Mental- och missbrukarvård

Socialarbetaren och den psykiatriska sjukskötaren vid mental- och missbrukarvården hjälper till i frågor om beroendeproblem.

Missbrukarvårdens sjukskötare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • ger vård och samtalsstöd åt personer med beroendeproblem och deras anhöriga
 • för individuella samtal, ger par-, familj- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • samarbetar med läkaren i frågor kring sjukvård och medicinering (sjukskötaren).

Sjukskötares uppgifter inom mentalvården för vuxna

 • stödsamtal och uppföljning av vård i samarbete med hälsovårdscentralsläkaren då klienten har antingen lindrig eller medelsvår depression eller ångeststörningar
 • bedömning av vårdbehov och styrning till fortsatt vård i allvarligare mentala störningar
 • skötarkonsultationer för hälsocentralens olika enheter.

Missbrukarvårdens socialarbetare

 • gör öppenvårdslik bedömning av vårdbehov
 • för individuella samtal, ger par-, familje- och gruppvård och ordnar nätverksträffar
 • gör bedömning av vårdbehov gällande institutionsvård
 • beviljar betalningsförbindelser för kommunens andel av institutionsvård

Missbrukarvårdens gruppverksamhet

 • Öppen morgongrupp 14.8 – 11.12.2018 tisdagar kl 10-11 tillsammans med erfarenhetsexperten Antti. Finsk grupp.
 • Grupp för personer med spelberoende tillsammans med erfarenhetsexperten onsdagar kl. 16.30-18, gruppen träffas nio gånger under år 2018 (paus på sommaren), på hösten träffas gruppen 19.9, 17.10, 21.11, 19.12. Finsk grupp.
 • Svensk öppen grupp för personer med beroende eller för deras anhöriga. Gruppen träffas två gånger på hösten och två gånger på vården. Hösten 2018 träffas gruppen 25.9 och 13.11.2018 kl. 13.30-15.
 • Öppen avslappningsgrupp börjar 5.9.2018 kl. 10.30-11.30, höstens program OBS! finskspråkig grupp

Gruppverksamheten sker på Lovisa grundtrygghetscentral, i mental- och missbrukarvårdens utrymmen. Mera information om gruppverksamheten fås av socialarbetare Laila Hurmerinnalta, laila.hurmerinta@loviisa.fi eller tfn 040 721 7565 onsdagar kl. 9-10

Mentalvårdens gruppverksamhet

 • Fri från panik -grupp 8.10-12.11.2018 måndagar kl. 16.00-17.30, gruppen träffas sex gånger under hösten 2018 OBS! finskspråkig grupp
 • Utmattning och depression -självvårdsgrupp 9.10-10.12.2018 tisdagar kl. 16.30-18.00. Gruppen träffas tio gånger under hösten 2018. OBS! finskspråkig grupp

Gruppverksamheten sker på Lovisa grundtrygghetscentral, i mental- och missbrukarvårdens utrymmen. Förfrågningar och mera information: Anne Santaharju, psykiatrisk sjukskötare, anne.santaharju@loviisa.fi, tfn 0444 555 346