Krisarbete

Hälsovårdscentralens krisgrupp erbjuder psykologisk debriefing inom 2–5 dygn efter en traumatisk händelse.

Debriefing är

  • förebyggande krisarbete som påskyndar normal återhämtning hos friska individer
  • en grupprocess som är utvecklad för att minska stress som den traumatiska händelsen utlöser och för att effektivera återhämtning efter stressen.

Debriefing erbjuds vid behov aktivt till anhöriga, närstående och ögonvittnen, men den baserar sig på frivillighet.

En traumatisk kris kan vara:

  • ett plötsligt dödsfall (till exempel självmord eller olycka)
  • en eldsvåda
  • en våldsam traumatisk händelse (till exempel rån eller mordförsök)
  • en storolycka.

Vanliga reaktioner under de första dagarna efter en uppskakande händelse

Vanliga reaktioner under de närmaste veckorna efter en uppskakande händelse

Ett barn behöver stöd

Så här kan du hjälpa dig själv