Grundtrygghetsnämndens individsektion

Individsektionen har fem medlemmar och lika många personliga ersättare.

 

Medlemmar
Ersättare
Katri Haverinen, ordf. Saml Ville Vidgren Saml
Ilkka Relander, vice ordf. Sfp Pia Baumgartner Sfp
Mari Oinonen Sannf Immo Stenberg Sannf
Johannes Lindroos Sdp Marina Bruce Sfp
Benny Engård Sfp Anne Rönkkö Saml