Stadens ledningsgrupp

Stadens ledningsgrupp sammanträder vanligen på måndagar.

Till stadens ledningsgrupp hör

  • förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi
  • ekonomidirektör Kirsi Kettunen, tfn 0440 555 836, kirsi.kettunen@loviisa.fi
  • utvecklingsdirektör Sten Frondén, tfn 040 559 5525, sten.fronden@loviisa.fi
  • bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn 0440 555 250, thomas.gronholm@loviisa.fi
  • teknisk direktör Ulf Blomberg, tfn 0440 555 405, ulf.blomberg@loviisa.fi.

Som ledningsgruppens sekreterare fungerar kommunikations- och marknadsföringssakkunnig Jaana Laine, 0440 555 219, jaana.laine@loviisa.fi