Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbetet erbjuder service för personer över 18 år. Vi hjälper dig i situationer där du behöver socialservice eller socialarbete och beaktar din helhetssituation. Inom vuxensocialarbetet jobbar socialarbetare och socialhandledare.

Via e-tjänsten Klinik kan du vilken tid på dygnet som helst uträtta dina ärenden elektroniskt via webbtjänsten, du kan lämna en kontaktbegäran till vuxensocialarbetet. Vi strävar till att svara på meddelanden som skickas senast kl. 15 inom samma arbetsdag. Vi kommer att svara på alla meddelanden som skickas efter detta inom nästa arbetsdag. När det gäller social-, mental- och missbruksvård strävar vi efter att svara senast under följande vardag.

E-tjänsten fungerar dygnet runt på adressen www.loviisa.fi/24hbetjäning.

Mera information om social- och hälsovårdens elektroniska tjänster hittar du på sidan www/loviisa.fi/sv/social- och hälsovård/social- och hälsovårdens elektroniska tjänster.

Vuxensocialarbetet erbjuder bland annat

  • bedömning av vårdbehovet tillsammans med klienten
  • stöd och rådgivning i svåra ekonomiska situationer samt i situationer där du behöver hjälp med livskontroll och boende
  • motivation, råd och stöd i frågor kring sysselsättning, rehabilitering eller missbruksproblem
  • ekonomiskt och socialt stöd i krissituationer
  • rådgivning om socialskyddsförmåner och socialservice
  • beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Vuxensocialarbetet, handikappservicen, invandrartjänsterna, mental- och missbrukarvården samt den psykiatriska sjukskötaren för vuxna finns på Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, ingång C2. Vi har öppet vardagar klockan 8–16.

I infon finns en dator som du kan använda för att skriva ut kontoutdrag och för att elektroniskt hantera ärenden med olika myndigheter. Du kan använda dator och skriva ut dokument utan avgift.

Utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet sköts av Folkpensionsanstalten från och med 1.1.2017. På Folkpensionsanstaltens webbsida för utkomststöd hittar du all information om hur du kan söka utkomststöd, telefonservice, elektronisk ärendehantering och dylikt.