Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen i Lovisaregionen sköts av Östra Nylands rätthjälpsbyrå. Ekonomi- och skuldrådgivningens tjänster är avgiftsfria. Rådgivningen betjänar invånare i Lovisa och Lappträsk.

Per telefon görs en kartläggning av klientens möjligheter och metoder att få ekonomin under kontroll. Vid behov beställs tid för personlig rådgivning.

Telefonrådgivningen erbjuder

  • preliminär kartläggning av klientens ekonomiska situation i stora drag: inkomster, utgifter, skulder och eventuell förmögenhet
  • grundläggande information om alternativen för att sköta skulderna
  • preliminär kartläggning av möjligheterna till skuldsanering
  • vid behov tidsbeställning hos ekonomi- och skuldrådgivare
  • anvisningar inför mötet med ekonomi- och skuldrådgivaren.