Mental- och missbrukarvård

Socialarbetaren och den psykiatriska sjukskötaren vid mental- och missbrukarvården hjälper till i frågor om beroendeproblem.

Missbrukarvårdens sjukskötare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • ger vård och samtalsstöd åt personer med beroendeproblem och deras anhöriga
 • för individuella samtal, ger par-, familj- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • samarbetar med läkaren i frågor kring sjukvård och medicinering (sjukskötaren).

Sjukskötares uppgifter inom mentalvården för vuxna

 • stödsamtal och uppföljning av vård i samarbete med hälsovårdscentralsläkaren då klienten har antingen lindrig eller medelsvår depression eller ångeststörningar
 • bedömning av vårdbehov och styrning till fortsatt vård i allvarligare mentala störningar
 • skötarkonsultationer för hälsocentralens olika enheter.

Missbrukarvårdens socialarbetare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • för individuella samtal, ger par-, familje- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • beviljar betalningsförbindelser för kommunens andel av institutionsvård

Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet

 • Öppen morgongrupp träffas följande gång tisdag 7.1.2020 klockan 10-11, varefter träffarna fortsätter en gång i veckan på tisdagar klockan 10-11 tillsammans med erfarenhetsexperten Antti och Jonte. Sista träffen innan sommarpausen är 16.6.2020. Obs! Ingen träff tisdag 24.3, 14.4 samt 26.5.2020. Finsk grupp.
 • Grupp för personer med spelberoende tillsammans med erfarenhetsexperten Mattias. Gruppen träffas 18.2.2020 och 21.4.2020 klockan 16.30-18. Finsk grupp.
 • Svensk öppen grupp för personer med beroende och/eller för deras anhöriga. Gruppen träffas 14.1.2020 klockan 13.30-15.00, varefter träffarna fortsätter; 11.2.2020, 10.3.2020 samt 7.4.2020.
 • Öppen avslappningsgrupp onsdagar klockan 11-12, första träffen 12.2.2020, vårens sista träff 29.4.2020. Programmet består turvis av magneter, handledd avslappning, akupunktur samt avslappningsmassage, mera detaljerat program hittar du via denna länk! Mera information får du av sjukskötare Päivi Kanervio, paivi.kanervio@loviisa.fi, tfn 040 751 8566. Finsk grupp.

Gruppverksamheten sker på Lovisa grundtrygghetscentral, i mental- och missbrukarvårdens utrymmen, Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, Lovisa. Ingång från gårdssidan, dörr C2, 2:a vån.