Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbetet erbjuder service för personer över 18 år. Vi hjälper dig i situationer där du behöver socialservice eller socialarbete och beaktar din helhetssituation. Inom vuxensocialarbetet jobbar socialarbetare och socialhandledare.

Vuxensocialarbetet erbjuder bland annat

  • bedömning av vårdbehovet tillsammans med klienten
  • stöd och rådgivning i svåra ekonomiska situationer samt i situationer där du behöver hjälp med livskontroll och boende
  • motivation, råd och stöd i frågor kring sysselsättning, rehabilitering eller missbruksproblem
  • ekonomiskt och socialt stöd i krissituationer
  • rådgivning om socialskyddsförmåner och socialservice
  • beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Vuxensocialarbetet, handikappservicen, invandrartjänsterna, A-kliniken och den psykiatriska sjukskötaren för vuxna finns på Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, ingång C2. Vi har öppet vardagar klockan 8–16.

I infon finns en dator som du kan använda för att skriva ut kontoutdrag och för att elektroniskt hantera ärenden med olika myndigheter. Du kan använda dator och skriva ut dokument utan avgift.

Utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet sköts av Folkpensionsanstalten från och med 1.1.2017. På Folkpensionsanstaltens webbsida för utkomststöd hittar du all information om hur du kan söka utkomststöd, telefonservice, elektronisk ärendehantering och dylikt.