Mental- och missbrukarvård

Socialarbetaren och den psykiatriska sjukskötaren vid mental- och missbrukarvården hjälper till i frågor om beroendeproblem.

Missbrukarvårdens sjukskötare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • ger vård och samtalsstöd åt personer med beroendeproblem och deras anhöriga
 • för individuella samtal, ger par-, familj- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • samarbetar med läkaren i frågor kring sjukvård och medicinering (sjukskötaren).

Sjukskötares uppgifter inom mentalvården för vuxna

 • stödsamtal och uppföljning av vård i samarbete med hälsovårdscentralsläkaren då klienten har antingen lindrig eller medelsvår depression eller ångeststörningar
 • bedömning av vårdbehov och styrning till fortsatt vård i allvarligare mentala störningar
 • skötarkonsultationer för hälsocentralens olika enheter.

Missbrukarvårdens socialarbetare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • för individuella samtal, ger par-, familje- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • beviljar betalningsförbindelser för kommunens andel av institutionsvård

Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet

 • Öppen morgongrupp träffas följande gång tisdag 13.8.2019 kl 10-11, varefter träffarna fortsätter en gång i veckan på tisdagar kl 10-11 tillsammans med erfarenhetsexperten Antti och Jonte . Den sista träffen för år 2019 är 10.12.2019. Finsk grupp.
 • Grupp för personer med spelberoende tillsammans med erfarenhetsexperten Mattias. Gruppen träffas efter sommarpausen 17.9.2019 kl 16.30-18, varefter träffarna fortsätter; 15.10.2019, 19.11.2019, 10.12.2019. Finsk grupp.
 • Svensk öppen grupp för personer med beroende och/eller för deras anhöriga. Gruppen träffas efter sommarpausen 3.9.2019 kl. 13.30-15.00, varefter träffarna fortsätter; 8.10.2019, 12.11.2019, 3.12.2019

Gruppverksamheten sker på Lovisa grundtrygghetscentral, i mental- och missbrukarvårdens utrymmen, Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, Lovisa. Ingång från gårdssidan, dörr C2, 2:a vån.