Mental- och missbrukarvård

Socialarbetaren och den psykiatriska sjukskötaren vid mental- och missbrukarvården hjälper till i frågor om beroendeproblem. Till den psykiatriska sjukskötarens arbetsuppgifter hör bland annat stödsamtal och bedömning av behov av psykiatrisk vård.

Mental- och missbrukarvård

Mental- och missbrukarvårdens socialarbetare och psykiatriska sjukskötare

  • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
  • ger vård och samtalsstöd åt personer med beroendeproblem och deras anhöriga
  • för individuella samtal, ger par-, familj- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
  • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
  • beviljar betalningsförbindelser för rehabilitering vid institutioner vad gäller den kommunala andelen (socialarbetaren)
  • samarbetar med läkaren i frågor kring sjukvård och medicinering (sjukskötaren).

Psykiatrisk sjukskötare

Till psykiatriska sjukskötarens uppgifter hör

  • stödsamtal och uppföljning av vård i samarbete med hälsovårdscentralsläkaren då klienten har antingen lindrig eller medelsvår depression eller ångeststörningar
  • bedömning av vårdbehov och styrning till fortsatt vård i allvarligare mentala störningar
  • skötarkonsultationer för hälsocentralens olika enheter.