Social- och hälsovårdens nyhetsbrev

Bekanta dej med grundtrygghetscentralens nyhetsbrev!

December 2018

Vaccinering mot säsonginfluensa

Influensaperioden har inte ännu ordentligt börjat, du hinner fortfarande vaccinera dig avgiftsfritt mot säsonginfluensa! Beställ tid till din egen hälsovårdare för vaccinering.

Hälsogårdarna är stängda

Hälsogårdarna i Forsby och Lappträsk är stängda vecka 52, torsdag 27.12 samt fredag 28.12.2018. Under denna tid betjänar vi dig på Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, Lovisa.

Öppet hus

Välkommen att bekanta dig med familjecentralens, fysioterapins och förvaltningens nya verksamhetsutrymmen tisdag 4.12.2018 kl. 13-16!

De nya verksamhetsutrymmena finns på Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, Lovisa.

Familjecentralen: ingång via dörr A1, 2:a våningen eller via dörr C1, 2:a våningen. Fysioterapi: ingång via dörr C1, bottenvåningen. Grundtrygghetscentralens förvaltning finns på 2:a våningen, ingång via dörr C2.

Funderar du på att sluta röka?

Reservera tid för personlig handledning och stöd, tillsammans hittar vi en metod som fungerar för dig!

“Alla sätt är bra utom dom dåliga”

Hälsovårdare Cecilia Grönqvist, cecilia.gronqvist@loviisa.fi, tfn 040 574 0312

 

Grundtrygghetscentralen önskar alla en God och Fridfull Jul!

 


November 2018

Är du intresserad av frivilligarbete?

Har du överlopps fritid, vill du hjälpa till, är du intresserad av att bekanta dig med något nytt? Via frivilligverksamheten kan du delta, påverka och hjälpa till!

Registrera dig som frivillig och kom med i verksamheten!

 • Du kan söka dig till ett uppdrag som intresserar dig utan att du förbinder dig att delta i fortsättningen.
 • Du behöver inte ha specialkunskaper, vihandleder dig till uppdragen och hjälper vid behov.
 • Det finns olika sorters uppdrag!

Frivilligarbete.fi är en allmännyttig, icke-kommersiell, ideell webbplats för frivilligarbete. Lovisa stad använder sig av frivilligarbete.fi -tjänsten, bland annat församlingen är också med. Allmännyttiga samfund och föreningar kan unta avgift registrera sig till tjänsten.

Mera information om frivilligverksamheten:
välfärdskoordinator Päivi Heikkilä, tfn 0440 555 882, paivi.heikkila@loviisa.fi

Vaccinering mot säsonginfluensa

Avgiftsfri vaccinering erbjuds alla som har fyllt 65 år, barn i åldern 6 månader – 6 år, gravida kvinnor, närstående till personer som löper risk att insjukna i influensa, värnpliktiga som inträder i beväringstjänst samt alla som på grund av sjukdom är berättigade till gratis influensavaccinering.

Vuxna vaccineringas utan tidsbeställning

 • Lovisa hälsocentral 5 – 16.11.2018 vardagar kl. 8-15
 • Forsby hälsogård 5.11.2018 och 12.11.2018 kl. 8-15
 • Lappträsk hälsogård 6.11.2018, 13.11.2018 coh 14.11.2018 kl. 8-15

Ifall dessa inte inte passar, beställd tid för vaccinering hos egen hälsovårdare.

NYTT! Vaccinering mot säsonginfluensa för barn utan tidsbeställning

Walk in vid Lovisa barnrådgivning, Öhmansgatan 4, Lovisa. Ingång via dörr A1, 2 vån.

 • 5.11.2018 kl. 13-15
 • 12.11.2018 kl. 8-11

Övriga tider vaccineras barn hos den egna hälsovårdaren via tidsbeställning.

 

Oktober 2018

Fysioterapins nya verksamhetsutrymmen är klara!

Vi flyttar till nya verksamhetsutrymmen i oktober, flytten är planerad till tisdag 9.10 och onsdag 10.10.2018. De nya verksamhetsutrymmena finns på hälsocentralens nedre våning, ingång via innergården, dörr C1.

Det har skett en hel del förändringar under sommarens lopp på Lovisa hälsocentral

Från ritningen nedan ser du var de olika funktionerna finns. Vi kommer att förnya skyltningen både inom- och utomhus under höstens lopp.

