Mental- och missbrukarvård

Socialarbetaren och den psykiatriska sjukskötaren vid mental- och missbrukarvården hjälper till i mentalvårdsfrågor och olika beorendeproblem, även spelberoende.

Du kan bli klient hos oss genom att boka tid

 • elektroniskt via e-tjänsten Klinik eller
 • genom att ringa socialabetaren; Mia Löflund, tfn 040 655 1311. Missbrukarvårdens socialarbetare har telefontid onsdagar klockan 9–10. Mia Löflund har telefontid onsdag och fredag klockan 9–10.

Via e-tjänsten Klinik kan du vilken tid på dygnet som helst uträtta dina ärenden elektroniskt via webbtjänsten, du kan lämna en kontaktbegäran till mental- och missbrukarvården. Vi strävar till att svara på meddelanden som skickas senast kl. 15 inom samma arbetsdag. Vi kommer att svara på alla meddelanden som skickas efter detta inom nästa arbetsdag. När det gäller social-, mental- och missbruksvård strävar vi efter att svara senast under följande vardag.

E-tjänsten fungerar dygnet runt på adressen www.loviisa.fi/24hbetjäning.

Mera information om social- och hälsovårdens elektroniska tjänster hittar du på sidan www/loviisa.fi/sv/social- och hälsovård/social- och hälsovårdens elektroniska tjänster.

Missbrukarvårdens sjukskötare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • ger vård och samtalsstöd åt personer med beroendeproblem och deras anhöriga
 • för individuella samtal, ger par-, familj- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • samarbetar med läkaren i frågor kring sjukvård och medicinering (sjukskötaren).

Sjukskötares uppgifter inom mentalvården för vuxna

 • stödsamtal och uppföljning av vård i samarbete med hälsovårdscentralsläkaren då klienten har antingen lindrig eller medelsvår depression eller ångeststörningar
 • bedömning av vårdbehov och styrning till fortsatt vård i allvarligare mentala störningar
 • skötarkonsultationer för hälsocentralens olika enheter.

Missbrukarvårdens socialarbetare

 • bedömning av vård inom öppenvården
 • individuella-, par- och familjestödsamtal
 • bedömning av vårdbehov gällande rehabilitering på institution
 • gruppverksamhet

Gruppverksamhet

Öppna morgongruppen träffas tisdagar klockan 10–11 från och med 23.8.2022. Obs! morgongruppen träffas inte 30.8, 4.11 och 6.12.

Gruppen träffs på Lovisa grundtrygghetscentral, ingång via innergården dörr C2, vuxensocialarbetet, andra våningen, socialarbetets grupprum.