Valaffischering utomhus

Förhandsröstningen till välfärdsområdesvalet börjar 12.1.2022. Valaffischeringen utomhus på de områden som kommunen besitter och bestämmer över inleds en vecka innan förhandsröstningen för valet börjar, i det här fallet 5.1.2022.

Vid valaffischering utomhus ska följande anvisningar iakttas:

På ett röstningsställe eller i dess omedelbara närhet får inte under röstningstid hållas tal, uppsättas anslag eller utdelas tryckta eller skrivna upprop.

Valaffischer får inte sättas upp på förhandsröstningsställen, röstningsställen eller i deras närhet så att affischerna kan anses inverka på väljarnas valfrihet. En utgångspunkt kan anses vara att valaffischerna inte får synas från röstningsstället eller från ingången till det.

I stadens centrum får valaffischer sättas upp på torget endast på de ställningar som staden rest upp på torgets östra och västra sida. Vid Rådhuset är valaffischering förbjuden på Mannerheimgatan mellan Alexandersgatan och Drottninggatan samt i Rådhusparken vid Alexandersgatan och Drottninggatan på en cirka 40 meters sträcka från Mannerheimgatan. Valaffischering är förbjuden även på Mariegatan och Karlskronabulevarden i den omedelbara närheten av kundkontoret Lovinfo.

Spikar och häftmaskiner får inte användas för att fästa valaffischer på växande träd.

Kandidaternas valaffischer sätts upp på stadens valaffischställningar så att placeringen av den affischplats som tilldelats varje grupp som ställer upp kandidater ska, räknat från vänster till höger, stämma överens med ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna. Om det blir kvar tomma platser kan de användas av centralvalnämnden för allmän valinformation.

Affischeringen på de av staden resta valaffischställningarna innebär inte begränsning av så kallad fri affischering.

Staden avlägsnar omedelbart efter valet de valaffischställningar som staden rest upp.

Kontaktperson i ärenden som gäller affischering utomhus är Jim Maukkonen, tfn 0400 714 020, och i övriga ärenden som gäller valet centralvalnämndens sekreterare Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216.

Stadens valaffischställningar reses på följande platser:

Veckasvägen (Torsby)
Lurensvägen (Kuggom)
Frimansvägen (Isnäs)
Storåkersvägen (Forsby)
Herrgårdsvägen (Sävträsk, Liljendalgården)
Alexandersgatan (Centrum, torget)
Drottninggatan (Centrum, torget)
Valkomträskvägen (Valkom)
Parkallén (Strömfors kyrkby)
Centrumvägen 2 / Tavastasvägen (Tessjö)