September 2018

HUSLAB laboratoriets provtagning i Lovisa

Laboratoriets provtagning ordnas förutom på Lovisa hälsocentral även i Forsby, Lappträsk, Liljendal och Bruket.  Från och med vecka 33 har det skett en förändring i tidtabellen, jämna veckor ordnas inte mera provtagning i Liljendal.

Provtagning ordnas enligt följande

 • måndagar – Forsby hälsogård
 • tisdagar – Lappträsk hälsogård
 • onsdagar (ojämn vecka) – Rosenkulla servicehus, Liljendal
 • onsdagar (jämn vecka) – Lappträsk hälsogård
 • torsdagar – byaföreningens bibliotek, Bruket

HUSLAB laboratorium i Lovisa, förfrågningar och tidsbeställning tfn 019 505 1239

Förhandsinformation om höstens influensavaccinering

Vi vaccinerar utan tidsbeställning på Lovisa hälsocentral 5-16.11 vardagar
kl. 8-15, på Forsby hälsogård måndag 5.11 och 12.11, på Lappträsk hälsogård tisdag 6.11 och 13.11 samt onsdag 14.11. Övriga tider med tidsbeställning.  Vi informerar noggrannare om vaccinationerna senare på stadens webbplats samt via tidningsannonser.

Hälsningar från välfärdsarbetet!

Inom välfärdsarbetet ordnas och koordineras bland annat olika hälsotillställningar.

 • Sluta röka – stödgrupp börjar 19.9.2018 kl. 18 på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa. Gruppen träffas en gång i veckan sammanlagt sju gånger. Cirka 10 deltagare ryms med, anmäl dig till Nina Johansson tfn 050 536 3818. Gruppen är finskspråkig och ordnas av Loviisan Seudun Hengitysyhdistys.
 • Välfärd genom att andas rätt! Föreläsning 20.9.2018 kl. 17.30-19.30 på Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa. Föreläsare osteopat Kirsi Vaalio. Föreläsningen är finskspråkig och ordnas av Loviisan Seudun Hengitysyhdistys.
 • Loviisan Nivelpiiri ordnar torsdag 13.9.2018 kl. 17 en föreläsning om fötternas hälsovård på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusgatan 3, Lovisa. Föreläsare fotterapeut Reeta Mäkelä. Föreläsningen är finskspråkig.

Hösten är här och babyklubben fortsätter!

Vi träffas måndagar från och med 3.9 kl. 9-11 i rådgivningens utrymmen, Öhmansgatan 4, Lovisa, ingång via dörr A1. Babyklubben är en träffpunkt för föräldrar och barn under 1 år. Klubben är en plats för att träffa andra barnfamiljer och diskutera vardagens frågor. Verksamheten är avgiftsfri, ingen förhandsanmälning behövs. Välkommen med!

 

Augusti 2018

Grundtrygghetscentralens verksamhet sommaren 2018

Efter sommarstängningen i juli återgår verksamheten till det normala, vissa begränsningar fortgår dock ännu under augusti månad.

Lappträsk hälsogård är stängd 2.7 – 12.8.2018

Munhälsovårdens bedömning av vårdbehov och tidsbeställning, tfn 019 505 1340 har kortare öppethållningstid fram till 19.8: må–to kl. 8–15, fre kl. 8–13.30

Förändringar inom grundtrygghetens verksamhetslokaler   

Under vårens lopp har verksamhetslokaler i hälsocentralen sanerats för nya behov!  

 • Familjecentralen (barnfamiljers socialarbete, familjearbetet, barnskyddet) har vecka 30 flyttat från Östra Tullgatan till nya verksamhetslokaler. De nya verksamhetslokalerna finns på hälsocentralens andra våning (före detta Marita-hemmet). Ny adress: Lovisa Grundtrygghetscentral/Familjecentralen, PB 89, Öhmansgatan 4, 07901 Lovisa. Du kommer till Familjecentralen via dörr C1.
 • Grundtrygghetens förvaltning flyttar 1.8 från Degerbygatan till nya verksamhetslokaler i hälsocentralens andra våning (före detta Marita-hemmet). Ny adress: Lovisa Grundtrygghetscentral/förvaltning, PB 89, Öhmansgatan 4, 07901 Lovisa. Du kommer till förvaltningen via dörr C2.
 • Fysioterapins nya verksamhetslokaler i hälsocentralens bottenvåning beräknas vara klara vid medlet på augusti, närmare information om flytten senare.

 Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet

Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet fortsätter under hösten, exempelvis 19.9 kl. 16.30-18 träffas en grupp för personer med spelberoende. Du hittar mera information om olika grupper på stadens webbplats, du kan även ringa till mental- och rusmedeltjänsternas socialarbetare onsdagar kl. 9-10, tfn 040 721 7565.

Ska du bli opererad i höst?

Borgå sjukvårdsområde använder sig av ”Orökt till operation” –verksamhetsmodell. Målsättningen är att avvänja patienten från tobaksprodukter minst 6-8 veckor inför en icke brådskande operation. Genom en intensiv avvänjning före operationen minskar risken för komplikationer i samband med operationen, du återhämtar dig snabbare efter operationen, du har även större möjligheter bestående kunna sluta röka.

Du får mera information om nyttan med att vara orökt av din läkare eller av vårdpersonalen!

Juni 2018

Grundtrygghetscentralens verksamhet sommaren 2018

Sommaren medför vissa begränsningar i grundtrygghetens verksamhet under juli månad. Vi sköter brådskande sjukvårds- och socialärenden, gravida kvinnors mödrarådgivning samt rådgivningsbesök för barn under fem månader, men du kan exempelvis inte komma på årskontroll i juli.

Kom ihåg att förnya dina recept i god tid!

 • Läkarnas och skötares mottagningar koncentreras 2.7 – 29.7.2018 till huvudhälsocentralen i Lovisa.
 • Forsby hälsogård är stängd 2.7- 29.7.2018, Lappträsk hälsogård är stängd 2.7 – 12.8.2018
 • Tandvården i Lovisa är öppen hela sommaren, tidsbeställning 2.7 – 29.7 må-to kl. 8–15, fre kl. 8–13.30. Tandvården i Lappträsk är stängd 2.7 – 12.8.2018.
 • socialservice: både familjecentralen och vuxensocialarbetet har stängt 16.7– 29.7.2018. Under denna tid sköts enbart brådskande ärenden, kontakt via stadens telefonväxel.

Fysioterapin informerar!

Välkommen till fysioterapins elektroniska tjänster

Via webbportalen kan du

 • boka ett icke brådskande engångsbesök till fysioterapeuten för handledning utan läkarremiss. Vi ger handledning bland annat gällande besvär med stöd- och rörelseorgan samt råd gällande motion.
 • ändra eller avbeställa tider som du har beställt via internet (du måste göra din avbokning senast dagen innan beställd tid). Du kan också avboka beställd tid genom att ringa till fysioterapins kansli vardagar kl. 8–9 och kl. 12–13, tfn 044 455 5301, eller genom att dygnet runt skicka ett textmeddelande.

Fysioterapeutens direktmottagning

Har du problem i nedre ryggen eller i axlarna? Kontakta telefonservicen, tfn 019 505 1300 vardagar kl. 8–16. Vi bedömer ditt vårdbehov och styr dig om möjligt direkt till fysioterapeutens mottagning utan läkarkontakt (om dina problem beror på trauma eller vid tecken på infektion styrs du till läkares mottagning).

 • Vi erbjuder råd för egenvård, ergonomi , hälsa och motion.
 • Vid behov kan du sjukskrivas för en kort tid.
 • Vi ordnar också kontrolltid eller telefonkontroll vid behov.

 Följande nyhetsbrev utkommer i augusti 2018 

Maj 2018

Håll vaccinationsskyddet mot stelkramp i kraft!

Vaccinet mot stelkramp ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, du får vaccinet gratis från hälsovårdscentralen. I samband med smutsiga sår är det viktigt att alltid kontrollera att vaccinationsskyddet är ikraft!  

En ny rekommendation gällande stelkrampsvaccination för vuxna har trätt i kraft i mars 2018,
vaccinationsintervallen ökar från 10 till 20 år.

 • Stelkrampsvaccinationens boosterdos ges vid 25, 45 och 65 års ålder (eller åt 30-64 åringar då det gått 20 år sedan senaste boosterdos).
 • Första boosterdosen i vuxen ålder ges vid 25 års ålder med ett vaccin som också innehåller skydd mot kikhosta. Detta skyddar även indirekt små barn, för vilka kikhosta kan vara livsfarligt.
 • Boosterintervallen för över 65 åringar är fortfarande 10 år.

Kortaste intervallen mellan varje tetanus (stelkramp) vaccinationsdos är två år. För täta vaccinationer kan leda till omfattande, smärtsamma lokala reaktioner. I olycksfallssituationer bedöms behovet av stelkrampsvaccination utgående från sårets art.

