Webbsändning av fullmäktiges sammanträden

På den här sidan kan du följa med livesändningen av Lovisa stadsfullmäktiges möten. Här hittar du även videoinspelningar av tidigare möten.

Mötet sänds direkt från det finskspråkiga skolcentret. Sändningen visas på denna sida.

Du kan också följa med mötet i mötessalens publiksektion.

Fullmäktigemöten år 2017 (Youtube)

Stadsfullmäktige 13.9.2017

Stadsfullmäktige 14.6.2017

Stadsfullmäktige 7.6.2017

Stadsfullmäktige 10.5.2017

Stadsfullmäktige 12.4.2017

Stadsfullmäktige 8.3.2017

Stadsfullmäktige 8.2.2017