Mental- och missbrukarvård

Socialarbetaren och den psykiatriska sjukskötaren vid mental- och missbrukarvården hjälper till i mentalvårdsfrågor och olika beorendeproblem, även spelberoende.

Du kan bli klient hos oss genom att boka tid

 • elektroniskt via e-tjänsten Klinik eller
 • genom att ringa socialabetaren; Laila Hurmerinta, tfn 040 721 7565 eller Mia Löflund, tfn 040 655 1311. Missbrukarvårdens socialarbetare har telefontid onsdagar klockan 9–10.

Via e-tjänsten Klinik kan du vilken tid på dygnet som helst uträtta dina ärenden elektroniskt via webbtjänsten, du kan lämna en kontaktbegäran till mental- och missbrukarvården. Vi strävar till att svara på meddelanden som skickas senast kl. 15 inom samma arbetsdag. Vi kommer att svara på alla meddelanden som skickas efter detta inom nästa arbetsdag. När det gäller social-, mental- och missbruksvård strävar vi efter att svara senast under följande vardag.

E-tjänsten fungerar dygnet runt på adressen www.loviisa.fi/24hbetjäning.

Mera information om social- och hälsovårdens elektroniska tjänster hittar du på sidan www/loviisa.fi/sv/social- och hälsovård/social- och hälsovårdens elektroniska tjänster.

Missbrukarvårdens sjukskötare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • ger vård och samtalsstöd åt personer med beroendeproblem och deras anhöriga
 • för individuella samtal, ger par-, familj- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • samarbetar med läkaren i frågor kring sjukvård och medicinering (sjukskötaren).

Sjukskötares uppgifter inom mentalvården för vuxna

 • stödsamtal och uppföljning av vård i samarbete med hälsovårdscentralsläkaren då klienten har antingen lindrig eller medelsvår depression eller ångeststörningar
 • bedömning av vårdbehov och styrning till fortsatt vård i allvarligare mentala störningar
 • skötarkonsultationer för hälsocentralens olika enheter.

Missbrukarvårdens socialarbetare

 • bedömning av vård inom öppenvården
 • individuella-, par- och familjestödsamtal
 • bedömning av vårdbehov gällande rehabilitering på institution
 • gruppverksamhet

Gruppverksamhet

Öppen morgongrupp för alla med missbrukarproblem ordnas tisdagar klockan 10–11 från och med 17.8.2021 i vuxensocialarbetets grupprum, Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmans 4, Loviisa. Ingång via dörr C2.

Stararyhmä, för anhöriga och personer med missbrukarproblem ordnas 21.9, 19.10 och 16.11.2021 klockan 13.30–15, i vuxensocialarbetets grupprum, Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmans 4, Loviisa. Ingång via dörr C2.

Grupp för spelberoende ordnas 14.9, 12.10, 9.11 och 14.12.2021 klockan 16.30–18, i vuxensocialarbetets grupprum, Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmans 4, Loviisa. Ingång via dörr C2.

Ungdomsgrupp för unga i åldern 13–18 år ordnas 5.10, 12.10, 21.10, 4.11, 9.11, 18.11 och 23.11.2021 klockan 13–14, på ungdomslokalen i Forum, Brandensteinsgatan 13, Lovisa.

Erfarenhetsexpert deltar alltid i grupperna.