Vuxna

Vi hjälper dig då du behöver stöd, handledning och rådgivning i vardagslivets olika problemsituationer eller i plötsliga krissituationer. Tag modigt kontakt, vi kartlägger tillsammans din situation och söker sätt att lösa dina problem.

Socialservicens servicerådgivning och servicehandledning

Servicehandledning för vuxna, SISU
tfn 040 667 1798 vardagar kl. 9-14
sisu.helppi@loviisa.fi

Vi erbjuder servicerådgivning och -handledning gällande socialservice för invånare i Lovisa och Lappträsk. Vår målsättning är att du ska få den service du behöver. Du kan fråga om vad som helst gällande stödbehov för din egen del, för din vän, för dina närstående eller familjemedlemmar.

Kontakta servicerådgivningen då du

  • vill diskutera din egen eller din familjs livssituation
  • behöver information om och handledning till den service ditt behov kräver.

Du kan ringa till servicehandledaren vardagar kl. 9–14. Om vi inte genast kan ta ditt samtal, lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dej så fort som möjligt. Du kan också skicka e-post. Brådskande ärenden sköts på byrån vardagar kl. 11-12. En socialarbetare eller socialhandledare avgör om ärendet är brådskande.

Brådskande ärenden är

  • brådskande behov av socialt arbete eller socialhandledning
  • akut behov av mediciner (ifall inte rätt till grundläggande utkomststöd finns)
  • vräkning
  • elen är avstängd.

Andra betalningsförbindelser anses inte vara brådskande, dessa diskuteras med den egna socialarbetaren eller socialhandledaren.

SISU servicerådgivning -broschyr

Via den elektroniska ärendenhanteringstjänsten Klinik kan du uträtta ärenden inom social- och hälsovården vilken tid på dygnet som helst.

Mera information om social- och hälsovårdens elektroniska tjänster hittar du på sidan www/loviisa.fi/sv/social- och hälsovård/social- och hälsovårdens elektroniska tjänster.