Invandrare

Vår huvudsakliga uppgift är att ta emot och främja integrationen för både kvotflyktingar och de asylsökande som fått uppehållstillstånd och på egen hand flyttar till kommunen.

Till våra uppgifter hör även:

  • grundkartläggning och uppgörande av integrationsplan
  • att hjälpa och stöda klienterna i att hantera vardagen, få kontakter och information.

Kom ihåg att reservera tid innan du kommer till invandrarservicen!