Kontakta hälsovårdare om du är osäker på ditt eget vaccinationsskydd!
Läs mera på webbplatsen THL.fi

Hälsovårdens samjour

Vardagar kl. 8-16: ring Lovisa hälsovårdscentrals telefonservice, tfn 019 505 1300.
Vardagar efter kl. 16, veckoslut och helger finns jouren på Borgå Sjukhus. Ring Jourhjälpen tfn 116 117 innan du tar dig till jouren! (samtalet är avgiftsfritt).

Jourhjälpen erbjuder hälsorådgivning och bedömning av vårdbehov. Tjänsten fokuserar på jourärenden och är öppen dygnet runt. Bedömningen av vårdbehovet görs under samtalet. Om ditt tillstånd inte kräver besök på jouren, får du anvisningar för hemvård, du kan också bli hänvisad till Lovisa hälsovårdscentral följande vardag.
Som lovisabo kan du även uppsöka jouren på Kymmenedalens centralsjukhus, ring alltid på förhand tfn 020 633 1000.

Utrymmesförändringar inom grundtrygghetscentralen

Under vårens och sommarens lopp fram till hösten pågår renoveringsarbeten på Lovisa hälsocentral. Olika utrymmen saneras för nya behov, tanken är att koncentrera all verksamhet till en enda byggnad. Närmare information om kommande förändringar publiceras senare på hösten.

För tillfället pågår renoveringsarbeten i före detta Marita-hemmets utrymmen i hälsocentralens andra våning. Familjecentralen (nu belägen på Östra Tullgatan 17) samt grundtrygghetens förvaltning (nu belägen på Degerbygatan 21) kommer att flytta till dessa utrymmen under sommarens lopp.

April 2018

Välkommen till Det Goda Livets Hus Gråberg!

 Öppet hus på Bankirvägen 18.4
kl. 15-18, välkommen på kaffe och kaka!

 

 Nu kan du reservera tid till tandläkare eller munhygienist elektroniskt!

Vi har tagit i bruk munhälsovårdens elektroniska tjänster. Via webbportalen kan du  

 • reservera tid för granskning (vuxna och studerande)
 • reservera tid på grund av sprucken tand
 • reservera tid för borttagning av tandsten (om du tidigare fått en vårdplan med datum för följande borttagning av tandsten)
 • avboka (senast dagen innan ) en tid som du har beställt elektroniskt. OBS! Du kan även avboka en beställd mottagningstid dygnet runt genom att ringa till nummer 019 505 1340 och lämna ett meddelande!

Alla lediga tider finns inte att reservera elektroniskt, om du inte hittar en passlig tid lönar det sig att ringa till tidsbeställningen vardagar klo 8-16 tfn 019 505 1340). I brådskande fall lönar det sig att ringa direkt till tidsbeställningen!

Lovisa hemsjukhus söker stödpersoner för vården i livets slutskede

Stödpersonerna för vården i livets slutskede är frivilliga personer, som finns som stöd för den insjuknade personen och personens anhöriga. Av stödpersonerna önskas exempelvis diskussionssällskap, närvaro, trygghet eller hjälp i vardagen. För att bli stödperson krävs ingen utbildning inom vården eller egen erfarenhet av sjukdomar.

Bli även du stödperson – din insats är oersättlig! Anmäl dej senast 21.4.2018 till hemsjukhusets ansvariga sjukskötare Lotte-Marie Uutinen, tfn 0444 555 317, lotte-marie.uutinen@loviisa.fi

Mars 2018

VIPA-mottagning

På Lovisas brådskande mottagning använder vi en så kallad VIPA-metod, som betyder att vi tar oss an ditt ärende omedelbart, inom loppet av samma dag. Patientens besvär klassas inte mera i brådskande eller icke brådskande fall.  Vi sköter ditt ärende så långt som möjligt eller helt och hållet färdigt under samma dag, oberoende av besvärets art.

Då du kommer till den brådskande mottagningen:

 • träffar du först vårdaren. Vårdaren intervjuar och undersöker dig, efter det görs beslut om på vilket sätt ditt ärende bäst kan skötas:
  • vårdaren sköter ditt ärende självständigt från början till slut, eller
  • vårdaren konsulterar vid behov läkare, eller
  • vårdaren skickar dig till läkare för vård.

