Grundtrygghetsnämndens individsektion

Individsektionen har fem medlemmar och lika många personliga ersättare.

Medlemmar Ersättare
Patrik Stenvall, ordf. SFP Armi Lindell, vice ordf. VF
Anne Rönkkö C Johan Gustafsson SFP
Johannes Lindroos SDP Pirjo Lammi SDP
Eva Sederholm SFP Ilkka Relander SFP
Katri Haverinen Saml Päivi Bärlund Saml