Mental- och missbrukarvård

Socialarbetaren och den psykiatriska sjukskötaren vid mental- och missbrukarvården hjälper till i frågor om beroendeproblem.

Missbrukarvårdens sjukskötare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • ger vård och samtalsstöd åt personer med beroendeproblem och deras anhöriga
 • för individuella samtal, ger par-, familj- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • samarbetar med läkaren i frågor kring sjukvård och medicinering (sjukskötaren).

Sjukskötares uppgifter inom mentalvården för vuxna

 • stödsamtal och uppföljning av vård i samarbete med hälsovårdscentralsläkaren då klienten har antingen lindrig eller medelsvår depression eller ångeststörningar
 • bedömning av vårdbehov och styrning till fortsatt vård i allvarligare mentala störningar
 • skötarkonsultationer för hälsocentralens olika enheter.

Missbrukarvårdens socialarbetare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • för individuella samtal, ger par-, familje- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • beviljar betalningsförbindelser för kommunens andel av institutionsvård

Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet

 • Öppen morgongrupp träffas detta år ännu 11.12 och 18.12.2018 kl 10-11. Träffarna fortsätter år 2019 från och med 8.1.2019 alltid tisdagar kl 10-11 tillsammans med erfarenhetsexperten Antti och Jonte. Finsk grupp.
 • Grupp för personer med spelberoende tillsammans med erfarenhetsexperten Mattias onsdagar kl. 16.30-18. Gruppen träffas ännu 19.12.2018. År 2019 träffas gruppen 15.1, 19.2, 19.3, 16.4 och 21.5.2019 kl. 16.30-18. Finsk grupp.
 • Svensk öppen grupp för personer med beroende och/eller för deras anhöriga. Gruppen träffas 5.2, 5.3, 2.4 och 21.5.2019 kl. 13.15-14.45.
 • Öppen avslappningsgrupp fortsätter 9.1.2019, gruppen träffas varje onsdag kl. 10.30-11.30 ända fram till 22.5.2019, gruppens program. Finsk grupp.

Gruppverksamheten sker på Lovisa grundtrygghetscentral, i mental- och missbrukarvårdens utrymmen, Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, Lovisa. Ingång från gårdssidan, dörr C2, 1:a vån.