Lovisas brådskande mottagning använder vi en så kallad VIPA-metod, som betyder att vi tar oss an ditt ärende omedelbart, inom loppet av samma dag. Patientens besvär klassas inte mera i brådskande eller icke brådskande fall.  Vi sköter ditt ärende så långt som möjligt eller helt och hållet färdigt under samma dag, oberoende av besvärets art.

Då du kommer till den brådskande mottagningen:

 • träffar du först vårdaren. Vårdaren intervjuar och undersöker dig, efter det görs beslut om på vilket sätt ditt ärende bäst kan skötas:
  • vårdaren sköter ditt ärende självständigt från början till slut, eller
  • vårdaren konsulterar vid behov läkare, eller
  • vårdaren skickar dig till läkare för vård.

Vi flyttar inte mera rutinmässigt uppgifter från vårdare till läkare. Vi strävar till att sköta dej effektivt och smidigt på det sätt ditt ärende kräver! Om du har en kronisk sjukdom (om ditt besvär inte är akut), om du är palliativ patient eller patient hos hemvården, utvärderas du enligt ifrågavarande vårdpraxis.

Influensavaccinationer

Det är viktigt att hålla vaccinationerna i skick, de ger skydd mot olika smittsamma sjukdomar. Över 65-åriga Lovisabor har flitigt tagit influensavaccin. Vaccinationstäckningen är nationellt sett bra: Lovisas täckningsprocent är 47,05%, bästa täckningsprocenten i landet är 62,05% detta år, den sämsta täckningsprocenten är 18,99%. Vi kan vara stolta över detta resultat, vi hoppas på ännu bättre resultat nästa år!

Effektiverad rehabilitering i hemmet – pilotprojektet har börjat i Östra Nyland

Lovisa hemvård deltar i ett pilotprojekt gällande effektiverad rehabilitering i hemmet. Projektet är en del av spetsprojektet för äldre i landskapet Nyland. Meningen är att utöka serviceutbudet för invånarna med ett enhetligt utbud av effektiverad rehabilitering inom hela området. Projektet började i januari och räcker fram till augusti 2018.

Effektiverad rehabilitering i hemmet möjliggör en snabb utskrivning från sjukhus t.ex. efter en höft- eller knäoperation eller någon annan akut försämring av funktionsförmågan. En period av effektiverad rehabilitering i hemmet varar i 2-8 veckor, i perioden ingår rehabiliterande vård, stödtjänster och terapi i en kombination som är ändamålsenlig för klienten. Rehabiliteringsteamet bedömer huruvida klientens egna kraftresurser räcker till för att delta i pilotprojektet.
Fråga mera!
Rehabiliteringsteamet tfn 040 628 1643 eller 0440 555 470 vardagar kl. 8-9 samt kl. 12-13
Du får även information från servicerådgivningen Senni, tfn 040 575 3147 vardagar kl. 9-12.

Februari 2018

Tider som inte avbokats

Kom ihåg att avboka din reserverade tid till läkare eller skötare om du inte kan komma! Tyvärr blir många tider oanvända på grund av att de inte avbokas. I januari fanns det exempelvis cirka 170 oanvända tider inom grundtrygghetscentralen.

Elektroniska tjänster, eHälsan

eHälsan är grundtrygghetens skyddade elektroniska service.  eHälsan omfattar bland annat tidsbeställning, webbmeddelanden samt sms-påminnelser om reserverad tid. Läs mera om eHälsan!

Sjukhusets avdelning

Saneringsarbetena på sjukhusets avdelning har påbörjats 31.1, arbetet beräknas ta fyra-sex veckor. Avdelnings patienter har tillfälligt flyttats till före detta Marita-hemmets utrymmen i hälsocentralens andra våning.

Kom med i gruppverksamheten!

Vi ordningar olika slags gruppverksamhet bland annat inom mental- och missbrukarvården samt inom seniortjänsterna. Bekanta dig med gruppverksamheten och kom med!

Carita Schröder inleder sitt jobb som grundtrygghetsdirektör i februari

Caritas arbetsrum finns i grundtrygghetens förvaltnings utrymmen på Degerbygatan 21, Lovisa.

Barnrådgivningen deltar i år i en undersökning (LHT) Barns hälsa, välfärd och service

Fokus för undersökningen är 4-åriga barns välfärd och hälsa. Vi önskar att så många som möjligt deltar i undersökningen, undersökningsresultaten har stor betydelse då man planerar och utvärderar barnfamiljers välfärd och främjandet av denna, då man utvecklar servicen, samt då man planerar och utvärderar hälso-, social- och utbildningspolitik. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för undersökningen.

Är du intresserad av att fungera som utevän?

Kontakta konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470

Vi erbjuder servicerådgivning och handledning gällande socialservice vardagar kl. 9-12. Ta modigt kontakt om du inte vet var du ska hitta rätt service, eller vilken service du har rätt att få!

  Servicehandledning för barnfamiljer, HELMI, tfn 040 640 3381, helmi.helppi@loviisa.fi

  Servicehandledning för vuxna, SISU, tfn 040 667 1798, sisu.helppi@loviisa.fi

  Servicehandledning för seniorer, SENNI, tfn 040 575 3147, senni.helppi@loviisa.fi