Mental- och missbrukarvård

Socialarbetaren och den psykiatriska sjukskötaren vid mental- och missbrukarvården hjälper till i frågor om beroendeproblem. Till den psykiatriska sjukskötarens arbetsuppgifter hör bland annat stödsamtal och bedömning av behov av psykiatrisk vård.

Mental- och missbrukarvård

Mental- och missbrukarvårdens socialarbetare och psykiatriska sjukskötare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • ger vård och samtalsstöd åt personer med beroendeproblem och deras anhöriga
 • för individuella samtal, ger par-, familj- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • beviljar betalningsförbindelser för rehabilitering vid institutioner vad gäller den kommunala andelen (socialarbetaren)
 • samarbetar med läkaren i frågor kring sjukvård och medicinering (sjukskötaren).

Psykiatrisk sjukskötare

Till psykiatriska sjukskötarens uppgifter hör

 • stödsamtal och uppföljning av vård i samarbete med hälsovårdscentralsläkaren då klienten har antingen lindrig eller medelsvår depression eller ångeststörningar
 • bedömning av vårdbehov och styrning till fortsatt vård i allvarligare mentala störningar
 • skötarkonsultationer för hälsocentralens olika enheter.

Kom med i vår gruppverksamhet!

 • Öppen morgongrupp tisdagar kl 10-11 tillsammans med erfarenhetsexperten Antti. Finsk grupp.
 • Grupp för personer med spelberoende tillsammans med erfarenhetsexperten. Gruppen träffas onsdagar kl. 16.30-18 från och med 7.1.2018. Gruppen träffas nio gånger under år 2018 (paus på sommaren). Finsk grupp.
 • Svensk öppen grupp för personer med beroende eller för deras anhöriga. Gruppen träffas två gånger på hösten och två gånger på vården. Följande träff  28.11 kl 13.30-15.

Gruppverksamheten sker på Lovisa hälsocentral, i mental- och missbrukarvårdens utrymmen.

Mera information om gruppverksamheten fås av socialarbetare Laila Hurmerinnalta, laila.hurmerinta@loviisa.fi eller tfn 040 721 7565 onsdagar kl. 9-10