Mental- och missbrukarvård

Socialarbetaren och den psykiatriska sjukskötaren vid mental- och missbrukarvården hjälper till i frågor om beroendeproblem. Till den psykiatriska sjukskötarens arbetsuppgifter hör bland annat stödsamtal och bedömning av behov av psykiatrisk vård.

Mental- och missbrukarvård

Mental- och missbrukarvårdens socialarbetare och psykiatriska sjukskötare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • ger vård och samtalsstöd åt personer med beroendeproblem och deras anhöriga
 • för individuella samtal, ger par-, familj- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • beviljar betalningsförbindelser för rehabilitering vid institutioner vad gäller den kommunala andelen (socialarbetaren)
 • samarbetar med läkaren i frågor kring sjukvård och medicinering (sjukskötaren).

Psykiatrisk sjukskötare

Till psykiatriska sjukskötarens uppgifter hör

 • stödsamtal och uppföljning av vård i samarbete med hälsovårdscentralsläkaren då klienten har antingen lindrig eller medelsvår depression eller ångeststörningar
 • bedömning av vårdbehov och styrning till fortsatt vård i allvarligare mentala störningar
 • skötarkonsultationer för hälsocentralens olika enheter.

Kom med i vår gruppverksamhet!

 • Öppen morgongrupp 9.1 – 12.6.2018 tisdagar kl 10-11 tillsammans med erfarenhetsexperten Antti. Finsk grupp.
 • Öppenvårds kursdag 23.1.2018, 27.2.2018 och 24.4.2018 kl. 10-11.30, dagen fortsätter kl. 12.30-14.30
 • Grupp för personer med spelberoende tillsammans med erfarenhetsexperten onsdagar kl. 16.30-18, gruppen träffas nio gånger under år 2018 (paus på sommaren), sista träffen inför sommaren 23.5.2018 kl. 16.30. Finsk grupp.
 • Svensk öppen grupp för personer med beroende eller för deras anhöriga. Gruppen träffas två gånger på hösten och två gånger på vården. Våren 2018 träffas gruppen 6.2.2018 och 17.4.2018 kl. 13.30-15.

Gruppverksamheten sker på Lovisa hälsocentral, i mental- och missbrukarvårdens utrymmen.

Mera information om gruppverksamheten fås av socialarbetare Laila Hurmerinnalta, laila.hurmerinta@loviisa.fi eller tfn 040 721 7565 onsdagar kl. 9-10