Beslutet om exeptionell situation / Port Oy Ltd, H. Roselli Ky, Itä-Uudenmaan Ruoppaus ja Nosto Oy

Skrotning av urbruktagen flytdocka i Isnäs hamn.

Beslutet och till det hörande dokument jämte besvärsanvisningar är framlagda 23.3 – 23.4.2018 i Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo och på stadens webbsidor. Lovinfos adress är Mariegatan 12 A och kontoret är öppet vardagar kl. 9–16. Besvär över beslutet kan anföras Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden tar slut 23.4.2018.