Social- och hälsovårdens nyhetsbrev

Bekanta dej med grundtrygghetscentralens nyhetsbrev!

Mars 2018

VIPA-mottagning
På Lovisas brådskande mottagning använder vi en så kallad VIPA-metod, som betyder att vi tar oss an ditt ärende omedelbart, inom loppet av samma dag. Patientens besvär klassas inte mera i brådskande eller icke brådskande fall.  Vi sköter ditt ärende så långt som möjligt eller helt och hållet färdigt under samma dag, oberoende av besvärets art.

Då du kommer till den brådskande mottagningen:

  • träffar du först vårdaren. Vårdaren intervjuar och undersöker dig, efter det görs beslut om på vilket sätt ditt ärende bäst kan skötas:
    • vårdaren sköter ditt ärende självständigt från början till slut, eller
    • vårdaren konsulterar vid behov läkare, eller
    • vårdaren skickar dig till läkare för vård.

Vi flyttar inte mera rutinmässigt uppgifter från vårdare till läkare. Vi strävar till att sköta dej effektivt och smidigt på det sätt ditt ärende kräver! Om du har en kronisk sjukdom (om ditt besvär inte är akut), om du är palliativ patient eller patient hos hemvården, utvärderas du enligt ifrågavarande vårdpraxis.

Influensavaccinationer
Det är viktigt att hålla vaccinationerna i skick, de ger skydd mot olika smittsamma sjukdomar. Över 65-åriga Lovisabor har flitigt tagit influensavaccin. Vaccinationstäckningen är nationellt sett bra: Lovisas täckningsprocent är 47,05%, bästa täckningsprocenten i landet är 62,05% detta år, den sämsta täckningsprocenten är 18,99%. Vi kan vara stolta över detta resultat, vi hoppas på ännu bättre resultat nästa år!

Effektiverad rehabilitering i hemmet – pilotprojektet har börjat i Östra Nyland
Lovisa hemvård deltar i ett pilotprojekt gällande effektiverad rehabilitering i hemmet. Projektet är en del av spetsprojektet för äldre i landskapet Nyland. Meningen är att utöka serviceutbudet för invånarna med ett enhetligt utbud av effektiverad rehabilitering inom hela området. Projektet började i januari och räcker fram till augusti 2018.

Effektiverad rehabilitering i hemmet möjliggör en snabb utskrivning från sjukhus t.ex. efter en höft- eller knäoperation eller någon annan akut försämring av funktionsförmågan. En period av effektiverad rehabilitering i hemmet varar i 2-8 veckor, i perioden ingår rehabiliterande vård, stödtjänster och terapi i en kombination som är ändamålsenlig för klienten. Rehabiliteringsteamet bedömer huruvida klientens egna kraftresurser räcker till för att delta i pilotprojektet.

Fråga mera!
Rehabiliteringsteamet tfn 040 628 1643 eller 0440 555 470 vardagar kl. 8-9 samt kl. 12-13
Du får även information från servicerådgivningen Senni, tfn 040 575 3147 vardagar kl. 9-12.

Februari 2018

Tider som inte avbokats
Kom ihåg att avboka din reserverade tid till läkare eller skötare om du inte kan komma! Tyvärr blir många tider oanvända på grund av att de inte avbokas. I januari fanns det exempelvis cirka 170 oanvända tider inom grundtrygghetscentralen.

Elektroniska tjänster, eHälsan
eHälsan är grundtrygghetens skyddade elektroniska service.  eHälsan omfattar bland annat tidsbeställning, webbmeddelanden samt sms-påminnelser om reserverad tid. Läs mera om eHälsan!

Sjukhusets avdelning
Saneringsarbetena på sjukhusets avdelning har påbörjats 31.1, arbetet beräknas ta fyra-sex veckor. Avdelnings patienter har tillfälligt flyttats till före detta Marita-hemmets utrymmen i hälsocentralens andra våning.

Kom med i gruppverksamheten!
Vi ordningar olika slags gruppverksamhet bland annat inom mental- och missbrukarvården samt inom seniortjänsterna. Bekanta dig med gruppverksamheten och kom med!

Carita Schröder inleder sitt jobb som grundtrygghetsdirektör i februari
Caritas arbetsrum finns i grundtrygghetens förvaltnings utrymmen på Degerbygatan 21, Lovisa.

Barnrådgivningen deltar i år i en undersökning (LHT) Barns hälsa, välfärd och service
Fokus för undersökningen är 4-åriga barns välfärd och hälsa. Vi önskar att så många som möjligt deltar i undersökningen, undersökningsresultaten har stor betydelse då man planerar och utvärderar barnfamiljers välfärd och främjandet av denna, då man utvecklar servicen, samt då man planerar och utvärderar hälso-, social- och utbildningspolitik. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för undersökningen.

Är du intresserad av att fungera som utevän?
Kontakta konditionsskötare Katja Marttila-Meriaho, tfn 0440 555 470

Vi erbjuder servicerådgivning och handledning gällande socialservice vardagar kl. 9-12
Ta modigt kontakt om du inte vet var du ska hitta rätt service, eller vilken service du har rätt att få!

  Servicehandledning för barnfamiljer, HELMI, tfn 040 640 3381, helmi.helppi@loviisa.fi

  Servicehandledning för vuxna, SISU, tfn 040 667 1798, sisu.helppi@loviisa.fi

  Servicehandledning för seniorer, SENNI, tfn 040 575 3147, senni.helppi@loviisa.fi