Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har nio medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlemmar
Ersättare
Jonna Hinttaniemi, ordf. SFP Benita Forsblom-Helander
Sofia Nevalainen, vice ordf. SDP Tuija Lind
Marina Bäcklund-Kuikka SFP Karolina Hovi
Kristian Willner SFP Sten Staffans
Thomas Rosenberg SFP Bo Lindfors
Daniel Hannus SDP Anders Hurmerinta
Anne Sokka-Tuomala Saml Marjatta Malmivaara
Antti Hovi C Mika Rehnberg
Reeta Rossi Gröna Suvi af Hällström