Vuxna

Vi hjälper dig då du behöver stöd, handledning och rådgivning i vardagslivets olika problemsituationer eller i plötsliga krissituationer. Tag modigt kontakt, vi kartlägger tillsammans din situation och söker sätt att lösa dina problem.

Socialservicens servicerådgivning och servicehandledning

Vi erbjuder servicerådgivning och -handledning gällande socialservice för invånare i Lovisa och Lappträsk. Vår målsättning är att du ska få den service du behöver. Du kan fråga om vad som helst gällande stödbehov för din egen del, för din vän, för dina närstående eller familjemedlemmar.

Kontakta servicerådgivningen då du

  • vill diskutera din egen eller din familjs livssituation
  • behöver information om och handledning till den service ditt behov kräver.

Du kan ringa till servicehandledaren vardagar kl. 9–12. Om vi inte genast kan ta ditt samtal, lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dej så fort som möjligt. Du kan också skicka e-post.

Servicehandledning för vuxna, SISU
tfn 040 667 1798
sisu.helppi@loviisa.fi