Vuxna

Vi hjälper dig då du behöver stöd, handledning och rådgivning i vardagslivets olika problemsituationer eller i plötsliga krissituationer. Tag modigt kontakt, vi kartlägger tillsammans din situation och söker sätt att lösa dina problem.

Socialservicens servicerådgivning och servicehandledning

Servicehandledning för vuxna, SISU
tfn 040 667 1798 vardagar kl. 9-14
sisu.helppi@loviisa.fi

Vi erbjuder servicerådgivning och -handledning gällande socialservice för invånare i Lovisa och Lappträsk. Vår målsättning är att du ska få den service du behöver. Du kan fråga om vad som helst gällande stödbehov för din egen del, för din vän, för dina närstående eller familjemedlemmar.

Kontakta servicerådgivningen då du

  • vill diskutera din egen eller din familjs livssituation
  • behöver information om och handledning till den service ditt behov kräver.

Du kan ringa till servicehandledaren vardagar kl. 9–11. Om vi inte genast kan ta ditt samtal, lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dej så fort som möjligt. Du kan också skicka e-post. Brådskande ärenden sköts på byrån vardagar kl. 11-12. En socialarbetare eller socialhandledare avgör om ärendet är brådskande.

Brådskande ärenden är

  • brådskande behov av socialt arbete eller socialhandledning
  • akut behov av mediciner (ifall inte rätt till grundläggande utkomststöd finns)
  • vräkning
  • elen är avstängd.

Andra betalningsförbindelser anses inte vara brådskande, dessa diskuteras med den egna socialarbetaren eller socialhandledaren.

SISU servicerådgivning -broschyr

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun har inletts

Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Från och med 7.9.2020 utdelas ansiktsmasker enligt följande

  • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10
  • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.

Obs! Om du har förkylningssymptom, kan du inte komma till utdelningsplatsen för att avhämta dina ansiktsmasker. I dessa fall ber vi dej kontakta vuxensocialarbetets servicehandledning, tfn 040 667 1798.