Vi flyttar inte mera rutinmässigt uppgifter från vårdare till läkare. Vi strävar till att sköta dej effektivt och smidigt på det sätt ditt ärende kräver! Om du har en kronisk sjukdom (om ditt besvär inte är akut), om du är palliativ patient eller patient hos hemvården, utvärderas du enligt ifrågavarande vårdpraxis.

Influensavaccinationer

Det är viktigt att hålla vaccinationerna i skick, de ger skydd mot olika smittsamma sjukdomar. Över 65-åriga Lovisabor har flitigt tagit influensavaccin. Vaccinationstäckningen är nationellt sett bra: Lovisas täckningsprocent är 47,05%, bästa täckningsprocenten i landet är 62,05% detta år, den sämsta täckningsprocenten är 18,99%. Vi kan vara stolta över detta resultat, vi hoppas på ännu bättre resultat nästa år!

Effektiverad rehabilitering i hemmet – pilotprojektet har börjat i Östra Nyland

Lovisa hemvård deltar i ett pilotprojekt gällande effektiverad rehabilitering i hemmet. Projektet är en del av spetsprojektet för äldre i landskapet Nyland. Meningen är att utöka serviceutbudet för invånarna med ett enhetligt utbud av effektiverad rehabilitering inom hela området. Projektet började i januari och räcker fram till augusti 2018.

Effektiverad rehabilitering i hemmet möjliggör en snabb utskrivning från sjukhus t.ex. efter en höft- eller knäoperation eller någon annan akut försämring av funktionsförmågan. En period av effektiverad rehabilitering i hemmet varar i 2-8 veckor, i perioden ingår rehabiliterande vård, stödtjänster och terapi i en kombination som är ändamålsenlig för klienten. Rehabiliteringsteamet bedömer huruvida klientens egna kraftresurser räcker till för att delta i pilotprojektet.
Fråga mera!
Rehabiliteringsteamet tfn 040 628 1643 eller 0440 555 470 vardagar kl. 8-9 samt kl. 12-13
Du får även information från servicerådgivningen Senni, tfn 040 575 3147 vardagar kl. 9-12.

Februari 2018

Tider som inte avbokats

Kom ihåg att avboka din reserverade tid till läkare eller skötare om du inte kan komma! Tyvärr blir många tider oanvända på grund av att de inte avbokas. I januari fanns det exempelvis cirka 170 oanvända tider inom grundtrygghetscentralen.

Elektroniska tjänster, eHälsan

eHälsan är grundtrygghetens skyddade elektroniska service.  eHälsan omfattar bland annat tidsbeställning, webbmeddelanden samt sms-påminnelser om reserverad tid. Läs mera om eHälsan!

Sjukhusets avdelning

Saneringsarbetena på sjukhusets avdelning har påbörjats 31.1, arbetet beräknas ta fyra-sex veckor. Avdelnings patienter har tillfälligt flyttats till före detta Marita-hemmets utrymmen i hälsocentralens andra våning.

Kom med i gruppverksamheten!

Vi ordningar olika slags gruppverksamhet bland annat inom mental- och missbrukarvården samt inom seniortjänsterna. Bekanta dig med gruppverksamheten och kom med!

Carita Schröder inleder sitt jobb som grundtrygghetsdirektör i februari

Caritas arbetsrum finns i grundtrygghetens förvaltnings utrymmen på Degerbygatan 21, Lovisa.

Barnrådgivningen deltar i år i en undersökning (LHT) Barns hälsa, välfärd och service

Fokus för undersökningen är 4-åriga barns välfärd och hälsa. Vi önskar att så många som möjligt deltar i undersökningen, undersökningsresultaten har stor betydelse då man planerar och utvärderar barnfamiljers välfärd och främjandet av denna, då man utvecklar servicen, samt då man planerar och utvärderar hälso-, social- och utbildningspolitik. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för undersökningen.

Är du intresserad av att fungera som utevän?

Kontakta konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470

Vi erbjuder servicerådgivning och handledning gällande socialservice vardagar kl. 9-12. Ta modigt kontakt om du inte vet var du ska hitta rätt service, eller vilken service du har rätt att få!

  Servicehandledning för barnfamiljer, HELMI, tfn 040 640 3381, helmi.helppi@loviisa.fi

  Servicehandledning för vuxna, SISU, tfn 040 667 1798, sisu.helppi@loviisa.fi

  Servicehandledning för seniorer, SENNI, tfn 040 575 3147, senni.helppi@loviisa.fi